Dossier

Wat met uw hospitalisatieverzekering bij uw pensionering?

09 mei 2017
hospitalisatieverzekering – werkgever – collectieve verzekering - groepspolis - pensioen

Hebt u via uw werkgever een hospitalisatieverzekering lopen en gaat u binnen afzienbare tijd met pensioen? Normaliter zal die vanaf dan stoppen. Maar u kunt bij die verzekeraar blijven als u vanaf dan zelf betaalt. Of kijkt u beter uit naar een alternatief? 

Vergelijken is de boodschap

Het is een mooi cadeau als uw werkgever uw hospitalisatieverzekering betaalt. Maar de vraag is hoe het verder moet wanneer de pensioenleeftijd nadert. Om te beginnen moet uw werkgever u uiterlijk 30 dagen na uw pensionering informeren over de mogelijkheid van een nieuw individueel contract bij de groepsverzekeraar. Toehappen of niet?

Hierna volgt in een notendop wat wij u stap voor stap aanraden.

  1. Laat die verzekeraar weten dat het u interesseert. U hebt daarvoor 30 dagen, maar kunt 30 dagen extra vragen.
  2. Binnen 15 dagen na uw antwoord moet een concreet voorstel volgen van de verzekeraar.
  3. Vergelijk met wat u elders kunt krijgen. Bepaal daarvoor eerst of u per se een eenpersoonskamer wilt kunnen kiezen zonder dat daar een medische noodzaak voor is, of u eventueel in een (duur) Brussels ziekenhuis wilt worden opgenomen en hoeveel franchise u bereid bent voor uw rekening te nemen. Surf vervolgens naar onze Koopwijzer Hospitalisatieverzekeringen
  4. Weet dat het soms voordeliger is om het nieuwe contract reeds kort voor uw 65e verjaardag van start te laten gaan.
  5. Hebt u tijdens uw beroepsloopbaan op vrijwillige basis een “wachtpremie” betaald voor een hospitalisatieverzekering? Dan zult u bij uw overstap naar een individueel contract op de pensioenleeftijd minder moeten betalen dan normaal, meer bepaald slechts evenveel als iemand die zo oud is als u was toen u de wachtpremie voor het eerst betaalde. Indien u uiteindelijk toch niet kiest voor de verzekeraar waar u de voorfinanciering hebt gedaan, zult u bij de meeste verzekeraars alles verliezen wat u al had betaald.
  6. Denk goed na. Als u eenmaal hebt gekozen, zijn bepaalde opties niet meer mogelijk. En hoe ouder u bent, hoe moeilijker het ook kan zijn om nog te veranderen.
  7. Als het voorstel van de groepsverzekeraar voor een individueel contract u de beste keuze lijkt, aanvaard het dan binnen 30 dagen. In dat geval geldt de dekking vanaf het ogenblik dat de bescherming van de groepsverzekering wegviel, dus desnoods met terugwerkende kracht. Let wel: dit nieuwe contract sluiten is niet hetzelfde als gewoon aangesloten blijven bij de groepsverzekering.

Welke formule u ook kiest, u moet hoe dan ook beseffen dat de aanvangspremie met de jaren zal stijgen. Al naargelang de keuze die u bij de pensionering hebt gemaakt, bent u in het ene geval echter iets beter af dan in het andere.

Hoe de premie van een individueel contract tijdens de looptijd mag evolueren, is bij wet geregeld. De verzekeraar mag ze één keer per jaar indexeren. Een stijging om een andere reden mag alleen als de Nationale Bank van België die reden als uitzonderlijk aanvaardt, maar dat gebeurt soms ook effectief.

Het is ook niet verboden om van bij de start afspraken te maken over andere premieverhogingen op bepaalde leeftijden.

Als u bij de groepsverzekering aangesloten bent gebleven, riskeert u eveneens dat er van meet af aan premiesprongen zijn vooropgesteld. Maar veel erger is dat de verzekeraar en de ex-werkgever daarna volledig vrij kunnen beslissen om de premie op te trekken, zonder enige wettelijke beperking. Niet zelden kunnen oudere gepensioneerden de forse premieverhogingen niet aan. Wij raden onder meer daarom af om in de groepsverzekering te blijven.
Community

Geld & verzekeringen

Gerelateerde discussies