Dossier

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers

24 februari 2020
vrij aanvullend pensioen voor werknemers VAPW

Heb je zoals nogal wat werknemers geen of slechts een bescheiden groepsverzekering? Dan kan het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) interessant zijn voor jou. Je kiest zelf verzekeraar en product. De bijdrage die je stort, geeft recht op belastingvoordeel. 

Een nieuwe soort aanvullend pensioen

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) bestaat sinds maart 2019. Het valt onder de tweede pensioenpijler, de aanvullende pensioenen opgebouwd via de werkgever. Het werd ingevoerd voor werknemers uit de privésector en voor contractuele ambtenaren voor wie geen of slechts een kleine premie wordt gestort voor een groepsverzekering of een pensioenfonds.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

  • Het is aan jou om het initiatief te nemen, en dus niet aan je werkgever zoals in het geval van een groepsverzekering.
  • Het is ook jij die een keuze moet maken qua pensioeninstelling (meestal een verzekeraar) en qua product (tak 21, dus met gewaarborgd minimumrendement, of tak 23, dus zonder waarborg). 
  • Je werkgever heeft vooral een administratieve taak, hij moet o.m. een deel van je nettoloon aan de verzekeraar storten. 
  • Het aanvullend pensioen wordt normaliter uitgekeerd wanneer je met pensioen gaat.
  • Je mag op een belastingvoordeel rekenen: de fiscus past op de gestorte bijdrage een belastingvermindering toe van 30 % (plus gemeentelijke opcentiemen).

In wat volgt, vind je het antwoord op deze vier fundamentele vragen: