Dossier

Welke renteniersbelegging gekozen?

02 februari 2021
vivre rentes

Stel dat je € 100 000 van je groepsverzekering opstrijkt en naar een belegging zoekt die je elke maand een inkomen zal opleveren, als aanvulling op je pensioen. Een periodieke rente zoals men zegt. Welke formule is het meest aangewezen?

Vergeet de klassieke beleggingsvormen die elke maand een vast bedrag opleveren, zoals de renteniersrekening of renteniersverzekering. Die brengen immers veel te weinig op vanwege economische factoren (lage rentevoet), fiscale factoren en de bijbehorende taksen. Wij belichten hier de alternatieven.

Als je je inleg intact wilt houden

Als je je kapitaal wilt behouden voor je erfgenamen, kies dan voor een spaarverzekering met een periodieke uitkering.

Zo'n spaarverzekering kan interessant zijn, maar je moet voor een aantal zaken opletten:

  • Je moet je geld ten minste acht jaar kunnen missen.
  • Je hebt geen zekerheid over de rente die de spaarverzekering in de toekomst zal opbrengen.
  • Je neemt beter geen te hoge bedragen op, anders raak je aan je kapitaal om de rente uit te betalen. 
  • Er zijn allerlei kosten instapkosten, vaak uitstapkosten, een taks van 2 %, en in principe roerende voorheffing op een klein deel van de stortingen gedurende de eerste acht jaar.
  • Vraag vooral geen automatische uitbetaling op vaste tijdstippen (bv. elke maand of elk trimester), want dan wordt je kapitaal zwaar(der) belast. Vraag dus gewoon een uitbetaling op de momenten dat je er behoefte aan hebt.

Als je in de eerste plaats een extra inkomen wilt

Als het je vooral te doen is om een gegarandeerde rente en je het niet prioritair vindt dat je inleg intact blijft, overweeg je beter een renteniersbelegging van een heel andere soort. Er zijn drie specifieke soorten van levensverzekeringen die in aanmerking komen: een pure levenslange lijfrente, een pure tijdelijke lijfrente en een lijfrente van de nieuwe generatie. Dit hebben ze alvast gemeen: de rente ligt des te hoger naarmate je ouder bent bij de aanvang.

  • De pure levenslange lijfrentes zijn bestemd voor beleggers voor wie het kapitaal volledig verloren mag gaan bij hun overlijden, zolang ze maar zeker kunnen zijn over de periodieke rente. Die formule wekt in de praktijk weinig belangstelling op. Niet iedereen ziet het immers zitten om zijn geld onherroepelijk aan de verzekeraar af te staan.
  • Met een pure tijdelijke lijfrente kun je er meestal voor zorgen dat je een hogere periodieke uitkering krijgt. Een opeenvolging van tijdelijke lijfrentes is een minder drastische oplossing dan een levenslange lijfrente: je belegt dan slechts voor een beperkte periode en krijgt een flink stuk van je inleg terug indien je op de einddatum nog in leven bent.
  • Een lijfrente van de nieuwe generatie is nog minder drastisch. Je houdt dan de kans open dat je erfgenamen bij je overlijden van deze belegging iets zullen krijgen, zonder dat je daar een garantie over eist. Er is in theorie immers sowieso een uitkering gepland bij je overlijden, maar daarvoor hang je af van de goede beursprestaties van het onderliggende fonds. Deze belegging is immers aan een verzekeringsfonds gekoppeld.