Nieuws

Illegale medische vragenlijsten van verzekeraars: wij eisen verandering

08 maart 2017
Illegale medische vragenlijsten van verzekeraars: wij eisen verandering

De medische vragenlijsten bij schuldsaldoverzekeringen bevatten vaak excessieve of niet relevante vragen ten opzichte van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, namelijk voor de evaluatie van het overlijdensrisico. Om die reden slepen wij drie verzekeringsmaatschappijen voor de rechter.

De schuldsaldoverzekering is vaak verplicht bij het afsluiten van een hypothecair contract. Een medische vragenlijst wordt voor het afsluiten aan een verzekeraar voorgelegd en heeft een tweeledig doel: enerzijds om te evalueren wat het te verzekeren overlijdensrisico is van de lener, en anderzijds om de premie te bepalen die de verzekerde moet betalen. 

In dat kader is het aan de verzekeraar om enkel vragen te stellen die strikt noodzakelijk zijn om het overlijdensrisico van een kandidaat-verzekerde correct te bepalen. Dit is helaas niet het geval.

Onduidelijke, niet relevante en totaal overdreven vragen

Bijna in alle onderzochte vragenlijsten vonden wij vragen terug als “hebt u de voorbije 12 maanden een dokter bezocht?”, “hebt u een bloedonderzoek ondergaan?”, “volgt u een kinesitherapeutische, homeopatische of psychotherapeutische behandeling?”, “lijdt u aan angsten?”, “hebt u al een blaasontsteking gehad?” of zelfs “hebt u al verkoudheden gehad?” enz. 

Allemaal zijn het vage, excessieve vragen en hebben ze geen betrekking op een aandoening die het overlijdensrisico verhoogt. Volgens ons schenden ze dan ook het recht op privacy.

Geen respect voor de vertrouwelijkheid van gegevens

De vertrouwelijkheid van de gezondsheidsgegevens die door de kandidaat-verzekerde worden aangeleverd moet zowel binnen het verzekeringskantoor als ten aanzien van derden worden gegarandeerd. 

De notie vertrouwelijkheid is primordiaal omdat gegevens over de gezondheid van mensen louter naar een dokter van de verzekeringsmaatschappij mogen worden overgemaakt en niet aan andere werknemers van het bedrijf. Slechts één verzekeringsmaatschappij voldeed aan deze vereiste. 

Voor wat betreft de vertrouwelijkheid naar derden toe, waren er slechts drie die een afdoende bescherming voorzagen. De anderen eigenen zich het recht toe de gegevens door te sturen naar andere takken binnen dezelfde groep en zelfs naar Datassur, een samenwerkingsverband van de verzekeringsondernemingen waarbinnen gegevens worden uitgewisseld om de afhandeling van schaderegelingen te versnellen. 

Wij slepen drie verzekeraars voor de rechter

Als gevolg van deze bedroevende resultaten die ook al in het verleden door ons werden aangekaart, hebben wij een ingebrekestelling gestuurd naar een tiental betrokken verzekeringsmaatschappijen om hun medische vragenlijsten aan te passen. In geval van weigering of uitblijven van antwoord, zullen wij verdere juridische stappen bekijken. Sommige verzekeraars hebben onze oproep gevolgd en hebben hun vragenlijsten aangepast. Maar aangezien AXA, AG Insurance en Belfius te weinig inspanningen hebben geleverd, hebben wij een vordering tot staking ingediend bij de rechtbank van koophandel in Brussel tegen deze drie verzekeraars. Wordt vervolgd.

Vind de gepaste hypotheeklening

Bent u op zoek naar de financiële instelling die de goedkoopste hypotheeklening aanbiedt? Gebruik onze koopwijzer ook als basis voor uw onderhandelingen: 

Naar de koopwijzer hypotheekleningen