Nieuws

Illegale medische vragenlijsten: we zetten de strijd voort

07 augustus 2018
medische vragenlijsten

Onze vordering tot staking tegen AXA, AG en Belfius voor het niet naleven van de wet op de privacy en de wet op de verzekeringen heeft vruchten afgeworpen: de drie verzekeraars hebben hun medische vragenlijst inmiddels gedeeltelijk aangepast. Toch bevat die nog vragen die een probleem vormen. Daarom hebben we beslist om in beroep te gaan.   

Het doel van een medische vragenlijst bij een schuldsaldoverzekering is enerzijds om een beeld te krijgen van het risico dat de verzekeraar neemt, in dit geval het risico op overlijden, en anderzijds om bijgevolg de premie te bepalen. 

De vragen moeten dus uitsluitend betrekking hebben op factoren die het overlijdensrisico ernstig beïnvloeden.

Eerste resultaten van onze actie

De gerechtelijke procedure die we eerder opstartten heeft al zijn vruchten afgeworpen. De drie verzekeringsmaatschappijen hebben hun vragenlijsten aangepast. Zo heeft AXA bijvoorbeeld zijn vraag over angsten laten vallen en heeft Belfius zijn vragen met betrekking tot eventuele malocclusie van de tanden en aandoeningen aan ligamenten en pezen geschrapt.  Ook AG verwijst in zijn vragenlijsten niet langer naar aandoeningen aan lucht- en urinewegen, alsook aandoeningen aan de nieren.

De maatschappijen erkennen hiermee dat deze vragen of te onnauwkeurig waren, of niet relevant om een verhoogd risico van overlijden tijdens de loop van het contract in te schatten.

Vonnis tot staken

We zijn tevreden met het feit dat de rechtbank heeft bevestigd dat de vragenlijst "een inmenging in het recht op privacy van de kandidaat verzekerde" is.

Daarnaast werd Belfius veroordeeld om drie vragen weg te laten: "Neemt u geneesmiddelen?", "Krijgt u medische/paramedische/psychotherapeutische/alternatieve zorg toegediend?" en "Hebt u de voorbije vijf jaar een bloedonderzoek ondergaan?".

Deze vragen werden als onnauwkeurig en buitensporig beschouwd in verhouding tot het doel dat moet worden gediend.

Wat nog moet worden aangepast

Maar de rechtbank is ons niet gevolgd met betrekking tot de problematiek rond open vragen en vragen rond genetische gegevens. 

De rechter heeft toegelaten dat open vragen mogen worden gesteld. Wij vinden dat een verzekeraar niet naar medische gegevens mag vissen die niet strikt noodzakelijk zijn om te kunnen peilen naar een verhoogd overlijdensrisico tijdens de duur van het contract.

Wat betreft vragen rond genetisch overdraagbare ziekten, blijven we vinden dat ze de wetgeving voor verzekeraars met de voeten treedt, want daarin wordt expliciet vermeld dat "genetische gegevens niet mogen worden meegedeeld" door de verzekeringnemer.

Wij gaan in beroep

Het gaat om principiële kwesties waar we niet van kunnen afwijken en die in deze zaak fundamenteel zijn.

Daarom hebben we beroep aangetekend op deze twee punten.

Ga je niet akkoord met een medische vragenlijst?

Je kunt altijd een klacht sturen naar de verzekeraar via onze klachtenbox.

Ga naar de klachtenbox

Je kunt ook onze juristen contacteren via de telefoonlijn "Mijn rechten".

Contacteer onze juristen