Nieuws

Tweede coronagolf: laat opnieuw uitstel toe voor de afbetaling van het woonkrediet

18 november 2020
uitstel afbetaling woonkrediet tweede golf

Sommige personen die het financieel zwaar hadden door de coronacrisis, konden tot 31 december 2020 uitstel krijgen voor de afbetaling van hun woonkrediet. Maar ze moesten dat uiterlijk in september aanvragen. Dat zou nu opnieuw mogelijk moeten zijn.

Tijdens de eerste golf van COVID-19 hebben de regering en de banken uitstel toegekend voor de afbetaling van het woonkrediet. Je kwam daarvoor in aanmerking als je door de crisis met ernstige financiële problemen werd geconfronteerd en aan bepaalde voorwaarden voldeed, waaronder een spaarbuffer van minder dan € 25 000. Het uitstel gold aanvankelijk tot 31 oktober 2020.

De gunstregeling werd daarna verlengd tot 31 december 2020 voor wie reeds uitstel had verkregen. De geïnteresseerden moesten de verlenging aanvragen tussen 1 en 20 september. 

Maar in september leek corona min of meer onder controle. Daardoor hoeft het niet te verwonderen dat veel mensen geen verlenging vroegen. En ondertussen zitten we met een tweede coronagolf.

Tweede coronagolf 

Door de nieuwe beperkingen ten gevolge van de tweede coronagolf hebben heel wat mensen het financieel opnieuw zwaar gekregen. Daarom vragen wij dat al wie tijdens de eerste coronagolf reeds uitstel heeft verkregen voor zijn woonkrediet, dat nu desgewenst kan laten verlengen tot 31 december 2020. 

We gaan zelfs verder. We pleiten ervoor dat al wie toen geen uitstel heeft kunnen krijgen, nu een nieuwe aanvraag mag indienen. We hebben de minister van Financiën aangeschreven om in die zin met de banksector te onderhandelen.

Het uitstel is wel niet gratis

Betalingsuitstel kan voor personen met tijdelijk financiële problemen een godsgeschenk zijn. Maar ze moeten vooral niet denken dat het uitstel volledig gratis is.

Je moet geen dossierkosten ophoesten, dat klopt. Maar de intresten die je normaal verschuldigd zou zijn geweest tijdens de betrokken periode, zullen achteraf worden verrekend (behalve voor gezinnen met een netto-inkomen per maand van minder dan € 1 700). Sommige consumenten zullen daardoor in totaal meer dan € 2 000 extra moeten afbetalen.

Het blijft bovendien onduidelijk hoe het nu juist zit met de premie van de bijbehorende schuldsaldoverzekering. Zal er omwille van de verlenging van de lening een extra premie in rekening worden gebracht? Zo ja, dan zou dat erg in het nadeel van de iets oudere consumenten kunnen uitvallen. Sommige van hen riskeren in dat geval enkele honderden euro’s méér te moeten betalen.

Wij dringen er bij de banken op aan om cliënten die een verlenging vragen van het betalingsuitstel, systematisch twee simulaties te bezorgen. Een eerste met de som van alle leningsuitgaven en verzekeringspremies zonder betalingsuitstel en een tweede met betalingsuitstel. Ligt het resultaat in de tweede simulatie (veel) hoger dan in de eerste, put dan voor zover mogelijk uit je spaarpot om je lening gewoon verder af te betalen, zonder gebruik te maken van de mogelijkheid tot betalingsuitstel.

Voor wie geen officieel uitstel krijgt

Ook al kom je niet in aanmerking voor het betalingsuitstel dat de regering in sommige gevallen mogelijk maakt, er bestaan oplossingen voor het geval je moeite hebt om je hypotheeklening af te betalen. Je kunt daar hier alles over vernemen.

Wie nog geen lening heeft lopen maar er één wil afsluiten, kan zijn voordeel doen met onze koopwijzer hypotheekleningen. Die vindt de beste lening voor jou.

NAAR ONZE KOOPWIJZER HYPOTHEEKLENINGEN