Dossier

Praktische tips als u uw bankkaart kwijt bent

12 november 2015
Praktische tips als u uw bankkaart kwijt bent

12 november 2015

Een bankkaart is heel nuttig, maar bij verlies of diefstal van de kaart kunt u voor heel wat verrassingen komen te staan. Een aantal voorzorgsmaatregelen en de juiste reactie kunnen u heel wat kopzorgen besparen.

Vindt u uw bankkaart niet meer, omdat ze werd gestolen of omdat u ze bent kwijtgeraakt, en is een bedrieger erin geslaagd om zo geld van uw rekening te halen of een aankoop te betalen? Of hebt u uw kaart wel degelijk nog altijd in uw bezit maar heeft toch iemand buiten uw weten om uw bankgegevens weten te gebruiken om iets op internet te kopen? Geen paniek: behoudens in uitzonderlijke omstandigheden zult u daar financieel uiteindelijk weinig of zelfs geen nadeel van ondervinden.

Wat zegt de wet?

  • Zolang u geen fraude hebt gepleegd of zolang u geen zware nalatigheid hebt begaan, zult u geen enkel financieel nadeel meer ondervinden nadat u het verlies of de diefstal hebt gemeld. 
  • De verrichtingen die konden worden uitgevoerd tussen het ogenblik van het verlies of de diefstal en de melding ervan, zijn slechts voor maximaal € 150 voor uw rekening. Anders gezegd, het is de uitgever van de kaart die aansprakelijk is voor de frauduleuze verrichtingen en u daarvoor moet vergoeden, maar hij hanteert een franchise, waardoor hij u maximaal € 150 ten laste kan leggen.
  • Wanneer de gegevens van uw bankkaart werden gebruikt zonder dat de kaart in fysieke vorm hoefde te worden voorgelegd (bv. via internet) of wanneer uw kaart werd nagemaakt, zult u volledig worden terugbetaald voor de frauduleuze verrichtingen, tenzij u fraude hebt gepleegd.

Wat als de bank weigert u te vergoeden?

  • Probeer de bank eerst zelf te overtuigen. 
  • Lukt dat niet, dan kunt u zich wenden tot Ombudsfin, de dienst van de ombudsman in financiële geschillen. Vaak wordt zo een oplossing gevonden. De procedure is gratis. Meer daarover op de website van Ombudsfin
  • U mag het geschil altijd, ook bv. wanneer de bemiddeling van Ombudsfin niet helpt, voorleggen aan de rechtbank van eerste aanleg of aan de vrederechter (al naargelang de inzet van het geschil). De rechter zal dan beslissen wie en in welke mate aansprakelijk is. 

Afdrukken Versturen via e-mail