Dossier

Zo verander je vlot van bank

04 augustus 2020
Om vlot van bank te veranderen

In theorie is het veranderen van bank voor je zichtrekening heel eenvoudig: neem contact op met de nieuwe bank, open er een rekening en sluit je oude rekening af. In de praktijk komt er veel meer bij kijken. Enkele tips.

Wil je ontdekken waar je het goedkoopst een zichtrekening kunt openen?

Ontdek onze Koopwijzer zichtrekeningen

Heb je beslist om voor de zichtrekening die je actief gebruikt, van bank te veranderen? Dan zijn er twee mogelijkheden:

 • ofwel regel je de overstap helemaal in je eentje;
 • ofwel wil je daar graag bij worden geholpen. Dan kun je daarvoor bij de nieuwe bank gebruik maken van de bankoverstapdienst. Het werk zal dan voor je worden vergemakkelijkt want je oude en je nieuwe bank moeten overleggen om de formaliteiten nodig voor de omzetting van je zichtrekening uit te voeren.

De meeste banken boden tot nog toe al zo’n bankoverstapdienst aan. Maar sinds 1/2/2018 is een nieuwe wet in werking getreden en nu moeten alle banken die dienst aanbieden.

Wat houdt de bankoverstapdienst in? 

Je nieuwe bank zal je een formulier laten invullen.

Je geeft daarin aan op welke datum de overstap moet worden uitgevoerd. Dat mag hooguit 30 dagen na je aanvraag zijn.

Je beslist zelf hoe ver je wilt gaan:

 • ofwel laat je de banken onderling alleen de overdracht van je betalingsoverdrachten naar je nieuwe zichtrekening regelen;
 • ofwel wil je dat de oude bank aansluitend op die overdracht de oude zichtrekening definitief afsluit.

Nieuw is dat je oude bank aan je nieuwe bank voortaan alle informatie moet doorgeven over de opdrachtgevers van je terugkerende stortingen (loon, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering …), de schuldeisers van je actieve domiciliëringen (energieleverancier, telefoonoperator, abonnementen ...) en je doorlopende opdrachten. Je nieuwe bank moet dan de betrokken debiteuren en schuldeisers op de hoogte brengen van het nieuwe rekeningnummer. Vroeger moest je dat zelf doen. 

Sinds december 2020 is het bij een aantal banken mogelijk om ook je spaarrekening(en) op deze manier over te zetten.

Tips vooraf
 • We herhalen dat je niet verplicht bent om gebruik te maken van de bankoverstapdienst. Verkies je alles zelf in handen te nemen, dan kan dat nog altijd.
 • Ben je van plan om de oude rekening af te sluiten en heb je een hypotheeklening lopen bij de bank die je wilt verlaten? Controleer dan of dat geen negatieve gevolgen heeft voor de lening. Er zijn namelijk banken die zich het recht voorbehouden om de rentevoet van de lening te verhogen als je je zichtrekening (al dan niet met loondomiciliëring) bij hen opzegt. 
 • Sta je in het rood bij je oude bank? Dan zul je hoe dan ook eerst het negatieve saldo van je zichtrekening moeten aanzuiveren.
 • Heb je nog andere producten bij je oude bank (safe, spaarrekening, effectenrekening, lening÷…) die je ook zou willen overdragen? Dat is gecompliceerder want de bankoverstapdienst betreft alleen je zichtrekening, de eventuele overdracht van de nevenproducten zul je dus hoe dan ook zelf in handen moeten nemen. Vraag vooraf zeker of je oude bank daarvoor kosten aanrekent. Weet dat  het sinds december 2020 bij een aantal banken ook mogelijk is om je spaarrekening(en) mee over te zetten, maar dat is nog niet overal het geval. Je hoeft ook niet per se alle diensten bij je oude bank weg te halen ... 
 • Print of download vooraf alle nuttige rekeninginformatie, want als je eenmaal geen bankkaart meer hebt, heb je ook geen toegang meer tot je rekeningafschriften, attesten enz.
 • Als je voor de kosten gekoppeld aan je zichtrekening een forfait op jaarbasis hebt betaald, moet de oude bank je die pro rata terugbetalen, volgens het aantal maanden dat je gebruik hebt gemaakt van de rekening . De afsluiting zelf van de zichtrekening is altijd gratis.
Tips als je voor de bankoverstapdienst kiest
 • Als je de oude zichtrekening helemaal niet meer wilt gebruiken en dus beslist om ze af te sluiten, laat je dat beter geen deel uitmaken van de overstapdienst. Anders wordt de rekening uiterlijk 30 dagen na je aanvraag afgesloten, en die tijd kan eventueel een beetje kort zijn om zeker te zijn dat alles in orde is. Neem de afsluiting beter zelf in handen: zo kun je rustig de tijd nemen om te controleren of er niets is misgelopen bij de overstap.
 • Je zult van je een oude bank een lijst krijgen met alle actieve domiciliëringen en terugkerende overschrijvingen. Controleer of er geen domiciliëringen of overschrijvingen werden vergeten. Want voor de domiciliëringen gaat het alleen om die waar de laatste 13 maanden nog een verrichting is uitgevoerd. En voor de terugkerende stortingen moet er bovendien ten minste zes keer geld op je rekening zijn overgeschreven. Maar als die voorwaarde niet is voldaan, bv. omdat je de laatste 13 maanden maar één keer geld hebt gekregen van de fiscus en slechts vier keer van het ziekenfonds, dan worden die instanties dus niet verwittigd. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor enkele heel specifieke uitkeringen, zoals loon, kinderbijslag, werkloosheidsuitkering en pensioen: die opdrachtgevers worden sowieso verwittigd zodra er sprake is van één enkele storting.
Tips als je zelf alles in handen neemt
 • Sluit de oude rekening niet meteen na het openen van de nieuwe rekening af, anders zul je tijdelijk geen internetbankieren meer kunnen doen en geen gebruik maken van je bankkaarten. Laat beide rekeningen dus enkele weken parallel bestaan. En wacht met de oude rekening af te sluiten tot alle betalingen overgezet zijn en alle diensten op de nieuwe rekening actief zijn (internetbankieren werkt, kredietkaart en codes zijn in je bezit, inkomsten worden gestort …).
 • Verwittig al je debiteuren. In de eerste plaats je werkgever: geef hem het nieuwe rekeningnummer zo snel mogelijk door en vraag meteen na vanaf wanneer de aanpassing van kracht wordt, want dat kan verschillen van werkgever tot werkgever. Het kan handig zijn om je rekeninguittreksels van de voorbije maanden bij de hand te nemen om na te kijken wie allemaal nog regelmatig op je rekening stort (kinderbijslag, pensioen ...) en geef ook hen je nieuw rekeningnummer door. Vergeet niet dat je mogelijks je rekeningnummer hebt doorgegeven voor de terugbetaling van medische kosten, belasting …
 • Maak een lijst op van alle domiciliëringen (waarbij de betaalopdracht van de begunstigde uitgaat) en alle bestendige opdrachten (waarbij jij de betaalopdracht geeft). Ga daarbij voldoende terug in de tijd, zodat je er geen overslaat. Stuur een aangetekende brief om de overdracht naar de nieuwe rekening te melden. En controleer achteraf of alle aanpassingen wel degelijk zijn uitgevoerd.
User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

5 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/08/2021

Ik heb een lening lopen bij nagelmakers.
Onlangs hebben ze hun tarief aangepast. Nu betaal ik 7€ per maand aan bankkosten.
Kan ik hier weggaan ook al loopt er nog een lening voor nog 7 jaren.
Ik vind dat de bank mij hierin afzet!

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/09/2021
, Gereageerd:

Dat is inderdaad vrij duur en je mogelijkheden zijn uiteraard beperkt omdat je er een lening hebt lopen... Vervelend! ^Bertrand

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/07/2021

Misschien zag ik het over het hoofd, maar wat doe je wanneer je eigenlijk niet tevreden bent van je bank, je liefst zou willen overstappen, maar je zit met je pensioensparen op die bank?
Verlies je dan niet wanneer je deze ook wil overdragen naar de andere bank?
Alvast bedankt voor het antwoord

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/08/2021
, Gereageerd:

Ik heb dezelfde vraag als Jaklien, met aanvulling : wat als je cooperant bent van de bank, en dus aandelen hebt?

Bedankt

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/08/2021
, Gereageerd:

Beste Jaklien en Stijn, onze financiële experten geven hierop het volgende antwoord: 

"Uw vraag is vrij algemeen en in feite hebben we bijkomende gegevens nodig om zeer concreet een advies te kunnen geven: uw leeftijd, bestaand contract is dit een bank- of verzekeringsproduct, indien verzekeringsproduct moeten we ook de gewaarborgde intrest kennen.

Let wel op: indien u een overdracht overweegt en u heeft al deels gestort dit jaar, breng dan eerst uw bijdrage voor 2021 in orde alvorens een overdracht te doen: u kan immers enkel de bijdrage van 1 pensioenspaarcontract in mindering brengen.

Vooreerst kan u in principe uw pensioensparen behouden bij uw bank, zelfs als u uw klantenrelatie voor de rest stopzet. U kan nog blijven storten op het contract of u kan het premievrij maken. U heeft hiervoor geen zichtrekening aan te houden.

Bij een overdracht binnen het kader van pensioensparen (anders dan voor het langetermijnsparen) kan u overwegen om een overdracht te doen naar een andere maatschappij: van een pensioenspaarfonds naar een nieuw pensioenspaarfonds of van een pensioenspaarverzekering naar een andere pensioenspaarverzekering. In dit geval blijft de oorspronkelijke startdatum van uw contract geldig. Een switch van bank naar verzekeraar is niet toegelaten.

Indien u jonger bent dan 55 jaar, kan u zonder fiscale gevolgen, een nieuw contract starten en het oude laten staan.

Indien u ouder bent dan 55 is het opstarten van een nieuw contract (dus zonder overdracht) fiscaal minder interessant. Uw nieuwe contract zal pas belast worden op de 10de verjaardag van het contract ipv op de 60ste verjaardag.

Bij overdracht van een verzekering, moet u letten op de gewaarborgde intrest die uw reserves nog opbrengen (voor oudere contracten kan dit nog meer dan 3% zijn).

De financiële instelling die u verlaat, kan uittredekosten aanreken. Voor verzekeringscontracten bedragen die vaak 5%."
Wil je meer info, geen nood, bel gerust naar volgend nummer van de financiële dienst: 02 542 33 51 (elke werkdag tot 16u). Mvg, ^An 
 

Community

Geld & verzekeringen

Gerelateerde discussies