Dossier

Betaalkaarten: hoe krijg je je geld terug?

07 september 2018
cartes de paiement prépayées

Je betwist een transactie die met je betaalkaart is gebeurd? Weet dan hoe je te werk moet gaan.

Dief heeft je kaart of je gegevens

Een belangrijk onderscheid is in de eerste plaats of de transactie met je goedkeuring is gebeurd of niet. In dat laatste geval hebben we het met name over situaties waarbij je debet- of kredietkaart werd ontvreemd en de dief er betalingen mee heeft gedaan. Andere mogelijkheid: personen met slechte bedoelingen hebben via phishing je kaart- en andere gegevens bemachtigd en hebben op die manier aankopen kunnen doen, zonder dat je kaart werd gestolen.

Doe je zo’n onaangename ontdekking wanneer je je verrichtingen of uittreksels checkt, dan krijg je wellicht eerst een paniekaanval. Weet echter dat de wet op de betalingsdiensten je in principe goed beschermt, ongeacht of het om je debet- of je kredietkaart gaat. Immers, de wetgever wil dat de consumenten het vertrouwen behouden in e-commerce en legt daarom een grote aansprakelijkheid bij wie de betalingsdiensten aanbiedt, doorgaans de banken.

Dat wil natuurlijk ook weer niet zeggen dat je zelf helemaal niets te doen staat in deze gevallen. Of het nu je kaart of enkel je gegevens zijn die werden ontvreemd, je eerste reflex moet zijn: Card Stop bellen op 070 344 344. Als je zo de kaart eenmaal hebt laten blokkeren, kunnen er in principe geen verrichtingen meer gebeuren, en mocht dat zich toch voordoen, dan krijg je alles integraal terugbetaald.

Maar hoe zit het dan met de betwiste verrichtingen die vóór dat moment hebben plaatsgevonden?

Je moet maximaal € 50 betalen

Is je kaart gestolen of ben je ze verloren, en blijkt dat een ander er onrechtmatig gebruik van heeft gemaakt, dan bepaalt de wet dat je hooguit € 50 van het bedrag van die betwiste verrichtingen uit eigen zak moet betalen (nieuw bedrag sinds 9/8/2018; vroeger € 150). Voor een goed begrip, het gaat om de verrichtingen die zijn gebeurd vóór je de kaart via Card Stop liet blokkeren.

Bleef je zelf in het bezit van je kaart, maar werden je gegevens ontfutseld en heeft de dief die gebruikt om betalingen te doen, dan geniet je een nog grotere bescherming, want in dat geval vervalt zelfs dat bedrag van € 50 en kun je dus terugbetaling genieten van alle verliezen die je op die manier hebt geleden.

Kortom, een goede regeling, waarbij de banken hun duit in het zakje doen met het oog op de bescherming van de consument. Natuurlijk verwachten zij wel dat je zelf niet mee in het complot zit en de fraude met je kaart niet zelf hebt helpen opzetten. Want dan zul je álle kosten moeten dragen. En de situatie is ook anders wanneer men je “grove nalatigheid” kan verwijten: je hebt bijvoorbeeld nagelaten om je kaart te blokkeren, je hebt je code genoteerd op een papiertje dat je samen met de kaart bewaart of je hebt je kaart én code aan iemand gegeven. De bank zal dan elke tussenkomst weigeren tot het moment dat de kaart werd geblokkeerd.

Helaas legt de wet niet duidelijk vast wat wel en wat niet onder grove nalatigheid moet worden verstaan. Wij vinden dan ook dat de banken dat principe soms te pas en te onpas inroepen om minder te moeten terugbetalen. Weet in elk geval dat het steeds aan de bank is om te bewijzen dat je een grove nalatigheid hebt begaan. Het is dus niet aan jou om te bewijzen dat je niet nalatig bent geweest. Weigert de bank toch je te vergoeden en ben je van mening dat je in eer en geweten hebt gehandeld, dan kun je het conflict steeds aankaarten bij Ombudsfin, de ombudsdienst voor financiële geschillen (www.ombudsfin.be).