Nieuws

We starten een procedure tegen de tweedeverblijfstaks in drie kustgemeenten

01 oktober 2021
belasting tweede verblijf

Wij betwisten de tweedeverblijfstaks in De Panne, Knokke en Koksijde voor de rechtbank. Al meer dan 2 000 eigenaars van tweede verblijven hebben onze modelbrief gedownload om bezwaar tegen de belasting aan te tekenen.

De meeste steden en gemeenten heffen een belasting op tweede verblijven. Ook eigenaars van een tweede verblijf in De Panne, Koksijde en Knokke moeten de taks betalen. Maar de vaste inwoners van deze gemeenten betalen geen gemeentebelasting in de personenbelasting. Dat is een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Gemeentebesturen reageren niet

In de voorbije zomer nodigden we de drie gemeenten uit om deze zaak samen met ons op te lossen. Hier werd geen gehoor aan gegeven. Tegelijk gaven we de eigenaars van tweede verblijven de kans om een standaardbrief te downloaden en op te sturen naar het gemeentebestuur. Daarmee konden ze bezwaar aantekenen tegen de taks binnen de drie maanden na de aanslag. Meer dan 2 000 mensen hebben de brief al gedownload.

naar de standaardbrief

Intussen hebben we een eerste pilootdossier tegen Koksijde aanhangig gemaakt bij de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. We eisen de terugbetaling van onterecht geïnde belasting. Ook tegen De Panne en Knokke zullen we binnenkort procedures opstarten. Tot nu toe hebben we 200 volledige dossiers samengesteld via onze ledendienst.

Wij kunnen helpen

Heb je de tweedeverblijfstaks in De Panne, Koksijde of Knokke betaald en wil je deze belasting terugvorderen? Volg hier ons stappenplan. Wij behartigen het dossier verder in naam van onze leden.

Naar het stappenplan