Modeldocument

Bezwaar tegen belasting op tweede verblijf

20 juli 2022
Standaardbrief belastingen

Heb je als eigenaar van een tweede verblijf in De Panne, Koksijde of Knokke-Heist een aanslagbiljet voor tweedeverblijfsbelasting gekregen? Met dit bezwaarschrift kun je die aanvechten.

Inwoners van de gemeenten De Panne, Koksijde en Knokke-Heist betalen geen gemeentebelasting. Eigenaars van een tweede verblijf in deze gemeenten moeten echter wel tweedeverblijfsbelasting betalen. Dit is een schending van het gelijkheidsbeginsel volgens de rechtspraak.

Je kunt deze aanslag aanvechten door een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en schepenen te sturen. Dit bezwaarschrift dient echter bij de gemeente toe te komen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.

Gebruik onze modelbrief, die je hieronder kunt downloaden, als basis om je klacht te formuleren.

Vervang de X'n door je persoonlijke gegevens op je aanslagbiljet en kies waar nodig voor de toepasselijke tekstgedeelten.