Modeldocument

Bezwaar tegen belasting op tweede verblijf

08 oktober 2020
Standaardbrief belastingen

Heb je als eigenaar van een tweede verblijf in De Panne, Koksijde of Knokke-Heist een aanslag in de gemeentebelasting gekregen? Met dit bezwaarschrift kun je die aanvechten.

Inwoners van de gemeenten De Panne, Koksijde en Knokke-Heist betalen geen gemeentebelasting. Eigenaars van een tweede verblijf in deze gemeenten moeten echter wel gemeentebelasting betalen. Dit is een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Je kunt de aanslag in de gemeentebelasting aanvechten door een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en schepenen te sturen.

Gebruik onze modelbrief, die je hieronder kunt downloaden, als basis om je klacht te formuleren.

Vervang de grijze gedeelten tussen vierkante haken door je persoonlijke gegevens en kies waar nodig voor de toepasselijke tekstgedeelten.