Nieuws

Ik heb een fout in mijn aangifte gemaakt, wat moet ik doen?

Ik bedenk nu, na het verstrijken van de deadline voor het indienen van de belastingaangifte, dat ik een fout in mijn aangifte heb gemaakt. Kan ik die fout nog corrigeren?

20 juli 2022

Snelle correctie

Gelukkig is er een eenvoudige manier om snel te reageren als je een fout in de belastingaangifte hebt gemaakt.

Je kunt rechtstreeks bellen met het belastingkantoor, of een mail of brief sturen. Je kunt zelfs een afspraak ter plaatse maken (afhankelijk van de heersende coronavoorschriften bij de belastingadministratie).

Heb je een materiële vergissing gemaakt (bv. bedragen verkeerd opgeteld of fout overgeschreven), dan zal de controleur je aangifte makkelijk kunnen corrigeren. Op het aanslagbiljet zul je in principe de gecorrigeerde bedragen terugvinden.

Bezwaarschrift

Is een eenvoudige correctie niet (meer) mogelijk, dan moet je wachten tot je het aanslagbiljet ontvangt. Vanaf dat moment heb je zes maanden de tijd om een bezwaar in te dienen.

Dat kan op twee manieren: online via MyMinFin of schriftelijk.

Een schriftelijk bezwaar stuur je naar het adres dat je op de achterzijde van de eerste bladzijde van het aanslagbiljet terugvindt. Je kunt het ondertekende bezwaar per brief overmaken (eventueel aangetekend) of via e-mail. Er moeten enkele basisgegevens in staan, zoals het artikelnummer van de rol, en de precieze redenen waarom de aanslag moet worden herzien.

Je kunt onze modelbrief gebruiken om een bezwaarschrift op te stellen. In ons dossier “Overhoop met de fiscus” geven we meer informatie over de procedure.

naar het dossier

Als de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken, kun je in sommige gevallen een ambtshalve ontheffing vragen.

Heb je nog vragen?

Aarzel niet om de experts van onze adviesdienst te bellen op nummer 02 542 33 97, maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur).

bel 02 542 33 97