Dossier

Een tweede job: andere belastingregels al naargelang je statuut

06 oktober 2022
tweede job

Ben je op zoek naar een extra inkomen via een nevenactiviteit? Je kunt daarvoor diverse wegen uit. Maar informeer je eerst goed want in bepaalde gevallen neemt de fiscus een flinke hap uit de extra inkomsten.

Inleiding

Heel wat mensen hebben een tweede job of overwegen ermee te beginnen. Een nevenactiviteit dus naast hun hoofdbezigheid. De ene doet het om financiële redenen, de andere omdat hij wil uittesten of hij zijn beroepsloopbaan een andere wending kan geven, nog een andere doet het louter voor het plezier.

Stort je hoe dan ook niet halsoverkop in het avontuur. Al naargelang de sector waarin je werkt of het soort activiteit dat je uitoefent, zul je al dan niet gebruik kunnen maken van een fiscale gunstregeling. 

Je kunt diverse wegen uit

We belichten in de volgende rubrieken de zes mogelijkheden wanneer je al loontrekkende, ambtenaar of gepensioneerd bent. Bij elk statuut moet je je aan bepaalde voorwaarden houden.

Daarnaast staan we stil bij de twee formules die mogelijk zijn wanneer je je werk bent verloren. 

Ook fiscaal kan het alle kanten uit

De belastingregels verschillen volgens het statuut.

Een flexi-job is fiscaal het meest interessant. Maar je kunt zo’n job alleen uitoefenen in de sectoren die in de wet zijn vastgelegd. Iets anders is onmogelijk.

Fiscaal voordelig bijklussen kan interessant zijn als je een centje bijverdient in de zogenoemde deeleconomie of als je werkt in een jongeren- of sportvereniging. Ook in dat geval moet je je strikt houden aan de wettelijke regels en vooral aan het maximum dat je mag verdienen. Overschrijd je dat maximum met al was het maar 10 cent, dan zal de fiscus in principe heel je verdienste van het jaar toevoegen aan de inkomsten van je hoofdberoep en ze samen belasten. Ook geldt er voor verenigingswerk een maximaal aantal uren per kwartaal en per jaar. Als je daarboven gaat, worden alle inkomsten uit verenigingswerk onweerlegbaar belast als beroepsinkomsten.

De inkomsten van een occasionele prestatie wordt minder zwaar belast dan die uit je hoofdberoep. Maar het moet echt wel occasioneel zijn. Als je de prestatie regelmatig levert, zal de fiscus je verdienste immers als gewone beroepsinkomsten beschouwen, die hij samen met de inkomsten van je hoofdberoep belast.

Zodra je een tweede job als werknemer hebt, freelancet met een werknemersstatuut of zelfstandige in bijberoep bent, wordt elke cent die je daarmee verdient, opgeteld bij de inkomsten van je hoofdberoep en samen ermee belast, dus tegen de aanslagvoet geldig voor je hoogste inkomensschijf (tot 50 %).

Wij kunnen je helpen

Zit je met een vraag? Wil je méér uitleg? Wij verwijzen je graag naar de dossiers waarin we toelichten wat je als gepensioneerde mag bijverdienen en wat je moet weten als je een zelfstandig bijberoep wilt uitoefenen.

Je kunt ook altijd bellen naar de juridische experts van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 34 34.

EEN JURIDISCH EXPERT OPBELLEN