Dossier

Hoe start ik als zelfstandige in bijberoep?

25 juli 2022
Zelfstandig bijberoep

Heb je plannen om als zelfstandige in bijberoep aan de slag te gaan? Dan moet je weten hoe je die nevenactiviteit administratief in orde moet brengen. Maar ook hoe het zit het met de sociale bijdragen en de voorafbetalingen voor de belastingen.

Zelfstandige in bijberoep worden

Zelfstandige in bijberoep wordt je wanneer je een nevenactiviteit niet occasioneel uitoefent maar echt als bijberoep. Om zelfstandige in bijberoep te worden moet je vooraf allerlei zaken in orde brengen. In dit dossier zetten we voor jou het belangrijkste voorwaarden op een rij:

  • Wat zijn de voorwaarden om zelfstandige in bijberoep te kunnen worden?
  • Wat zijn de gevolgen van een zelfstandig bijberoep?
  • Waarop moet je letten als je je inschrijft als zelfstandig ondernemer?
  • Hoe zit het met de sociale bijdragen?
  • Welke invloed heeft een zelfstandig statuut op je belastingen?

Wat zijn de voorwaarden om zelfstandige in bijberoep te kunnen worden?

Je kunt alleen een zelfstandig bijberoep hebben als je ook een volwaardig hoofdberoep uitoefent. “Volwaardig” betekent dat er regels zijn over het aantal uren dat je minimum moet presteren:

  • Als werknemer moet je minimum halftijds werken in je hoofdberoep.
  • Als statutair ambtenaar moet je hoofdberoep ten minste acht maanden of 200 dagen per jaar uitvoeren. Bovendien moet het aantal arbeidsuren per maand ten minste neerkomen op een halftijdse job. Wanneer het prestaties in het dag- of avondonderwijs betreft, moet je aan een uurrooster komen van ten minste 6/10. 

Hoeveel je verdient, maakt dus niets uit. Wat telt, is dat je een andere activiteit daarnaast hebt. Zelfs als je met de zelfstandige nevenactiviteit méér verdient dan bijvoorbeeld met je halftijdse baan als bediende, behoudt die het statuut van bijberoep.

Wat zijn de gevolgen van een zelfstandig bijberoep?

Wanneer je wilt starten als zelfstandige in bijberoep, heeft dat gevolgen op drie vlakken:

  • Administratief
  • Sociale zekerheid
  • Belastingen

Administratie

Waar moet je je inschrijven als zelfstandige in bijberoep?

Als zelfstandige in bijberoep moet je je op verschillende plekken inschrijven. Deze administratieve verplichtingen komen overeen met die voor een zelfstandig hoofdberoep. Denk hierbij onder andere aan het aanvragen van een ondernemingsnummer en btw-nummer.

Voor meer informatie over de inschrijving als zelfstandige in bijberoep, klik hier.

Sociale bijdragen

Zijn sociale bijdragen verplicht voor een zelfstandige in bijberoep?

Als zelfstandige in bijberoep ben je meestal verplicht om sociale bijdragen te betalen, voor de sociale zekerheid. Net als bij een zelfstandig hoofdberoep moet je daarvoor zelf stortingen doen aan een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen. Het percentage dat je moet betalen zakt naarmate je inkomsten hoger liggen.

Voor meer informatie over de inschrijving als zelfstandige in bijberoep, klik hier.

Belastingen

Wat met de belastingen voor je bijberoep?

Ook fiscaal moet je je als zelfstandige in bijberoep aan enkele regels houden. Je bent bijvoorbeeld verplicht om voorafbetalingen te doen voor de personenbelasting . Daarnaast zijn er specifieke regels als je je beroepskostenwilt inbrengen. Verder is het fiscaal het best om geen aanhoudend verlies te lijden als zelfstandige in bijberoep.

Voor meer informatie over de belastingen als zelfstandige in bijberoep, klik hier.

Heb je nog vragen over het statuut zelfstandige in bijberoep?

Als je een probleem hebt zit, kun je altijd contact nemen met de experten van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 34 34, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur).