Dossier

Zelfstandig bijberoep

28 augustus 2013
Zelfstandig bijberoep

28 augustus 2013

Al wat u moet weten wanneer u een zelfstandige nevenactiviteit plant naast uw hoofdberoep. Wat moet u doen om met de papierwinkel in orde te zijn? En hoe kunt u becijferen hoeveel dat bijklussen u uiteindelijk zal opbrengen?

Wanneer u een nevenactiviteit niet occasioneel uitoefent, maar echt als bijberoep, heeft dat gevolgen op administratief, financieel en fiscaal vlak.

Administratief

U moet zich via een ondernemingsloket inschrijven bij de kruispuntbank van ondernemingen. Vaak moet u een kennis van bedrijfsbeheer kunnen aantonen, bv. een diploma of nuttige beroepservaring. U krijgt dan een uniek ondernemingsnummer, dat ook telt als handelsregister- en btw-nummer.
Veelal is ook een inschrijving bij de btw-administratie vereist. Het ondernemingsloket kan die voor u activeren of u kunt zelf langsgaan bij het plaatselijke btw-kantoor.
De kans is groot dat u btw moet aanrekenen op de goederen of diensten die u levert en dat geld later moet doorstorten aan de Schatkist. Tenzij uw jaaromzet heel laag is (minder dan € 5 580 voor 2013, en dat bedrag wordt waarschijnlijk verhoogd naar € 25 000 vanaf 1/1/2014). Of tenzij u een specifieke activiteit uitoefent, zoals toeristische gids, acteur, muzikant, mannequin, dj, verzekeringsmakelaar of auteur. Informeer bij het plaatselijk btw-kantoor naar de specifieke voorwaarden.

Financieel

U moet zelf socialezekerheidsbijdragen betalen aan een sociaal verzekeringsfonds. Daarvoor baseert men zich in principe elk jaar op het netto-inkomen dat de nevenactiviteit u heeft opgebracht in het derde kalenderjaar vóór dat van de bijdragen. Voor beginnende zelfstandigen werkt men de eerste drie jaar echter met vaste kwartaalbijdragen, en die worden achteraf geregulariseerd op basis van de werkelijke inkomsten. Als u wilt, mag u echter méér betalen, bv. omdat u vreest dat u anders later in één keer een fikse toeslag zult moeten ophoesten. Omgekeerd kunt u ook vragen om de eerste drie jaar geen voorlopige bijdragen te moeten betalen, bv. als u denkt dat uw jaarlijks inkomen heel laag zal zijn (minder dan € 1 300,56 voor 2013).
Wanneer u de sociale bijdragen niet tijdig betaalt, worden die automatisch met 3 % verhoogd. Bovendien wordt er op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin (een gedeelte van) de bijdragen nog steeds niet betaald zijn, een eenmalige bijkomende verhoging aangerekend van 7 %.

Fiscaal

U wordt geacht om vier keer per jaar voorafbetalingen te doen voor de personenbelasting. U krijgt daarvoor een fiscaal voordeel, dat varieert volgens het ogenblik waarop de voorafbetaling gebeurt. U kunt het meeste voordeel in de wacht slepen door zo vroeg mogelijk in het jaar voorafbetalingen te verrichten. Als u geen voorafbetalingen doet, kan de fiscus u een belastingvermeerdering opleggen, tenzij u weinig verdiende (voor 2013: minder dan € 7 270).
U moet in principe ook vier keer per jaar een btw-aangifte indienen.
U wordt niet apart belast op de inkomsten uit uw nevenactiviteit. De fiscus voegt die samen met die van uw hoofdberoep. Daardoor riskeert u er zwaar op te worden belast, ook al brengt dat bijberoep maar een klein bedrag op. Door de samenvoeging komen die inkomsten soms immers in een hoge inkomensschijf terecht, waardoor misschien een zwaardere aanslagvoet wordt toegepast dan u zou verwachten. Het loont zeker de moeite om dat effect vooraf te ramen, zodat u weet wat u min of meer aan uw bijberoep zult overhouden.
Als uw nevenactiviteit een vrij beroep is, mag u de kosten inbrengen die u in het kader van die beroepsactiviteit hebt gemaakt of u mag opteren voor een forfaitaire aftrek. Zelfstandige industriëlen, landbouwers en handelaars (winkel- en horeca-uitbaters, kappers, verzekeringsmakelaars … ) kunnen alleen hun werkelijke beroepskosten aangeven.
Indien uw bijberoep verlieslatend is, mag u dat verlies aftrekken van uw andere beroepsinkomsten. Soms doet de fiscus daarbij moeilijk, maar hij wint het pleit niet altijd.


Afdrukken Versturen via e-mail