Nieuws

Je groene kaart van de auto binnenkort digitaal? Geen ‘carte blanche’ voor de verzekeraars!

11 juni 2020
digitale groene kaart

Vanaf 1/7/2020 mogen de autoverzekeraars je het verzekeringsbewijs, je zogenoemde groene kaart, digitaal bezorgen. Maar aangezien het papieren document zijn nut blijft hebben, pleiten wij ervoor dat men je het niet zonder je akkoord mag ontzeggen.

Een van de verplichte boorddocumenten die je bij je moet hebben in de auto, is het verzekeringsbewijs, dus het document waaruit blijkt dat je de verplichte autoverzekering hebt gesloten. Iedereen heeft het over de groene kaart.  Vanaf 1/7/2020 wordt dat document echter wit in plaats van groen. Onbelangrijk nieuws, op zich beschouwd.

De autoverzekeraars hebben echter ook beslist dat ze je het verzekeringsbewijs vanaf 1/7/2020 ook digitaal kunnen bezorgen.

Daar zijn volgens ons nadelen aan verbonden. Daarom hebben wij de bevoegde minister Nathalie Muylle gevraagd dat zij dringend maatregelen zou nemen ter bescherming van de consument.

De nadelen van alleen een digitale versie

Als je het verzekeringsbewijs alleen nog digitaal ontvangt, heeft dat onder meer de volgende nadelen:

  • Als je het niet afdrukt, maar enkel ter beschikking hebt op je smartphone, moet je het bestand doorgeven aan alle andere bestuurders van het voertuig in kwestie (bv. je garagehouder die ermee naar de technische keuring gaat). Iedere bestuurder moet het immers kunnen tonen bij een wegcontrole of na een aanrijding.
  • Als je het bewijs zelf afdrukt, is dat natuurlijk op jouw kosten.
  • Het verzekeringsbewijs op papier is noodzakelijk of sterk aanbevolen bij een reis naar sommige andere landen (bv. Groot-Brittannië).

Wat voor ons moet veranderen

Wij hebben de minister gevraagd om in de reglementering onder meer volgende dringende maatregelen te nemen:

  1. Een autoverzekeraar mag zich er slechts toe beperken om het verzekeringsbewijs alleen digitaal te bezorgen voor zover je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd.
  2. Op elk ogenblik moet je je keuze voor het digitaal bezorgen kunnen wijzigen naar een keuze voor toezending op papier.
  3. Er mag geen extra bedrag worden aangerekend in geval je kiest voor toezending op papier.
 
User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

10 reacties

User name
23/06/2020
JULIEN VAN DAMME

Wat met iemand die geen smartphone heeft . Kan dus niet digitaal .
Is dit fraude vrij . ???? Moet je het elk jaar afdrukken , ja dus , maar .....
Dus neen niet akkoord .

User name
23/06/2020
GERARD BURNEL

Niet akkoord ! Ik heb geen smartphone en geen printer en ben niet van plan er een te kopen.

User name
24/06/2020
FRANCOIS VAN IMMERSEELS

Niet akkoord. Ik heb geen smartphone en vind niet dat ik tot aankoop van en toestel en bijbehorend duur abonnement kan verplicht worden.

User name
24/06/2020
JOZEF VAN BOGAERT

Neen aan alle digitale formulieren, niet alleen voor deze verzekerings documenten, maar voor alle documenten die iets moeten bewijzen of te melden hebben, zoals facturen contracten enz ..... De maatschappijen afzenders besparen hier op het afdrukken en verzenden op papier, doch leggen de kost en extra moeite bij de private personen , deze draaien zelf op om de digitale documenten om te zetten naar voor hun bruikbaar en aantoonbaar bewijs. De grote slogan bespaar voor natuur, hout bomen papier is een drug reden om als maatschappij de kost te verleggen naar de gewone man in de straat !!!!!
Dus NEEN aan alle digitale documenten !!!!!!!!!

User name
24/06/2020
RYCKAERT NORBERT

Neen niet akkoord ! met digitale gegevens die je dan toch moet printen , om deze in uw auto map te bewaren . laat het gewoon zoals het was .

User name
24/06/2020
DIRK VAN DER POEL

Helemaal eens met jullie actie en helemaal eens met de commentaren van de leden. Steeds meer overheden en organisaties gaan er blijkbaar van uit dat iedereen beschikt over een smartphone en een printer.
Ik erger me constant aan - vooral - jongeren die me, bijvoorbeeld in de bank, absoluut willen overtuigen van de voordelen van computer of smartphone: "Dat is zo gemakkelijk mijnheer!" Ik begrijp dat wel; ze zouden mijn kleinkinderen kunnen zijn en hebben nooit een wereld zonder die dingen gekend. Ik ben 72 en heb een tablet en een gewone GSM, geen printer. Dat volstaat voor mij. Helaas is dat steeds minder het geval.
Ik wens jullie alleszins veel succes toe bij jullie pogingen.

User name
24/06/2020
WILFRIED D HONDT

Neen aan alle digitale documenten!

User name
24/06/2020
JOSEPHA HAAGDORENS , Gereageerd:

Ik ben totaal tegen digitale documenten er zijn nog altijd mensen die zich die zich geen toestellen kunnen veroorloven om digitaal te werken,het is asociaal

User name
24/06/2020
HENRI DILLEN

Een enigszins genuanceerde reactie lijkt me hier op zijn plaats. Ik vind de stellingname van T.A. in deze OK, namelijk de drie puntjes hierboven vermeld onder de titel 'Wat moet er voor ons veranderen'. Dan is er toch geen enkel probleem? Paniek is m.i. niet nodig: de meeste verzekeringsmaatschappijen zullen allicht indien gewenst de papieren documenten blijven afleveren; zij willen ook geen klanten misnoegd maken. Digitale documenten als facturen hebben ook als voordeel dat je ze - als je je PC goed structureert - later veel gemakkelijker kunt terugvinden, dat ze minder plaats in beslag nemen (denk aan rijen klasseurs) én dat ze het milieu ontzien. Het spreekt voor zich dat een verzekeringsbewijs, dat je altijd moet kunnen tonen, andere koek is: daarvan moet je zeker een afgedrukt exemplaar in de auto leggen. Van degenen die geen computer (of printer) hebben begrijp ik dat ze een papieren exemplaar wensen (en dat moet ook mogelijk blijven), maar de kosten op zich zijn een drogreden… op een verzekeringspremie van pakweg 800 euro per jaar maken die paar eurocentjes voor een afdrukje toch niet het grote verschil? Ook als 70-jarige ben ik niet per sé tegen evolutie van de technologie, zolang de voordelen groter zijn dan de nadelen.

User name
26/06/2020
JOACHIM B WIJNANTS

Absoluut alleen digitaal de groene kaart, na uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van de individuele verzekeringsnemer.

Bruno Wijnants

Community

Mobiliteit

community

Gerelateerde discussies