Nieuws

Groene kaart van je auto niet meer in je brievenbus? Alleen als jij dat wilt!

30 september 2020
digitale groene kaart

Sinds juli 2020 mogen de autoverzekeraars je het verzekeringsbewijs, je zogenoemde groene kaart, digitaal bezorgen. Dankzij ons zul je het echter altijd op papier krijgen tenzij dat voor jou niet meer hoeft. Het papieren document blijft immers zijn nut hebben.

Een van de verplichte boorddocumenten die je bij je moet hebben in de auto, is het verzekeringsbewijs, dus het document waaruit blijkt dat de verplichte autoverzekering voor die auto werd aangegaan. Iedereen heeft het over de groene kaart. Sinds juli 2020 is dat document echter wit geworden in plaats van groen. Onbelangrijk nieuws, op zich beschouwd.

De autoverzekeraars hadden echter eveneens beslist dat ze je het verzekeringsbewijs ook digitaal kunnen bezorgen. Daar zijn volgens ons nadelen aan verbonden. Wij hadden de bevoegde minister Nathalie Muylle daarom verzocht om dringend maatregelen te nemen ter bescherming van de consument en zij is daarop ingegaan. Je autoverzekeraar kan alleen stoppen met je het papieren document toe te zenden, als jij daarvoor groen licht hebt gegeven. Hij mag je niets extra aanrekenen als je het papier verkiest. En je mag je keuze wijzigen.

De nadelen van alleen een digitale versie

Als je het verzekeringsbewijs alleen nog digitaal ontvangt, heeft dat onder meer de volgende nadelen:

  • Als je het niet afdrukt, maar enkel ter beschikking hebt op je smartphone, moet je het bestand doorgeven aan alle andere bestuurders van het voertuig in kwestie (bv. je garagehouder die ermee naar de technische keuring gaat). Iedere bestuurder moet het immers kunnen tonen bij een wegcontrole of na een aanrijding.
  • Het verzekeringsbewijs op papier is noodzakelijk of sterk aanbevolen bij een reis naar sommige andere landen (bv. Groot-Brittannië).

Wat dankzij ons toedoen is veranderd

Zoals wij hadden gevraagd, zijn vanaf oktober 2020 de volgende maatregelen van toepassing:

  1. Een autoverzekeraar mag zich er slechts toe beperken om het verzekeringsbewijs alleen digitaal te bezorgen voor zover je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd.
  2. Op elk ogenblik kun je je keuze voor het digitaal bezorgen wijzigen naar een keuze voor toezending op papier.
  3. Er mag geen extra bedrag worden aangerekend in geval je kiest voor toezending op papier.
 
User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

10 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

26/06/2020

Absoluut alleen digitaal de groene kaart, na uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van de individuele verzekeringsnemer.

Bruno Wijnants

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/06/2020

Een enigszins genuanceerde reactie lijkt me hier op zijn plaats. Ik vind de stellingname van T.A. in deze OK, namelijk de drie puntjes hierboven vermeld onder de titel 'Wat moet er voor ons veranderen'. Dan is er toch geen enkel probleem? Paniek is m.i. niet nodig: de meeste verzekeringsmaatschappijen zullen allicht indien gewenst de papieren documenten blijven afleveren; zij willen ook geen klanten misnoegd maken. Digitale documenten als facturen hebben ook als voordeel dat je ze - als je je PC goed structureert - later veel gemakkelijker kunt terugvinden, dat ze minder plaats in beslag nemen (denk aan rijen klasseurs) én dat ze het milieu ontzien. Het spreekt voor zich dat een verzekeringsbewijs, dat je altijd moet kunnen tonen, andere koek is: daarvan moet je zeker een afgedrukt exemplaar in de auto leggen. Van degenen die geen computer (of printer) hebben begrijp ik dat ze een papieren exemplaar wensen (en dat moet ook mogelijk blijven), maar de kosten op zich zijn een drogreden… op een verzekeringspremie van pakweg 800 euro per jaar maken die paar eurocentjes voor een afdrukje toch niet het grote verschil? Ook als 70-jarige ben ik niet per sé tegen evolutie van de technologie, zolang de voordelen groter zijn dan de nadelen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/06/2020

Neen aan alle digitale documenten!

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/06/2020
, Gereageerd:

Ik ben totaal tegen digitale documenten er zijn nog altijd mensen die zich die zich geen toestellen kunnen veroorloven om digitaal te werken,het is asociaal

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/06/2020

Helemaal eens met jullie actie en helemaal eens met de commentaren van de leden. Steeds meer overheden en organisaties gaan er blijkbaar van uit dat iedereen beschikt over een smartphone en een printer.
Ik erger me constant aan - vooral - jongeren die me, bijvoorbeeld in de bank, absoluut willen overtuigen van de voordelen van computer of smartphone: "Dat is zo gemakkelijk mijnheer!" Ik begrijp dat wel; ze zouden mijn kleinkinderen kunnen zijn en hebben nooit een wereld zonder die dingen gekend. Ik ben 72 en heb een tablet en een gewone GSM, geen printer. Dat volstaat voor mij. Helaas is dat steeds minder het geval.
Ik wens jullie alleszins veel succes toe bij jullie pogingen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/06/2020

Neen niet akkoord ! met digitale gegevens die je dan toch moet printen , om deze in uw auto map te bewaren . laat het gewoon zoals het was .

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/06/2020

Neen aan alle digitale formulieren, niet alleen voor deze verzekerings documenten, maar voor alle documenten die iets moeten bewijzen of te melden hebben, zoals facturen contracten enz ..... De maatschappijen afzenders besparen hier op het afdrukken en verzenden op papier, doch leggen de kost en extra moeite bij de private personen , deze draaien zelf op om de digitale documenten om te zetten naar voor hun bruikbaar en aantoonbaar bewijs. De grote slogan bespaar voor natuur, hout bomen papier is een drug reden om als maatschappij de kost te verleggen naar de gewone man in de straat !!!!!
Dus NEEN aan alle digitale documenten !!!!!!!!!

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/06/2020

Niet akkoord. Ik heb geen smartphone en vind niet dat ik tot aankoop van en toestel en bijbehorend duur abonnement kan verplicht worden.

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/06/2020

Niet akkoord ! Ik heb geen smartphone en geen printer en ben niet van plan er een te kopen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/06/2020

Wat met iemand die geen smartphone heeft . Kan dus niet digitaal .
Is dit fraude vrij . ???? Moet je het elk jaar afdrukken , ja dus , maar .....
Dus neen niet akkoord .

Community

Mobiliteit

community

Gerelateerde discussies