Nieuws

Groene kaart van je auto niet meer in je brievenbus? Alleen als jij dat wilt!

30 september 2020
digitale groene kaart

Sinds juli 2020 mogen de autoverzekeraars je het verzekeringsbewijs, je zogenoemde groene kaart, digitaal bezorgen. Dankzij ons zul je het echter altijd op papier krijgen tenzij dat voor jou niet meer hoeft. Het papieren document blijft immers zijn nut hebben.

Een van de verplichte boorddocumenten die je bij je moet hebben in de auto, is het verzekeringsbewijs, dus het document waaruit blijkt dat de verplichte autoverzekering voor die auto werd aangegaan. Iedereen heeft het over de groene kaart. Sinds juli 2020 is dat document echter wit geworden in plaats van groen. Onbelangrijk nieuws, op zich beschouwd.

De autoverzekeraars hadden echter eveneens beslist dat ze je het verzekeringsbewijs ook digitaal kunnen bezorgen. Daar zijn volgens ons nadelen aan verbonden. Wij hadden de bevoegde minister Nathalie Muylle daarom verzocht om dringend maatregelen te nemen ter bescherming van de consument en zij is daarop ingegaan. Je autoverzekeraar kan alleen stoppen met je het papieren document toe te zenden, als jij daarvoor groen licht hebt gegeven. Hij mag je niets extra aanrekenen als je het papier verkiest. En je mag je keuze wijzigen.

De nadelen van alleen een digitale versie

Als je het verzekeringsbewijs alleen nog digitaal ontvangt, heeft dat onder meer de volgende nadelen:

  • Als je het niet afdrukt, maar enkel ter beschikking hebt op je smartphone, moet je het bestand doorgeven aan alle andere bestuurders van het voertuig in kwestie (bv. je garagehouder die ermee naar de technische keuring gaat). Iedere bestuurder moet het immers kunnen tonen bij een wegcontrole of na een aanrijding.
  • Het verzekeringsbewijs op papier is noodzakelijk of sterk aanbevolen bij een reis naar sommige andere landen (bv. Groot-Brittannië).

Wat dankzij ons toedoen is veranderd

Zoals wij hadden gevraagd, zijn vanaf oktober 2020 de volgende maatregelen van toepassing:

  1. Een autoverzekeraar mag zich er slechts toe beperken om het verzekeringsbewijs alleen digitaal te bezorgen voor zover je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd.
  2. Op elk ogenblik kun je je keuze voor het digitaal bezorgen wijzigen naar een keuze voor toezending op papier.
  3. Er mag geen extra bedrag worden aangerekend in geval je kiest voor toezending op papier.