Vergelijk autoleningen

Autolening: veelgestelde vragen

Vrijwel elke kredietgever biedt drie soorten autofinancieringen aan.

  • Een autolening voor een nieuwe auto. Die geldt voor benzine- en dieselmotoren, maar soms ook voor milieuvriendelijke, "groene" auto's als de kredietverstrekker voor die categorie geen gunstiger tarief hanteert. Afhankelijk van de kredietgever kan het tarief ook worden toegekend voor een auto die niet helemaal nieuw is, maar nog geen 2 jaar of zelfs 3 jaar oud is.
  • Een autolening voor een milieuvriendelijke, "groene" auto. Al naargelang de kredietgever geldt die voor hybride of volledig elektrische auto's.
  • Een autolening voor een tweedehandsauto

Wij beschikken over een vergelijkingstool voor autoleningen waarmee je de goedkoopste tarieven kunt vinden. Dat hangt af van het soort auto waarvoor je wilt lenen, het bedrag dat je nodig hebt en de afbetalingstermijn.

NAAR ONZE VERGELIJKINGSTOOL VOOR AUTOLENINGEN

In wat volgt, gaan we nader in op deze aspecten:

Hoeveel geld kan ik maximaal lenen voor een auto?

Een autolening is een vorm van consumentenkrediet. En voor alle vormen van consumentenkrediet waarvoor Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht van toepassing is, geldt momenteel een maximum van € 75 000

Als je méér leent, is de kredietgever niet verplicht om je de bescherming te bieden die in die wet werd opgelegd.

Mag een kredietgever het krediet zo duur maken als hij wil?

Het tarief van een consumentenkrediet moet worden uitgedrukt als een jaarlijks kostenpercentage, of kortweg JKP. Dat moet alle kosten van het krediet omvatten. Dus als bijvoorbeeld een verzekering wordt opgelegd of als er administratieve kosten zijn, moeten die kosten inbegrepen zijn.

Kredietgevers zijn vrij om dat JKP te bepalen, met één beperking: de wetgever heeft vastgelegd hoeveel ze maximaal in rekening mogen brengen. 

Er zijn diverse maxima, volgens de kredietformule en het kredietbedrag. Ze kunnen twee keer per jaar worden herzien, telkens op 1/6 en 1/12, volgens de evolutie van bepaalde referentie-indexen. Wij beschikken over een dossier waarin je meer details kunt lezen over wat een consumentenkrediet je maximaal mag kosten.

Wat te denken van een autolening tegen 0 %?

Als je op zoek gaat naar een autolening, wees dan op je hoede wanneer de voorwaarden beduidend aanlokkelijker lijken dan elders. Sommige autodealers pakken zelfs uit met gratis krediet. Geloof dat niet zomaar, daar zit normaliter een adder onder het gras. 

We verwijzen je hiervoor graag naar het dossier waarin we uitleggen waarom een autolening tegen 0 % niet altijd interessant is.

Kan ik me nog bedenken als ik al heb getekend voor de lening?

Ja, je kunt dat binnen een bepaalde termijn. Voor een autolening heb je 14 dagen bedenktijd, te rekenen vanaf de dag ná die waarop je de kredietovereenkomst hebt getekend. 

Tijdens die 14 dagen kun je dus nog op je beslissing terugkomen en uiteindelijk afzien van de overeenkomst die je had getekend, zonder dat je daarvoor een reden moet opgeven. Je moet dan alleen in een aangetekende brief aan de kredietgever laten weten dat je aan het krediet wenst te verzaken. 

Let wel! Het is niet omdat je nog van de kredietovereenkomst kunt afzien dat je ook automatisch van de verkoop verlost bent. Stel dat je een bestelbon hebt getekend om een nieuwe auto te kopen en je daarvoor een autolening had gesloten: dan kun je de lening daarna weliswaar nog binnen 14 dagen opzeggen, maar de bestelbon voor de auto blijft geldig. Anders gezegd, strikt genomen moet je de auto dus toch kopen (je zult daar alleen tegen betaling van een hoge schadevergoeding nog onderuit kunnen, 15 % van de aankoopprijs is geen uitzondering). Tenzij je de auto buiten de onderneming van de verkoper hebt gekocht, wat maar zelden het geval is, want dan heb je in sommige gevallen wel nog een bedenktijd en kun je nog van de aankoop afzien binnen 14 dagen vanaf de dag ná die waarop je de bestelbon hebt getekend.

Ben ik verplicht om loonafstand toe te staan?

Uiteraard tekent niemand graag een verbintenis tot loonafstand. Want daarmee geef je de kredietgever het recht om rechtstreeks bij je werkgever een deel van je loon op te eisen als je niet op tijd afbetaalt (hij mag dat zonder dat er een rechtbank aan te pas moet komen). Maar het probleem is dat je riskeert de lening niet te krijgen als je weigert om loonafstand toe te staan ... 

Goed om te weten: je zult je loon hoe dan ook nooit volledig moeten afstaan, de wetgever heeft daar een maximum voor vastgelegd (het bedrag wordt jaarlijks herzien).

Wat houdt een beding over eigendomsvoorbehoud in bij een autolening?

Een dergelijk beding is gebruikelijk in veel overeenkomsten voor een autolening. In dat geval blijft de auto juridisch eigendom van de kredietgever tot hij volledig is afbetaald, ook al is hij op jouw naam ingeschreven en verzeker. Daardoor riskeer je dat de kredietgever de auto terugeist wanneer je later afbetalingsproblemen krijgt. In theorie ben je beschermd zodra je ten minste 40 % van de lening hebt afgelost, want dan mag de kredietgever de auto niet zomaar terugeisen, hij moet met jou een akkoord zien te vinden, of anders de rechtbank inschakelen. In de praktijk deinzen kredietgevers er echter niet voor terug om druk uit te oefenen opdat je toch maar zou tekenen om de auto af te staan.

Loop ik een risico als ik mij borg stel voor een lening?

Jazeker, want door je borg te stellen verbind je je er tegenover de kredietgever toe om de schuld van een andere persoon te betalen als die de overeenkomst niet naleeft. 

Denk beter twee keer na alvorens je borg te stellen, want die verbintenis is niet te onderschatten. Kredietgevers eisen namelijk bijna altijd dat de borg "hoofdelijk en ondeelbaar" is. "Hoofdelijk" betekent dat zij zich rechtstreeks tot jou, de borgsteller, mogen wenden, zonder dat ze eerst alle middelen moeten hebben aangewend om de schuldenaar te doen betalen. "Ondeelbaar" geeft aan dat als meerdere personen zich borg hebben gesteld, de kredietgever de volledige som van eender wie van hen mag vorderen, m.a.w. je riskeert de hele nog verschuldigde som in je eentje te moeten ophoesten. 

Wat gebeurt er als ik mijn autolening niet op tijd afbetaal?

Zodra blijkt dat je je een maand niet aan je verplichting hebt gehouden, stuurt de kredietgever je een rappel. Als je de volgende maand nog altijd niet in orde bent, volgt een ingebrekestelling met de eis om binnen een maand alle achterstallen te betalen. Ga je daar niet op in, dan zijn de gevolgen heel zwaar:

  1. Het krediet stopt.
  2. De kredietgever zal in één keer dit van je eisen: de achterstallige betalingen + het kapitaal dat je nog verschuldigd bent + een schadevergoeding. Hij zal daarbovenop verwijlintresten aanrekenen zolang je niet betaalt.
  3. Daarnaast word je opgenomen in de lijst van wanbetalers bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Zelfs als je je alle achterstallige betalingen hebt aangezuiverd, zul je daar nog een jaar in vermeld blijven, wat een serieuze belemmering zal zijn als je ergens een nieuw krediet zou willen aanvragen, bijvoorbeeld een hypotheeklening. Alle kredietgevers zijn immers verplicht om bij die instantie inlichtingen over je in te winnen alvorens een nieuw krediet toe te kennen.
  4. In bepaalde gevallen kunnen er nog andere negatieve gevolgen zijn. Is het een krediet op twee namen, dan deelt de andere partij uiteraard in de klappen. Ook de persoon die zich borg heeft gesteld voor jouw krediet en dus heeft beloofd om te betalen als jij dat niet doet, zit in hetzelfde schuitje. Heb je zoals zo dikwijls een loonoverdracht ondertekend? Dan kan de kredietgever een deel van je inkomsten opeisen – er zijn wettelijke beperkingen – zonder dat daarvoor hij eerst naar de rechtbank moet. En als je contract een clausule van eigendomsvoorbehoud bevat, zoals vaak bij een autolening, riskeer je dat je de auto moet teruggeven. In die twee gevallen kun je dat soms aanvechten, maar doe dat niet zonder juridisch advies in te winnen.

Wat betekent het dat ik door mijn lening word opgenomen in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Ongeacht of je stipt afbetaalt of niet, zodra je de kredietovereenkomst hebt getekend, zullen je gegevens worden opgenomen in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Dat is een openbare gegevensbank met twee soorten van bestanden:

  • In het positieve bestand worden de gegevens verzameld van alle consumenten die een krediet hebben lopen.
  • De wanbetalers komen in het negatieve bestand terecht. 

Telkens wanneer je een krediet aanvraagt, is de kredietgever verplicht om die kredietcentrale te raadplegen. Daar ziet hij meteen welke leningen je allemaal hebt lopen, voor hoeveel geld, en of je al dan niet correct afbetaalt. Zo kan hij zich een eerste idee vormen van je financiële situatie vóór hij jou als cliënt aanvaardt. En de kredietgever die je daadwerkelijk een krediet toekent, moet dat binnen twee dagen na de ondertekening van het contract aan de kredietcentrale melden, die de gegevens dan registreert.

Je mag de kredietcentrale vragen wat er precies over jou wordt bijgehouden, dat is je volste recht.

Kan ik volledig zelf bepalen over hoeveel tijd ik de afbetaling van de lening wil spreiden?

De looptijd van je autolening werd bij de aanvang vastgelegd.  Die is hoe dan ook wettelijk beperkt, de maximale afbetalingstermijn hangt af van het bedrag van de lening.