autolening

Kies de beste autolening

Op zoek naar de goedkoopste autolening? Volg onze gids en bespaar.

Stap-voor-stap gids

Financier ik een nieuwe auto beter met mijn spaargeld of met een autolening?

Als je een goed gevuld spaarboekje hebt (gelijk aan minstens 3 tot 6 maanden nettoloon), kun je beter (een deel van) je spaargeld gebruiken. De rente die je op een autolening betaalt, is bijna altijd hoger dan de rente op een spaarrekening. Als je een echte renteloze lening kunt verkrijgen, is dat natuurlijk een ander paar mouwen. 

Sommige mensen kiezen voor een lening om fiscale redenen. Als je namelijk je werkelijke beroepskosten aangeeft, kun je daar de rente van je autolening in opnemen, énkel voor het gedeelte met betrekking tot het beroepsmatig gebruik. Maar let op: dit belastingvoordeel kan de intrest die je betaalt, nooit volledig compenseren. 

Behalve een “echte” lening aan 0 % is er nog een situatie waarin een autolening interessant kan zijn. Stel dat je van plan bent om op korte termijn voor andere aankopen te lenen. Voor die leningen verkrijg je waarschijnlijk niet zo’n laag JKP (jaarlijks kostenpercentage, dat rekening houdt met de verschuldigde intrest en andere kosten van de lening, zoals dossierkosten of commissies) als voor een autolening. Daarom kun je beter je spaargeld gebruiken voor die aankopen en lenen voor je auto. 

Vergeet echter niet dat elke lening, zelfs aan 0 %, wordt geregistreerd bij de Centrale voor kredieten aan particulieren. En die registratie kan de goedkeuring van een andere lening in de weg staan.

Terug naar boven

Is de autolening met de laagste rentevoet altijd de beste keuze?

Vaak wel, maar niet altijd. De concessiehouders bieden soms een zeer laag JKP aan van bijna of zelfs ronduit 0 %. Maar in ruil voor dat "cadeau" geven ze misschien maar weinig korting op de auto en de opties, of een lagere overnameprijs voor je oude auto

De concessiehouder kent soms pas een renteloze lening toe op voorwaarde dat je bepaalde verzekeringen afsluit of een eindereeksmodel koopt. Om die redenen raden wij aan om eerst te onderhandelen over de kortingen en de overnameprijs voor je oude auto. Breng pas daarna de lening ter sprake. 

Besef ook dat je in ruil voor een onklopbaar JKP mogelijk een groot voorschot moet betalen. Misschien wel te groot. Daarbij komt dat een renteloze lening vaak een kortere looptijd heeft dan een gewone lening, bijvoorbeeld 30 of 36 maanden.

Terug naar boven

Hoe vind ik de voordeligste autolening?

  • BIJ DE CONCESSIEHOUDER: Vertel de dealer niet meteen hoe je de auto wilt betalen. Onderhandel eerst over de prijs, de korting en eventueel de overnameprijs van je oude auto. Vraag pas daarna naar de voorwaarden van een lening.
  • OP ONZE WEBSITE: Maak gebruik van onze koopwijzer autoleningen. Die zoekt de goedkoopste autoleningen voor jouw profiel uit meer dan 100 officiële tarieven van banken. Ballonleningen zijn hier niet in opgenomen, omdat die in principe niet zo interessant zijn. 
  • BIJ JE BANK: Confronteer je bankier met de interessantste aanbiedingen voor een nieuwe klant en sta erop dat je als trouwe klant betere voorwaarden verdient. Als je overweegt om een ecologische auto te kopen, vraag dan naar de korting die sommige banken hiervoor bieden.
Terug naar boven

Ik twijfel over de soort van autolening. Is de ballonlening die men voorstelt, interessant?

Let hiermee op. Bij een ballonlening is de maandelijkse aflossing veel lager dan bij een klassieke lening. Maar aan het einde van het contract moet je in één keer een grote restschuld neertellen (soms bedraagt de “ballon” meer dan € 7 000). Uiteindelijk komt zo’n lening vaak duurder uit dan een klassieke lening. 

Een kredietopening is hoe dan ook af te raden. Hierbij legt de kredietgever geen vast aflossingsschema vast, maar hoogstens een minimumbedrag dat je elke maand moet terugbetalen. Deze formule is niet alleen duurder dan een klassieke autolening, maar ook gevaarlijk, omdat je riskeert in een schuldenspiraal te belanden.

Kies dus liever voor een klassieke autolening, met vaste maandelijkse aflossingen gedurende een vooraf overeengekomen periode. De wet voorziet in maximumlooptijden voor leningen naargelang van het geleende bedrag. Voor een klassieke autolening kun je niet alleen bij een bank terecht maar vaak ook via de concessiehouder.

Sommige banken hanteren een verlaagd tarief voor ecologische auto’s of voor wie de lening online aanvraagt. Blijf echter weg van kredietmakelaars, want deze tussenpersonen zijn door de band duurder.

Terug naar boven

En een formule voor private lease?

Daar zeggen we hier maar kort iets over, want private lease is geen lening, maar een huurformule op lange termijn (gewoonlijk 36 tot 60 maanden). Je wordt dus nooit eigenaar van de auto. Bij leasing betaal je elke maand een vast bedrag, dat afhangt van de looptijd van het contract, het aantal afgelegde kilometers per jaar, het automodel en de voorwaarden van de leasemaatschappij. Dit bedrag omvat normaal gezien het gebruik van de auto, pechverhelping, de belastingen, de verzekeringen, onderhoud enz.

De formule heeft een aantal voordelen: lagere maandelijkse lasten, minimale administratieve verplichtingen, een recente auto tot je beschikking … Maar let op. Als je het jaarlijks aantal kilometers dat in het contract is vastgelegd, overschrijdt, moet je een mogelijk zwaar supplement betalen. Bovendien moet je de auto aan het einde van het contract weer in goede staat inleveren. Eventuele deuken en krassen worden op jouw kosten hersteld. En als je het leasecontract voortijdig opzegt, betaal je een soms zeer hoge opzegvergoeding.

Al bij al is een auto kopen - zelfs op krediet - volgens onze berekeningen meestal voordeliger dan leasen, zeker als je hem lang houdt.

Terug naar boven

Welke looptijd neem ik het best voor mijn autolening?

Hoe korter de looptijd van je lening, hoe minder intrest je betaaltUiteraard moet je in de eerste plaats rekening houden met je terugbetalingsvermogen.

Een kortere looptijd nemen heeft geen zin als je daardoor financieel in nauwe schoentjes komt en de lening op een gegeven moment misschien niet meer kunt afbetalen.

Terug naar boven

Is het normaal dat ik een voorschot moet betalen?

Soms vraagt de concessiehouder inderdaad een voorschot. Dit is echter niet verplicht. Hoe dan ook mag een voorschot maximaal 15 % van de aankoopprijs bedragen.

Anderzijds, als je een voorschot betaalt, hoef je niet de volledige aankoopprijs van de auto te lenen en kun je misschien een lagere intrestvoet krijgen.

Terug naar boven

Moet ik een akte van loonoverdracht ondertekenen als de kredietgever dat wil?

Nee, maar misschien krijg je geen lening als je dit weigert.

Niemand tekent graag een document tot loonoverdracht. Dat geeft de kredietgever immers het recht om rechtstreeks bij je werkgever een deel van je loon op te eisen als je de maandelijkse aflossingen niet tijdig betaalt. En daarvoor hoeft hij zelfs niet naar de rechtbank.

Maar wees gerust: je loon wordt nooit volledig ingehouden. De wetgever heeft namelijk grenzen vastgelegd.

De wet bepaalt dat je een loon (of een werkloosheidsuitkering of pensioen) blijft ontvangen dat volstaat om jezelf en je gezin te onderhouden.

Terug naar boven

Kan ik de autolening nog annuleren nadat ik het contract heb getekend?

Ja, maar slechts binnen een bepaalde tijd. Voor een autolening heb je 14 dagen tijd vanaf de dag nadat je het contract hebt ondertekend. Je hoeft trouwens geen reden op te geven voor je terugtrekking. Het enige wat je moet doen, is de kredietgever een aangetekende brief sturen waarin je hem meldt dat je van de lening afziet.

Maar pas op, de annulering van het krediet betekent niet dat je automatisch van je aankoopplicht wordt ontheven. De bestelbon voor de auto blijft geldig. Met andere woorden, je moet de auto toch kopen. Je kunt enkel onder die verplichting uitkomen door een hoge schadevergoeding te betalen, die vaak 15 % van de aankoopprijs bedraagt.

Er is maar één uitzondering: als je de auto buiten de lokalen van de verkoper hebt gekocht, heb je in bepaalde gevallen een bedenktijd. In dat geval kun je binnen 14 werkdagen na de ondertekening van de bestelbon nog van de aankoop afzien.

En kun je de aankoop nog annuleren als je geen lening krijgt? Ja, maar alleen als die mogelijkheid op de bestelbon is vermeld. Concreet moet de verkoopovereenkomst een opschortende voorwaarde bevatten met betrekking tot het verkrijgen van een lening.

Terug naar boven

Wat riskeer ik als ik mijn autolening niet meer kan afbetalen?

Veel miserie. Het is dus in je eigen belang om zelf te bepalen welk bedrag je elke maand kunt afbetalen. We zeggen nadrukkelijk «zelf», omdat uit ons onderzoek is gebleken dat veel kredietverstrekkers dit te vaak met de natte vinger deden.

Als je niet meer in staat bent om je lening af te betalen, heeft dat ernstige gevolgen.

  • Ten eerste moet je achterstalligheidsintrest en een schadevergoeding betalen.
  • Ten tweede wordt er vaak een deel van het loon ingehouden zonder dat daar een gerechtelijk bevel voor nodig is.
  • Ten derde word je door de kredietgever als wanbetaler geregistreerd in het negatieve luik van de Centrale voor kredieten aan particulieren. Daar blijf je geregistreerd tot een jaar nadat je schuld is afgelost. En aangezien alle kredietgevers de Centrale moeten raadplegen vooraleer ze een krediet toekennen, kan het heel moeilijk worden om nog een lening te verkrijgen.

Maar dat is niet alles. De kredietverstrekker kan ook eisen dat je de auto teruggeeft. Veel leningsovereenkomsten bevatten immers een clausule van eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de auto eigendom blijft van de kredietgever totdat hij volledig is afbetaald, ook al is hij op jouw naam ingeschreven en verzekerd.

Hoe dan ook, als je denkt dat je de lening niet meer kunt terugbetalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met je kredietgever om een oplossing te zoeken. Misschien gaat hij akkoord met een verlenging van de looptijd (om de maandelijkse aflossingen te verlagen) of met enkele maanden betalingsuitstel.

Terug naar boven