Dossier

Huwelijkscontract en successierechten

28 juni 2016
huwelijkscontract en successierechten

28 juni 2016

Als u getrouwd bent, kan uw nalatenschap bij uw overlijden pas worden verdeeld nadat uw huwelijksvermogensstelsel werd vereffend. Van alle goederen moet dus worden bepaald wat aan u en wat aan uw partner toebehoort. En daarbij kan het stelsel dat u 40 jaar eerder had gekozen, roet in het eten gooien.

Huwelijksvermogensstelsels vallen uiteen in twee grote types: een stelsel van gemeenschap van goederen en een stelsel van scheiding van goederen.

Gemeenschap van goederen

In een stelsel van gemeenschap van goederen onderscheidt men drie vermogens. Elke partner heeft een eigen vermogen. Dat omvat alles wat hij of zij vóór het huwelijk bezat én de goederen die hij of zij tijdens het huwelijk verwerft door een erfenis of schenking. Het gemeenschappelijke vermogen behelst dan weer de inkomsten van de partners tijdens het huwelijk alsook de goederen die ze dankzij die inkomsten hebben verworven.
Dat is het stelsel dat bij wet geldt voor alle partners die zonder huwelijkscontract zijn getrouwd.

Scheiding van goederen

In een stelsel van scheiding van goederen is er geen gemeenschappelijk vermogen. Elk van beide partners blijft dus eigenaar van wat hij of zij vóór het huwelijk bezat maar ook van de inkomsten die hij of zij tijdens het huwelijk heeft verworven en van de goederen die met die inkomsten werden gekocht. De goederen die niet aan een van beide partners kunnen worden toegeschreven (doorgaans de meubels), worden als "onverdeeld" beschouwd.

Bespreek het met uw notaris

Zowel het bedrag dat elke erfgenaam van u zal erven als de successierechten, kunnen vrij fors verschillen naargelang van het huwelijksvermogensstelsel dat u jaren eerder had gekozen. Wij kunnen u niet zeggen wat het beste stelsel is. Dat hangt namelijk niet alleen af van de successierechten die eventueel moeten worden betaald. Het is heel goed mogelijk dat u andere bedoelingen hebt: uw partner begunstigen bijvoorbeeld of voor uw kinderen zorgen indien uw partner reeds voldoende eigen middelen heeft. Bekijk uw huwelijksvermogensstelsel – en de bepalingen van uw huwelijkscontract indien u er één hebt – daarom samen met uw notaris.