Dossier

Complete gids over alimentatie in België

08 augustus 2023
Alimentatie in België

Alimentatie is veel meer dan een eenvoudige betaling, het is het middel waarmee ex-echtgenoten ervoor zorgen dat elk van hen kan voorzien in hun basisbehoeften na de scheiding. In deze uitgebreide gids duiken we in het alimentatiesysteem in België en ontleden we de nuances en juridische implicaties.

Alimentatie

Wat is alimentatie en waarvoor is dat bedoeld? 

Er is enerzijds “partneralimentatie”. Dat is de uitkering van een ex-huwelijkspartner aan zijn/haar ex als hulp om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien

Anderzijds is er “kinderalimentatie”. Dat is het onderhoudsgeld dat een ouder aan de andere ouder, zijn/haar ex, betaalt als financiële bijdrage voor hun gemeenschappelijke kinderen.

Hoe wordt het bedrag van de alimentatie bepaald?

Het bedrag van de alimentatie wordt vastgelegd in een rechterlijke uitspraak of in een notariële akte. Het wordt bepaald volgens de financiële draagkracht en de behoeften van beide ex-partners. 

Het volstaat dat de alimentatieplicht werd vastgelegd om er aanspraak op te kunnen maken, je moet dus niet per se wachten tot jullie officieel niet meer samenwonen of tot de echtscheiding is uitgesproken. 

Wat als je ex weigert om de alimentatie te betalen?

Verschillende methodes om een onwillige ex te laten betalen 

Er bestaan verschillende mogelijkheden om een onwillige ex te dwingen om het verschuldigde bedrag aan partner- of kinderalimentatie te betalen. 

De goedkoopste en snelste manier is de Dienst voor Alimentatievorderingen van de Overheid, kortweg DAVO, in te schakelen.

Die instantie kan je in bepaalde omstandigheden ook geld voorschieten.

Hoe geraak je aan de verschuldigde achterstallige alimentatie?

De voorwaarde om achterstallige alimentatie te laten invorderen

Je kunt de procedure opstarten om achterstallige sommen door de DAVO te laten invorderen als je ex het geld in de periode van twaalf maanden vóór je aanvraag ten minste twee keer niet of niet volledig heeft betaald.

Achterstallen van meer dan vijf jaar geleden zijn niet meer opeisbaar. 

Zodra de DAVO het heft in handen heeft genomen, kun je zelf geen stappen meer ondernemen tegenover je onderhoudsplichtige ex

Hoe geraak je aan een voorschot op de alimentatie?

De voorwaarden om een voorschot te krijgen 

De DAVO kan ook geld voorschieten:

  • ofwel een voorschot op een toekomstige betaling (dus geen voorschot op achterstallen die de dienst probeert in te vorderen);
  • ofwel een voorschot op de kinderalimentatie (dus geen partneralimentatie). Het bedrag kan maximaal € 175 bedragen per kind. Zodra het recht op voorschotten is toegekend, loopt het automatisch tot het kind 18 wordt. 

Je inkomen is geen criterium meer voor een voorschot

Vroeger kende de DAVO alleen voorschotten toe als de aanvrager minder dan € 2 200 netto per maand verdiende. Maar die inkomensgrens werd geschrapt in de wet van 2/7/2020. Je inkomen speelt nu geen rol meer om aanspraak te kunnen maken op een voorschot. 

Partneralimentatie

Financiële verplichting tijdens het huwelijk 

Wanneer je trouwt, heb je een aantal verplichtingen. Onder meer financieel: je bent verplicht om elkaar tijdens het huwelijk hulp en bijstand te verlenen. Elke partner moet de andere geven wat nodig is om correct te kunnen leven. De partner met de meeste financiële middelen moet zijn levensstandaard delen met de economisch zwakkere partner

De alimentatie tijdens de echtscheidingsprocedure

Die verplichting om hulp en bijstand te verlenen blijft zolang het huwelijk bestaat. Dus ook nog op het ogenblik dat het koppel uit elkaar is gegaan. Zelfs wanneer al een echtscheidingsprocedure in gang werd gezet. Ze eindigt pas wanneer de echtscheiding is uitgesproken. 

Tijdens de echtscheidingsprocedure is een bedrag aan alimentatie verschuldigd volgens de levensstandaard die het koppel zou hebben gehad als het niet uit elkaar was gegaan

Als de echtscheiding eenmaal is uitgesproken, bepaalt de rechter hoeveel de partneralimentatie vanaf dan moet bedragen. 

De voorwaarde om alimentatie te kunnen krijgen en mogelijke uitzonderingen

Elke huwelijkspartner heeft het recht om alimentatie te vragen. Maar het zal alleen worden toegekend als de betrokkene kan aantonen dat hij economisch gezien behoeftig is.

Ook kan alimentatie door een rechter worden geweigerd als de vragende partner een zware fout heeft begaan waardoor het koppel niet langer kon samenwonen, zich schuldig heeft gemaakt aan partnergeweld of vrijwillig behoeftig is.

Vragen over de echtscheidingsprocedure?

Bekijk ons dossier over de te volgen stappen bij een echtscheiding.

ALLES OVER ECHTSCHEIDINGSPROCEDURES