Persbericht

Test Aankoop kant zich tegen een wijziging verordening inzake rechten vliegtuigpassagiers

30 april 2020

Gisteren, woensdag 29 april, hebben twaalf lidstaten, waaronder België, Frankrijk, Nederland en Portugal, de Europese Commissie opgeroepen om de Europese verordening inzake passagiersrechten te wijzigen.  De gevraagde wijzigingen zouden de luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid bieden om een waardebon op te leggen als middel om de passagier terug te betalen.

Test Aankoop verzet zich tegen deze vraag om verschillende redenen. Hoewel de organisatie begrip toont voor de ernstige financiële moeilijkheden waarmee de sector te kampen heeft, herinnert ze eraan dat momenteel meer dan 1,25 miljoen Belgen tijdelijk werkloos zijn en dat de financiële gevolgen van deze crisis ook voor hen vreselijke gevolgen hebben. Ook is zij van mening dat juist in tijden van crisis de rechten van de consument moeten worden beschermd en gewaarborgd, niet in het minst om het vertrouwen in de nationale en Europese instellingen te behouden. Tot slot lijkt het volstrekt onaanvaardbaar dat luchtvaartmaatschappijen die genieten van belangrijke staatssteun, hier geen gebruik zouden van maken om aan hun verplichtingen t.o.v. de passagiers te voldoen, meer bepaald het vergoeden van passagiers.

De consumentenorganisatie heeft minister Bellot hieromtrent op 16 april jongstleden al geïnterpelleerd, maar mocht tot nu toe geen reactie ontvangen. Zij heeft ook een aanmaning gestuurd naar een tiental luchtvaartmaatschappijen die zich niet aan de vandaag geldende regelgeving houden. Sommige luchtvaartmaatschappijen zoals TUi Fly, Air France en KLM zijn niet bang om de rechten van passagiers te schenden door een waardebon op te leggen die pas na 12 maanden kan worden terugbetaald, zonder mogelijkheid van terugbetaling. Vergeten we ook niet dat deze waardebonnen momenteel niet gedekt zijn tegen insolventie. Anderen, zoals Ryanair, zetten processen in gang die het bijna onmogelijk maken om een verzoek tot terugbetaling in te dienen. De organisatie sluit niet langer uit dat zij verdere stappen onderneemt indien deze maatschappijen hun houding niet aanpassen en toont haar bereidwilligheid om mee te werken aan constructieve en evenwichtige oplossingen waarbij ook de consumentenrechten worden gegarandeerd.

Test Aankoop juicht het reeds geleverde werk van toe van de betrokken Europese commissarissen, waaronder commissaris voor transport, mevrouw Valean, die de luchtvaartmaatschappijen aanmoedigt om vouchers aantrekkelijker te maken, maar er meteen ook aan herinnert het absolute recht van de passagiers om te kiezen voor een terugbetaling te respecteren.

Test Aankoop staat ook achter het tot nu toe geleverde werk van de Europese Commissie, die de voorwaarden voor het verlenen van staatssteun heeft versoepeld, waardoor sectoren die door de crisis ernstig zijn getroffen, kunnen worden geholpen.  Commissaris voor Consumentenbescherming, Didier Reynders, Commissaris voor Transport, mevrouw Valean, en Commissaris voor Toerisme, Thierry Breton, herinnerden echter aan het absolute recht van reizigers om te kiezen voor een terugbetaling en hoopt waardebonnen aantrekkelijker te maken voor reizigers, met name door ze in te dekken tegen insolventie.  Test Aankoop moedigt de Europese Commissie sterk aan om deze koers aan te houden.  BEUC, de koepelorganisatie die ruim 40 consumentenorganisaties verenigt, waaronder Test Aankoop, zal hierover een schrijven richten aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

De consumentenorganisatie zal dit dossier op de voet blijven volgen en herinnert consumenten eraan dat ze antwoorden op hun vragen kunnen vinden op haar webpagina www.testaankoop.be/corona  of via haar gratis telefoonnummer 0800 29 510 (maandag tot donderdag van 9 tot 18 uur, en vrijdag van 9 tot 16.45 uur)

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.