Persbericht

Test Aankoop en Ryanair morgen voor de rechter

28 september 2020

In navolging van de geannuleerde vluchten door de stakingen bij Ryanair in de zomer van 2018, startte consumentenorganisatie Test Aankoop in de zomer van 2019 een collectieve rechtsvordering tegen de lagekostenmaatschappij omdat het weigerde om gedupeerde consumenten te vergoeden die hun vlucht geannuleerd zagen door een staking van het Ryanair-personeel.  Morgen wordt er voor het eerst over de ontvankelijkheid van de zaak gepleit. De Ierse luchtvaartmaatschappij is er alvast op gebrand om de zaak in Ierland te parkeren waar men geen systeem van collectieve rechtsvorderingen toepast.

Stakingszomer

Men zou het in de huidige crisis als gevolg van corona die de luchtvaart doormaakt, snel vergeten maar in de zomer van 2018 lag een groot sociaal conflict bij Ryanair aan de basis van het annuleren en vertragen van talloze vluchten.  Reizigers die met Ryanair zouden vliegen op 25 en 26 juli 2018, 10 augustus 2018 en 28 september 2018 kregen immers de melding dat hun vlucht gecanceld of vertraagd was. Volgens de Test Aankoop zou het gaan om 172 vluchten die getroffen werden door deze annuleringen en vertragingen.

Hoewel de Europese regelgeving en jurisprudentie een schadevergoeding voorzien voor passagiers die worden getroffen door vertragingen en annuleringen in geval van een personeelsstaking bij een luchtvaartmaatschappij, blijft Ryanair weigeren deze regels na te leven.  Dit is de reden waarom Test Aankoop in juli 2019 een collectieve rechtsvordering is gestart tegen de Ierse lagekostenmaatschappij.  Formele en informele pogingen om tot een akkoord te komen, zijn voorlopig zonder resultaat gebleven, aldus Test Aankoop.

Ierse rechtbank

Ryanair heeft steeds voet bij stuk gehouden dat het niet verplicht is om reizigers te vergoeden wanneer hun vlucht geannuleerd wordt door toedoen van een staking. Test Aankoop vermoedt dat Ryanair bijkomend zal aanvoeren dat alleen Ierse rechtbanken bevoegd zijn om te oordelen over consumentengeschillen tussen de reiziger en het bedrijf. “Tijdverlies gezien het feit dat verschillende rechtbanken waaronder zelfs het Hof van Cassatie al aangegeven hebben dat de Belgische rechtbanken wel degelijk bevoegd zijn om uitspraak te doen in een zaak tussen een consument en de Ierse lagekostenmaatschappij”, klinkt het bij Test Aankoop.

“Niet geheel onverwachts probeert Ryanair de zaak in Ierland te parkeren”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “Er is voldoende rechtspraak, zelfs van het Hof van Cassatie, die expliciet stelt dat de Belgische rechtbanken wel degelijk bevoegd zijn om kennis te nemen van vervoersgeschillen tussen een consument en een luchtvaartmaatschappij. Meer nog, de Europese wetgeving stipuleert duidelijk dat het bemoeilijken van de toegang tot het recht voor de consument via het contract gelijk staat met het scheppen van een onevenwicht tussen de rechten en de plichten van de contractspartijen. Iets wat simpelweg oneerlijk is.”, voegt de woordvoerder eraan toe. 

Lange strijd

Morgen zal de rechter de pleidooien aanhoren over de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, gevolgd door een nieuwe pleitzitting op 6 oktober waar onder meer de schending van de Europese wetgeving rond passagiersrechten zal worden aangesneden. Test Aankoop hoopt één maand later uitsluitsel te hebben over de ontvankelijkheid van de zaak. In het geval van een positieve beslissing, is Ryanair immers wettelijk gehouden om met de consumentenorganisatie te onderhandelen om tot een oplossing te komen.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.