Persbericht

Test Aankoop dringt bij luchtvaartmaatschappijen tot wegwerken klachten

20 augustus 2020

Vlak voor de zomermaanden, lanceerde consumentenorganisatie Test Aankoop een online formulier op zijn website waarmee reizigers problemen met pakketreisorganisatoren of luchtvaartmaatschappien in het kader van de coronacrisis konden melden met het oog op een oplossing van hun klacht. Bedoeling van dit initiatief was het bundelen van klachten met dezelfde aard met het oog op de snellere afhandeling ervan. In totaal werden er 3267 dossiers geregistreerd. 1633 zijn compleet en werden deze week aan de luchtvaartmaatschappijen overgemaakt of worden eerstdaags verzonden. 

Test Aankoop roept consumenten op om hun dossier in te dienen of te vervolledigen via www.testaankoop.be/reisformulier.

Formulier collectieve klachtenbehandeling kent groot succes

 

Sinds het uitbreken van de coronacrisis werden talloze vluchten of reizen geannuleerd Test Aankoop kreeg via zijn contactcenter dan ook een buitengewoon hoog aantal klachten over de praktijken van luchtvaartmaatschappijen en reisorganisatoren. “Terugbetalingen gebeurden niet of werden gewoon geweigerd of vouchers werd gegeven aan slechte voorwaarden”, klinkt het bij Test Aankoop.  Om die reden, besliste de consumentenorganisatie om alle ingediende dossiers volgens de aard van de klacht en de naam van de onderneming, te groeperen via een online platform (www.testaankoop.be/reisformulier), om zo de behandeling ervan te vergemakkelijken en te versnellen. Dit met als doel de betrokken maatschappijen te stimuleren om sneller oplossingen te vinden voor de problemen die reizigers ondervinden en om zo nodig andere actiemiddelen te overwegen.

 

Ryanair, TUIfly en Brussels Airlines

 

Vooral Ryanair (492 dossiers), TUIfly (258)  en Brussels Airlines (407) zijn vaak genoemde maatschappijen als het op klachten aankomt in het kader van deze coronacrisis. Waar Ryanair steevast weigert om geannuleerde vluchten terug te betalen, stelt Test Aankoop vast dat Brussels Airlines nalaat om terugbetaling binnen een redelijke termijn te doen. Bij TUIfly is het de consument zelf die vouchers veelal weigert wegens slechte voorwaarden. Ook Corendon (50) wordt genoemd als maatschappij die terugbetalingen weigert, aldus de consumentenorganisatie. “Bij Brussels Airlines zagen we dat het voor consumenten lange tijd onmogelijk was om de klantendienst te bereiken en dat terugbetalingen niet gebeurden of op de lange baan werden geschoven. Al is de situatie nu wel verbeterd”, zegt Simon November van Test Aankoop. Ryanair weigert nog steeds om terugbetalingen te doen voor geannuleerde vluchten. Samen met TUIfly vormen deze twee maatschappijen de top drie in ons klachtenbestand. Vermits dit ook de meest gebruikte luchtvaartbedrijven zijn voor de Belgische consument moge dit niet verwonderen en betekent dit niet dat de problemen zich tot hen beperken. Integendeel”, besluit de woordvoerder.

 

Grootste gemene deler

 

Nu de klachten volgens hun grootste gemene deler gegroepeerd zijn (weigering tot terugbetaling/slechte vouchervoorwaarden/…)is Test Aankoop begonnen met het versturen van de klachten naar de respectievelijke luchtvaartmaatschappijen. Zowel Brussels Airlines als Ryanair bevestigden al een goede ontvangst van de dossiers en engageren zich om te werken aan een oplossing voor de reiziger.

Voor alle problemen rond annuleringen en omboekingen van een reis, tracht Test Aankoop de rechten van de consument zo goed mogelijk te verdedigen en nodigt hem of haar uit het klachtenformulier in te vullen op www.testaankoop.be/reisformulier.

Test Aankoop herinnert eraan dat ze ter beschikking staat van de reizigers met vragen over dit onderwerp op het nummer 0800 29 510 (van maandag tot donderdag van 9u tot 18u en vrijdag van 9 tot 16u45).

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.