Persbericht

TA stelt luchtvaartmaatschappijen in gebreke en waarschuwt rechten passagiers te respecteren

31 maart 2020

De Covid-19-epidemie spaart niemand op financieel vlak. De reissector wordt natuurlijk zwaar getroffen. Dat geldt ook voor tal van consumenten, omwille van inkomensverlies maar ook door het behoud van verschillende financiële aflossingen, zoals die van hypotheek- of consumentenleningen.

In deze context maakt Test Aankoop zich zorgen over de praktijken van sommige luchtvaartmaatschappijen die opzettelijk de geldende regelgeving schenden of die zich bezondigen aan oneerlijke handelspraktijken. Er kunnen zich verschillende gevallen voordoen.

Vlucht geannuleerd? Recht op terugbetaling!

Wanneer een vlucht wordt geannuleerd, zijn de regels duidelijk: de passagier heeft recht op een terugbetaling of een waardebon. De keuze ligt bij de passagier. Luchtvaartmaatschappijen zoals TAP Airlines, Air France, KLM of Transavia leggen echter een waardebon op in geval van annulering van de vlucht: een praktijk die in strijd is met de huidige Europese wetgeving. Test Aankoop heeft een aanmaning gestuurd waarin deze bedrijven 8 dagen de tijd krijgen om zich in orde te stellen .

Voor sommige luchtvaartmaatschappijen is het eenvoudigweg onmogelijk om te controleren of ze zich aan de geldende normen houden. Hun website - die niettemin een specifiek kader biedt voor Covid-19 - vermeldt nergens de mogelijkheid van een terugbetaling in geval van annulering. Dit is met name het geval voor Brussels Airlines, Lufthansa en Easy Jet. Test Aankoop stuurde ook hen een brief met de vraag om transparant te zijn over dit onderwerp.

Voor Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, “moet de financiële steun van de lidstaten aan de luchtvaartsectormaatschappijen deze net in staat stellen te voldoen aan hun verplichting om passagiers die dit wensen, te vergoeden. Ter herinnering: luchtvaartmaatschappijen zijn momenteel niet gedekt tegen insolventie, waardoor het voor de reiziger riskant is om een waardebon te accepteren in het geval van een nieuw faillissement. Wij roepen België dan ook op om een specifieke garantie te voorzien voor deze waardebonnen, die de reizigers aanmoedigen om ze te aanvaarden".

Nood aan duidelijkheid omtrent vluchten die worden behouden

Helaas voorziet de Europese regelgeving niets wanneer de vlucht wordt uitgevoerd, ondanks het verbod om het grondgebied te verlaten.  In dat geval zal de passagier, indien hij de vlucht zelf annuleert, zijn geld verliezen. In dit verband hebben de luchtvaartmaatschappijen een praktijk ontwikkeld waarbij reizigers hun vlucht kosteloos kunnen uitstellen en ze enkel het prijsverschil tussen de oorspronkelijke vlucht en de nieuwe vlucht moeten betalen. Er stellen zich echter verschillende praktische problemen. Veel luchtvaartmaatschappijen eisen namelijk dat passagiers vóór december 2020 reizen. Test Aankoop is van mening dat deze termijn te kort is, en dat deze ten minste een jaar moet bedragen vanaf de datum van de oorspronkelijk geboekte vlucht.

Andere luchtvaartmaatschappijen eisen dat de reiziger nu reeds een nieuwe reisdatum bepalen: dit is voor veel reizigers praktisch onmogelijk, bijvoorbeeld als een bruiloft wordt uitgesteld en er nog geen nieuwe datum is vastgesteld.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.