Persbericht

Reizigersrechten: België moet aanbevelingen respecteren. Test Aankoop wil politiek en sector helpen

13 mei 2020

Vandaag, 13 mei, kwam de Europese Commissie met aanbevelingen voor de lidstaten in het kader van de reis – en de passagiersrechten. De Commissie raadt aan om zowel voor pakketreizen als voor passagiersrechten alleen met een vrijwillig vouchersysteem te werken en de vigerende Europese wetgeving steeds te respecteren. Bijkomend wordt onderstreept dat de vouchers, wanneer ze worden uitgegeven, gedekt moeten worden tegen faillissement en dat ze zo flexibel mogelijk moeten worden toegepast. Test Aankoop juicht de beslissing van de Commissie toe maar is zich ten volle bewust van de moeilijke situatie waarin de reissector zich bevindt en biedt zowel de federale regering als de reissector zijn diensten aan om mee te werken aan een communicatieplan opdat het vouchersysteem een systeem van solidariteit zou worden.

Coronavoucher

 

 Na het afkondigen van de lockdown op 18 maart, werkte minister Muylle aan een Besluit om de reissector op korte termijn zuurstof te geven tegen alle annuleringen vanwege de coronacrisis. Waar het voordien gebruikelijk was dat consumenten konden genieten van terugbetaling als hun pakketreis door uitzonderlijke omstandigheden, niet kon doorgaan, werd nu geopteerd voor een verplicht vouchersysteem die de reiziger een tegoed gaf om later op reis te gaan of waarmee hij, na minstens 1 jaar, alsnog terugbetaling kan vragen. Hoewel Test Aankoop begrip heeft voor de precaire situatie waarin de sector zich bevindt, was de verbruikersorganisatie eerder voorstander van een vrijwillig vouchersysteem waarbij reizigers die terugbetaling wilden, die ook steeds zouden moeten krijgen. Immers, ook heel wat consumenten worden door alle gevolgen van de crisis zwaar getroffen wat hun financiële situatie betreft.

 

Aanbevelingen

 

Hoewel het lang wachten was op richtlijnen van de Commissie, komen de Europese vertegenwoordigers vandaag met aanbevelingen voor de lidstaten hoe ze moeten omgaan met de passagiersrechten in deze coronatijden. De Commissie onderstreept dat de geldende Europese wetgeving zowel op het vlak van pakketreizen als op het vlak van de rechten van vliegtuigpassagiers onverminderd van kracht blijft. In die optiek blijven vouchers ingevolge een annulering als tegoed voor hetgeen door de consument betaald werd, mogelijk, maar kan dit niet opgedrongen worden. Daarnaast stipuleert de Commissie dat de geldigheidsduur van dergelijke waardebonnen minstens 12 maanden moet zijn, dat ze automatisch moeten resulteren in terugbetaling na 14 dagen wanneer ze niet zijn omgezet in de boeking van een reis na 1 jaar én moeten de vouchers verzekerd zijn tegen insolventie. Hiervoor kunnen de uitzonderlijke regels voor staatsteun worden gebruikt alsook de middelen van Europese investeringsfondsen. Daarenboven wordt aanbevolen om de waardebonnen overdraagbaar te maken en bruikbaar voor andere bestemmingen.

 

Communicatieplan

 

In navolging van de aanbevelingen van de Europese Commissie, zal Test Aankoop de bevoegde federale ministers en de premier aanschrijven om mee te werken aan de omzetting van deze maatregelen. “Wij zijn ons als consumentenorganisatie terdege bewust van de situatie waarin de reissector zich momenteel bevindt. Niemand is gebaat met een golf van faillissementen. Vanuit het belang van de solidariteit, zullen wij consumenten, die zelf financiële marge hebben, aanraden om de aangeboden vouchers zoveel mogelijk te aanvaarden om de sector zuurstof en overlevingskansen te bieden. Langs de andere kant mag men ook niet doof blijven voor de verzuchtingen van de consument ; het is duidelijk dat ook heel wat burgers financieel zwaar getroffen zijn en deze crisis niet snel van de baan zal zijn”, zegt Simon November, woordvoeder van Test Aankoop.


Test Aankoop aan de zijde van de consument

 

Consumenten kunnen tijdens de coronacrisis met vragen over hun rechten (reisannulering, uitstellen van je hypotheek, enzovoort) terecht op 0800 29 510 van maandag tot donderdag van 9 tot 18u en vrijdag van 9 tot 16u45. Een volledig dossier met veelgestelde vragen werd al voorzien op www.testaankoop.be/corona.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.