Persbericht

Test Aankoop roept regering op om gratis PCR-tests beschikbaar te maken en geen verstrengingen toe te voegen aan het digitaal groen certificaat

21 mei 2021

Test Aankoop roept de EU-onderhandelaars op om de details te verduidelijken van het akkoord over het digitaal groen certificaat dat gisteren tijdens trialoogonderhandelingen is goedgekeurd. De consumentenorganisatie wil benadrukken dat discriminatie tussen mensen die gevaccineerd zijn en zij die die kans nog niet hebben gekregen ten allen prijze moet voorkomen worden door niet-gevaccineerden de kans te geven een gratis PCR-test te laten doen. Test Aankoop vraagt de regering hiervoor het nodige te doen en roept de beleidsmakers op geen verstrengingen toe te voegen aan het huidige kader voor het digitale groene certificaat

Lidstaten moeten toegang tot betaalbare PCR-tests voor alle burgers garanderen

Test Aankoop betreurt echter dat de lidstaten, ondanks een duidelijke oproep van het Europees Parlement, niet hebben willen toegeven aan gratis COVID 19-tests. De huidige prijzen van PCR-tests maken een gezinsreis door Europa onbetaalbaar en leiden tot discriminatie tussen burgers die toegang hebben gekregen tot een gratis vaccin en degenen die die kans niet hebben gehad. De toezegging dat de tests betaalbaar zullen zijn, blijft in dit stadium vaag. Test Aankoop is te vinden voor het voorstel om 100 miljoen euro aan EU-middelen vrij te maken om de betaalbaarheid van deze tests te ondersteunen. De consumentenorganisatie stelt zich evenwel de vraag wat dit in de praktijk zal betekenen, rekening houdend met hoeveel PCR-tests kosten en met het feit dat er ongeveer 500 miljoen Europeanen zijn.

"We hebben geen vrij verkeer op papier nodig, we hebben vrij verkeer in de praktijk nodig. De lidstaten wilden duidelijk hun autonomie behouden wat betreft de kosten van PCR-tests. Het is nu aan België om dat waar te maken en alle burgers toegang tot betaalbare tests te garanderen. Gelukkig hebben ze daarvoor de steun van de EU-fondsen", aldus Simon November.

 

Geen extra eisen bovenop het certificaat

Test Aankoop heeft er steeds voor gepleit te voorkomen dat de lidstaten de vrijheid zouden hebben eenzijdige eisen toe te voegen aan wat het EU-certificaat nu al voorschrijft. Dit zou de hoognodige doeltreffendheid van het nieuwe certificaat ondermijnen. De consumentenorganisatie is dan ook verheugd dat de EU-onderhandelaars gisteren zijn overeengekomen dat de lidstaten "zich ervan zullen onthouden" dergelijke beperkingen toe te voegen, tenzij dit strikt noodzakelijk is om redenen van volksgezondheid. Dit is een duidelijke verbetering. Aangezien deze bepaling echter niet juridisch bindend is, roept Test Aankoop de regering op zich strikt aan deze richting te houden.

 

Antigeentests en de eisen voor kinderen

Test Aankoop stelt evenwel vast dat het nog onduidelijk is of antigeentests in het kader van het certificaat als geldig bewijs zouden worden toegestaan. Deze zijn over het algemeen goedkoper dan PCR-tests en zouden daarom belangrijk zijn om echt vrij verkeer te garanderen. Daarnaast is het nog niet helder of kinderen een COVID 19-certificaat nodig zullen hebben om te reizen en vanaf welke leeftijd. “Als ouders moeten betalen voor PCR-tests om hun kinderen mee te mogen nemen op zomervakantie, zal dit een aanzienlijke impact hebben op het gezinsbudget", aldus Test Aankoop.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.