Nieuws

Soms vier jaar extra voor je eis tegenover een luchtvaartmaatschappij

01 september 2021
weigering compensatie vlucht

Dankzij een recente uitspraak van het Hof van Cassatie heb je vijf jaar om de compensatie wegens grote vertraging of annulering van een vlucht te eisen als de luchtvaartmaatschappij daar ten onrechte aan probeert te ontsnappen.

Wanneer je vlucht ten minste drie uur vertraging heeft opgelopen of zelfs werd geannuleerd, kun je op basis van Europese regelgeving een vaste financiële compensatie eisen van de luchtvaartmaatschappij, die schommelt tussen € 250 en € 600 al naargelang de afstand van de vlucht. Daar is slechts één uitzondering op: je hebt geen recht op die vergoeding als de vertraging of annulering te wijten is aan buitengewone omstandigheden.

Door een recente uitspraak van het Hof van Cassatie zul je nu in bepaalde gevallen vier jaar extra krijgen om je rechten te laten gelden.

Eén jaar tijd 

De voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op die compensatie is dat je tijdig een verzoek indient bij de luchtvaartmaatschappij. De termijn verschilt van lidstaat tot lidstaat. In België heb je één jaar de tijd, te rekenen van de dag waarop de vlucht had moeten plaatsvinden. Daarna heb je je kans verkeken, zelfs een rechter zal je de compensatie normaliter niet meer toekennen. 

Soms vijf jaar tijd

Het Hof van Cassatie heeft daar nu een belangrijke uitzondering op geformuleerd. 

Als je je compensatieverzoek tijdig hebt ingediend, dus binnen het jaar, maar de luchtvaartmaatschappij ten onrechte weigert om de compensatie uit te betalen, zou je voortaan vijf jaar hebben om de zaak voor de rechtbank te brengen. Dat zou je dus een behoorlijke extra marge geven.

Lees wel: er zal aan alle voorwaarden voor een geldig compensatieverzoek moeten zijn voldaan en je zult dus moeten kunnen aantonen dat de compensatie je op een onrechtmatige manier werd geweigerd. Stel dat de luchtvaartmaatschappij overmacht inroept en kan bewijzen dat de vertraging of annulering aan buitengewone omstandigheden te wijten was: dan zal het geen zin hebben om je eis voor de rechtbank te brengen, tenzij je dat bewijs kunt betwisten.

Zit je met vragen?

Wij beschikken over een dossier waarin we toelichten waar je precies recht op hebt wanneer je vlucht niet verloopt zoals verwacht.

Je kunt ook elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) terecht bij de experts van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 34 34.