Nieuws

Een vaccinatiepaspoort? Alleen als er een duidelijk kader is

17 maart 2021
vaccinatiepaspoort

Wij vinden het niet kunnen dat een vaccinatiepaspoort de enige mogelijkheid zou zijn om binnen de EU te mogen reizen. Ook moet alles eraan worden gedaan opdat er geen onderscheid zou zijn tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen. 

Het debat over het vaccinatiepaspoort, dat reizen weer mogelijk moet maken, woedt volop en leidt tot verdeeldheid onder de bevolking. Dat is niet verwonderlijk want het onderwerp is bijzonder complex. Het gaat over het fundamenteel recht van vrij verkeer, het niet-verplichte aspect van de vaccinatie, het recht op privacy enz. Daarom moet er een duidelijk kader komen.

Proportionele en tijdelijke maatregelen

Maatregelen die onze fundamentele vrijheden beperken, zijn alleen aanvaardbaar als ze absoluut noodzakelijk, proportioneel en tijdelijk zijn. Als men de mensen verplicht om een vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test voor te leggen om te mogen reizen, moet die beperking van het vrije verkeer dan ook constant worden geëvalueerd naargelang van de epidemiologische situatie. 

Er moet worden nagegaan of de opgelegde beperkingen nog altijd gerechtvaardigd zijn volgens de gezondheidssituatie en de vaccinatiegraad op de plaats van vertrek en de plaats van aankomst. Is dat niet het geval, dan moeten ze worden opgeheven. 

Wij vinden ook dat er geen algemene maatregelen zoals een algemeen reisverbod mogen worden opgelegd, maar dat aparte maatregelen moeten worden beslist voor specifieke situaties zoals de rode, oranje en groene zones. 

Europees plan voor de zomervakantie

Het is belangrijk dat er een Europese aanpak is. Wij vragen aan zowel de Europese Commissie als de afzonderlijke lidstaten om dringend werk te maken van een plan voor de zomervakantie. De consument heeft informatie nodig om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Wij vinden het niet gerechtvaardigd dat een vaccinatiepaspoort de enige mogelijkheid is om binnen de EU te mogen reizen. Vooral aangezien er momenteel onvoldoende wetenschappelijke gegevens zijn die kunnen bevestigen dat gevaccineerde personen niet besmettelijk zijn en dat het niet geweten is hoelang een vaccin beschermt en of het wel werkt tegen de varianten. Wat voor ons wel zou kunnen, is dat naast een PCR-test (met of zonder quarantaine) ook een vaccinatiecertificaat wordt aanvaard om iemand te laten reizen. 

Geen onderscheid

Om het systeem van het vaccinatiepaspoort zo correct mogelijk te maken, is het cruciaal dat een groot deel van de bevolking zo snel mogelijk de mogelijkheid heeft gekregen om zich te laten vaccineren. Anders zouden sommigen vrij kunnen reizen terwijl anderen zich eventueel aan een quarantaine zouden moeten houden. 

Daarnaast moeten de PCR-tests betaalbaar worden gehouden door de kosten strikt te laten reglementeren door de overheid. Anders zou de ene "gratis" kunnen reizen terwijl de andere enkele honderden euro's moet ophoesten om met het gezin op vakantie te kunnen vertrekken.