Nieuws

Reizen: nee tegen discriminatie tussen mensen met of zonder vaccinatie

14 april 2021

Niet-essentiële reizen zijn opnieuw toegelaten vanaf 19 april, dat heeft het Overlegcomité beslist. Test Aankoop is blij met deze beslissing, want die brengt België weer in overeenstemming  met de Europese wetgeving. We vinden wel dat niet-gevaccineerde reizigers niet mogen gediscrimineerd worden tegenover reizigers die wel gevaccineerd zijn, en dat ze gratis een PCR-test mogen krijgen.

Het Overlegcomité van 14 april heeft het verbod op niet-essentiële reizen opgeheven vanaf 19 april. Dat is een goede zaak, want dit verbod was een ondermijning van het fundamentele recht van vrij verkeer binnen de EU. En beperkingen op dit recht mogen alleen strikt noodzakelijk en evenredig zijn. Wij trokken de evenredigheid van de maatregel ernstig in twijfel omdat er andere maatregelen konden worden genomen, die minder inbreuk doen op de fundamentele rechten. Zoals de verplichting op een PCR-test en quarantaine.

De opheffing van het verbod op niet-essentiële reizen betekent niet dat men zonder problemen overal in Europa kan reizen. We vallen terug op het systeem van zones (rood, oranje en groen) met de daaraan verbonden voorwaarden en maatregelen.

In ieder geval vragen wij dat niet-gevaccineerde mensen op dezelfde manier kunnen reizen als gevaccineerde mensen, op basis van een negatieve PCR-test. Die moet gratis zijn om niet tot discriminatie te leiden. Test Aankoop heeft hierover eerste minister Alexander De Croo, minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en verschillende leden van het Europees Parlement geïnterpelleerd.

We wijzen ook op het belang van een Europees plan voor de zomervakantie, gebaseerd op gemeenschappelijke regels, om de kakofonie van de laatste maanden te vermijden.

We raden je aan om jezelf goed te informeren over de regels die je naar en vanaf jouw bestemming in acht moet nemen. Bijvoorbeeld het Passenger Location Form, de testen en een quarantaine bij terugkeer van bepaalde bestemmingen zijn nog steeds nodig.

Heb je nog vragen over niet-essentiële reizen? Dan vind je een antwoord in ons dossier.

Naar ons dossier over reizen