Nieuws

Luchtvaartmaatschappijen moeten jouw rechten respecteren

01 oktober 2021
je rechten tegenover een luchtvaartmaatschappij

Hoewel de COVID-19-crisis heeft geleid tot minder respect voor de rechten van hun vliegtuigpassagiers, verbinden de luchtvaartmaatschappijen zich er nu toe de passagiersrechten beter op te volgen en te beschermen. Het valt nog af te wachten of zij hun beloften zullen nakomen. 

Naar aanleiding van de klacht die wij in juli 2020 hebben ingediend samen met BEUC en 10 andere consumentenorganisaties, hebben de Europese Commissie en het samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming (CPC) samengezeten met de luchtvaartmaatschappijen. Deze laatsten hebben zich ertoe verbonden hun annulatiebeleid te verbeteren, alsook de manier waarop zij passagiers in dergelijke gevallen behandelen.

Zestien luchtvaartmaatschappijen gaan akkoord en zullen hun annuleringsbeleid verbeteren door transparanter te zijn naar consumenten over hun passagiersrechten. Daarnaast zullen ze proactief contact opnemen met reizigers die werden gedwongen om een voucher te aanvaarden voor een geannuleerde vlucht (een toezegging die Wizzair en Iberia hebben geweigerd) en hen nu al te informeren over hun recht op terugbetaling. Tot slot moeten de luchtvaartmaatschappijen hun achterstand op vlak van terugbetalingen wegwerken. 

Beloftes maken is één ding, beloftes houden is een ander 

Sommige maatschappijen hadden al toegezegd om consumenten die vouchers hadden ontvangen, hun geld terug te betalen. Maar ondanks deze eerdere beloftes kunnen we alleen maar vaststellen dat sommige consumenten nog steeds - en in sommige gevallen al meer dan een jaar - wachten op hun geld. Bij anderen is de terugbetaling van hun vouchers eenzijdig uitgesteld door de luchtvaartmaatschappij.

Hoewel deze beloftes naar aanleiding van onze klacht een belangrijke stap vormen voor de consument, moeten zij nu worden nagekomen. Wij roepen de Europese Commissie en de nationale autoriteiten dan ook op om er nauwlettend op toe te zien dat de luchtvaartmaatschappijen deze verbintenissen naleven en om ervoor te zorgen dat de passagiersrechten naar behoren worden uitgevoerd, gerespecteerd en gehandhaafd. Wij staan klaar om in te grijpen als dit niet het geval zou zijn.