Nieuws

Stop claims van "duurzaam" vliegen en de bijhorende prijssupplementen

22 juni 2023

Een vliegtuig dat vliegt zonder broeikasgassen uit te stoten, bestaat niet. Claims van ‘groen’ of ‘duurzaam’ vliegen, slaan dus nergens op, laat staan om daar extra voor te betalen. We dienen daarom een klacht in tegen 17 luchtvaartmaatschappijen wegens greenwashing en oneerlijke handelspraktijken.

Klacht over greenwashing en oneerlijke handelspraktijken

Is je vlucht ‘groen’ of ‘duurzaam’? Niet echt. Het luchtverkeer is verantwoordelijk voor een groot en zelfs nog groeiend aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. Je vlucht is dus jammer genoeg nooit groen of duurzaam, ook al beweren sommige luchtvaartmaatschappijen dat je de CO2-uitstoot van je vlucht kunt ‘compenseren’ of ‘neutraliseren’. Dat klopt niet en is niet alleen een perfect voorbeeld van greenwashing, maar ook van oneerlijke handelspraktijken.

Daarom hebben we contact opgenomen met de Economische Inspectie en een klacht ingediend tegen 17 Europese luchtvaartmaatschappijen, samen met 23 andere Europese consumentenorganisaties en de Europese koepelorganisatie BEUC.

Oproep tot onderzoek en terugbetaling

Andere luchtvaartmaatschappijen stellen bovendien een extra bijdrage voor, voor de ontwikkeling van zogenaamde Sustainable Aviation Fuels (SAF). Maar deze SAF’s zullen in het beste geval pas over 15 jaar massaal beschikbaar zijn. Door de erg bescheiden doelstellingen van de Europese Commissie zullen ze slechts een heel klein deel uitmaken van de kerosinetanken van vliegtuigen.

We vragen dat passagiers worden terugbetaald die een supplement betaalden om ‘groen’ te vliegen – zoals bij Brussels Airlines voor een Economy Green vlucht. Deze oneerlijke handelspraktijken hebben lang genoeg geduurd en we willen dat er een Europees onderzoek wordt geopend om er een einde aan te maken.

Stuur consumenten in de richting van werkelijk duurzame alternatieven

Luchtvaartmaatschappijen mogen consumenten niet langer de valse indruk geven dat ze kiezen voor een duurzaam transportmiddel. De technologische oplossingen die de CO2-uitstoot van de luchtvaart kunnen verminderen, zullen nog niet meteen klaar zijn.

Om de uitstoot werkelijk te verminderen, is het essentieel om betrouwbare, aantrekkelijke en duurzame alternatieven aan te bieden, zoals kwalitatief betere treinverbindingen voor lange afstanden.

Hulp nodig? Bel onze advocaten

Onze advocaten zijn beschikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u (vrijdag tot 16u).

Bel naar 02 892 37 05