Nieuws

Volstaat een bankvolmacht tegen de dag dat ik zelf mijn vermogen niet meer kan beheren?

Neen, een bankvolmacht volstaat niet tegen dat je zelf je vermogen niet meer kunt beheren. Een zogenoemde zorgvolmacht is daar veel beter geschikt voor. Je doet dat het best via een notaris. Wees gerust, de prijs valt best mee.

10 maart 2021
zorgvolmacht

 

Als je vooruitziend bent, denk je nu al aan dag waarop je door ziekte of door ouderdom misschien zelf niet meer in staat bent om je bezittingen te beheren. Het gaat van wie je elektriciteitsrekening zal betalen tot wie je belastingaangifte zal invullen, over het vernieuwen van je verzekeringspolissen, het opvolgen van je beleggingen en het verhuren van je appartementen. Heb je dan geen voorzorgmaatregelen genomen, dan zal je lot in grote mate afhangen van wat de rechter beslist. Iets wat je wellicht liever niet meemaakt.

Je zou niet de eerste zijn die denkt dat alles in kannen en kruiken is met een bankvolmacht aan een vertrouwenspersoon. Een zorgvolmacht via de notaris (ook "buitengerechtelijk mandaat" genoemd) is nochtans veel veiliger. 

Een bankvolmacht

Je kunt met iemand die je vertrouwt, naar je bank gaan en hem/haar een volmacht geven op je zichtrekening. Met zo’n bankvolmacht kan hij/zij dan courante verrichtingen in jouw plaats uitvoeren, zoals een overschrijving doen en geld afhalen. De volmacht is veelal gelinkt aan een welbepaalde bankrekening. Maar hij kan ook algemeen zijn, en dan geldt hij voor al je banktegoeden. 

Zo’n bankvolmacht is echter hoe dan ook beperkt tot bankzaken. 

Daarnaast is hij strikt genomen niet meer geldig zodra jij de gevolgen van een bepaalde handeling of beslissing niet meer ten volle begrijpt en je wilsonbekwaam bent geworden, zoals juristen dat noemen. In de praktijk worden heel wat bankvolmachten dan toch nog gebruikt, maar juridisch gezien kan de verrichting worden aangevochten. 

Een zorgvolmacht

Met een zorgvolmacht wijs je officieel iemand aan die, wanneer je het zelf niet meer kunt, in jouw naam en voor jouw rekening beslissingen zal nemen over je geld, je bezittingen en zelfs over je persoon. Het is ook mogelijk om de volmacht meteen bij de ondertekening te laten starten, dus wanneer je nog perfect lucide bent. 

De enige vereiste is om die volmacht te laten registreren in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten dat wordt bijgehouden door Fednot, de Federatie van het Notariaat. 

Je neemt hiervoor het best contact op met een notaris. Dat moet trouwens sowieso zodra het vermogen vastgoed omvat. De prijs valt best mee: zowat € 350, registratie inbegrepen, en tot € 500 voor complexe gevallen.

Voor meer info verwijzen we naar ons dossier waarin we meer toelichting geven over de zorgvolmacht

Zit je met een vraag?

Je kunt met al je vragen terecht bij de experts van onze Adviesdienst. Zij staan elke werkdag voor je klaar, van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag).

BEL 02 542 34 34