Nieuws

Hoe je in Vlaanderen een vriend voordelig van je kunt laten erven

01 juli 2021
vriendenerfenis

Sinds 1 juli 2021 is het in Vlaanderen mogelijk om tot € 15000 na te laten aan een vriend of een verre verwant zonder dat die daar veel successierechten op verschuldigd is.

In Vlaanderen is sinds 1 juli 2021 een nieuwe techniek mogelijk inzake nalatenschappen, de zogenoemde vriendenerfenis. Zo kun je tot € 15 000 nalaten waarvoor de begunstigde slechts 3 % successierechten – of erfbelasting zoals dat tegenwoordig heet – zal moeten ophoesten. Dat is interessant als je, zoals de naam suggereert, een vriend wilt bevoordelen, maar het kan ook om je broer of zus gaan, je neef of nicht, je petekind, een goede buur …

Waarom kan dat zo'n verschil maken?

Bij de erfbelasting speelt niet alleen de grootte van de nalatenschap een rol, maar ook de verwantschapsband met de overledene. 

Zo wordt in Vlaanderen op de eerste schijf van een erfdeel (die tot € 50 000 gaat) slechts 3 % aangerekend voor bloedverwanten van de eerste graad, dus de (klein)kinderen en de (groot)ouders, en voor de partner (getrouwd, wettelijk samenwonend, of sinds ten minste een jaar feitelijk samenwonend).

Alle andere erfgenamen daarentegen zullen maar liefst 25 % moeten afdokken op de eerste schijf (die in dat geval bovendien slechts tot € 35 000 gaat). En die 25 % is dan nog het laagste tarief, want de erfbelasting is progressief en stijgt dus naarmate het erfdeel groter wordt. Wanneer je iets nalaat aan een vriend, een verre verwant of zelfs aan je broer of zus, riskeert die daardoor een fikse rekening te krijgen van de fiscus. Tenzij je dus gebruik maakt van een vriendenerfenis, waarbij het tarief slechts 3 % bedraagt.

Hoe werkt de vriendenerfenis?

Er moeten twee dingen in orde worden gebracht:

  1. Jij moet een testament opstellen waarin staat dat je een vriendenerfenis wilt doen aan die en die persoon, voor dat bedrag. Ondanks de naam is die techniek niet voorbehouden voor vrienden, hij kan ook interessant zijn als je er familieleden mee wilt bevoordelen die geen bloedverwanten van de eerste graad zijn, zoals broers en zussen en neven en nichten. 
    Je bent niet verplicht om een notaris in te schakelen voor een testament, je mag dat helemaal in je eentje doen. We verwijzen je hiervoor graag naar ons dossier met tips over hoe je zonder notaris je laatste wil kunt vastleggen.
  2. Na je overlijden moet de persoon die je in dat testament hebt aangeduid, in de aangifte van de nalatenschap vragen dat het verlaagde tarief wordt toegepast. 

€ 15 000 is het absolute maximum

Je kunt hoe dan ook niet méér dan € 15 000 nalaten in een vriendenerfenis. Dat leidt tot een maximale besparing van € 3 300.

Die € 15 000 is het absolute maximum ongeacht het aantal begunstigden. Dus als je drie neven hebt die je langs die weg wilt begunstigen, kun je hen samen € 15 000 nalaten en zullen zij elk € 5 000 erven. De besparing van € 3 300 wordt in dat geval over de drie neven verdeeld.

Kun je dan niet méér nalaten aan een vriend of een verre verwant? Jazeker. Maar dan zal het tarief van 3 % alleen gelden voor de eerste € 15 000 en zal het normale tarief van toepassing zijn op de rest. Dus als de betrokkene € 50 000 erft, zal hem dat € 12 200 aan erfbelasting kosten: 3 % op € 15 000, 25 % op € 20 000 en 45 % op € 15 000. 

Zit je met een vraag?

Wil je meer details over de erfbelasting? Dan verwijzen we je graag naar onze tabel met het volledige tarief van de erfbelasting.

NAAR HET OVERZICHT VAN DE ERFBELASTING

Je kunt elke dinsdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur met al je vragen over erfrecht terecht bij de experts van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 33 68.

BEL ONZE ERFRECHTEXPERTS