Nieuws

Sterven alsmaar duurder

26 oktober 2018

Begin dit jaar deden we een steekproef bij 850 landgenoten om meer te weten te komen over hun ervaringen met betrekking tot begrafenisgebruiken. Wat opviel was de fors toegenomen totaalprijs: gemiddeld geven we ruim 5000 € uit aan een begrafenis, waar dat in 1979 slechts € 1250 was. Een ruime verdriedubbeling over 40 jaar (inflatie inbegrepen).

In maart ondervroegen wij 850 landgenoten tussen de 40 en de 80 jaar die de afgelopen vijf jaar een dierbare hadden verloren over hun ervaringen met begrafenisgebruiken. Hoewel de prijs fors is toegenomen, blijft de Belg zeer tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening en de infrastructuur. De respondenten gaven hun begrafenisondernemer gemiddeld 8,6 op 10 en toonden zich erg tevreden naar waardigheid, organisatie en contact toe. De enige kritiek die er was, was de druk die men voelde om te opteren voor duurdere producten en diensten.

Crematie wint aan populariteit … in Vlaanderen

36 % van de overledenen werd begraven, 63 % gecremeerd. Een absolute minderheid van 1 % werd geschonken voor wetenschappelijke doeleinden. Ook bij de ondervraagden zelf opteert de meerderheid voor een crematie: slechts 18 % wil later begraven worden, 70 % wil zijn/haar lichaam gecremeerd zien. Crematie blijkt overigens meer ingeburgerd in Vlaanderen (72 %) dan in Wallonië (43 %).

Forse factuur

Het totale begrafenisgebeuren kost je gemiddeld zowat € 5000. Bij een kwart van de ondervraagden liep die factuur zelfs op tot € 6000 of hoger en 5 % betaalde maar liefst € 9000 tot 15 000. De gemiddelde kostprijs in Vlaanderen ligt daarbij zo’n € 700 hoger dan in Wallonië (€ 5300 v. € 4600). Opvallend hierbij is dat een crematie in Vlaanderen gemiddeld nog nauwelijks goedkoper is dan een begrafenis (€ 5200 v. € 5400) terwijl dit verschil in Wallonië nog aanzienlijk is (€ 4100 v. € 5100).

Verdriedubbeling

Ook in 1979, 1986 en 2008 voerden we al zo’n consumentenbevragingen uit, wat ons in staat stelt om een vergelijking te maken door de jaren heen. Uit onze studie van 1979 bleek de gemiddelde totaalprijs voor een modale begrafenis op dat moment € 1000 tot € 1500. In 1986 was dit al opgelopen tot € 2000 à € 3000. Een crematie kostte in die periode gemiddeld € 1300 tot € 1700. In 2008 moesten de nabestaanden reeds € 4000 neertellen voor het totale begrafenisgebeuren. Een kwart daarvan gaf zelfs aan minstens € 5000 te moeten neertellen. Over een periode van 40 jaar is de totaalprijs dus zowat is verviervoudigd, dit bij een overeenkomstige verdrievoudiging van de levensduurte. Wanneer strikt wordt vergeleken tussen de gemiddelde kostprijs berekend op de bedragen betaald in 2007-2008 en deze berekend op de in 2017-2018 betaalde bedragen, is er een stijging met 34 % tegenover een inflatie van 23 %.