Dossier

Nieuwsamengesteld gezin en erfrecht

16 september 2019
nieuwsamengesteld-gezin-en-erfrecht

16 september 2019

Een nieuwsamengesteld gezin is vandaag de dag lang geen uitzondering meer. Toch zijn er slechts zelden aparte regels van toepassing als het op de nalatenschap aankomt.

Wanneer je zelf geen enkel initiatief neemt in verband met je nieuwsamengesteld gezin, zal de wettelijke erfopvolging worden toegepast. We vatten samen wat die inhoudt. 

Als de langstlevende partner slechts feitelijk samenwoonde met de overledene, erft hij/zij niets. Om te kunnen erven moeten de partners getrouwd zijn geweest of wettelijk hebben samengewoond. Een wettelijke samenwonende partner erft wel minder dan een huwelijkspartner.

Als er kinderen zijn in het gezin, erft de langstlevende partner hooguit het vruchtgebruik (het recht om het genot te hebben van een goed) en erven de kinderen de blote eigendom (het recht om over een goed te beschikken, bv. het te verkopen of weg te schenken).

Alle eigen kinderen van de overledene hebben normaliter recht op een gelijk deel in de nalatenschap, ongeacht of het kinderen betreft uit een eerste of uit een latere relatie en ongeacht of de ouders getrouwd waren of niet.

Een kind erft daarentegen niet van zijn stiefouder. Het maakt geen verschil uit of de stiefouder getrouwd was met de biologische ouder of niet.

Als de wettelijke regeling je niet zint

Als je niet gelukkig bent met de wettelijke erfopvolging en iets anders wilt (bv. omdat je niet wilt dat een bepaald familielid van jou erft of als je wilt dat je stiefkinderen van jou erven), dan kun je dat regelen. Maar slechts ten dele.  

Dat kan vrij eenvoudig, bv. met een testament, een huwelijkscontract of een schenking.
 
Wel kun je veelal niet volledig vrij over je nalatenschap beschikken. Er zijn erfgenamen, zoals je kinderen en je huwelijkspartner, die het recht hebben om een deel van je vermogen op te eisen. Men spreekt van "de wettelijke reserve". Als je je stiefkinderen wilt bevoordelen, kun je dat dan ook slechts met het deel dat je rest nadat de reservataire erfgenamen hun minimum hebben gehad. Tenzij je in je huwelijkscontract hebt beslist om de wettelijke reserve van de huwelijkspartner vrijwillig te verminderen ten voordele van de stiefkinderen. Dat kan interessant zijn voor partners die aarzelen om te trouwen omdat ze vrezen dat de wettelijke reserve van de huwelijkspartner tot spanningen zal leiden als de stiefkinderen alleen de blote eigendom van de nalatenschap verwerven.

Een andere mogelijkheid om de erfenis op voorhand te regelen is met een erfovereenkomst. In dat geval moet heel de familie bijeenkomen bij een notaris en iedereen moet voor akkoord tekenen. Voor meer details daarover verwijzen we naar ons dossier Ons erfrecht sinds september 2018.

Community

Familie & vrije tijd

mobile

Gerelateerde discussies