Dossier

Nieuwsamengesteld gezin en erfrecht

01 mei 2009
nieuwsamengesteld-gezin-en-erfrecht

01 mei 2009

Een nieuw samengesteld gezin is vandaag de dag lang geen uitzondering meer. Toch zijn er slechts zelden aparte regels van toepassing als het op de nalatenschap aankomt.

De wettelijke regeling als u zelf geen speciale regeling treft

Als de langstlevende partner slechts feitelijk samenwoonde met de overledene, erft hij/zij niets. Om te kunnen erven moeten de partners getrouwd zijn geweest of wettelijk hebben samengewoond. Een wettelijke samenwonende partner erft wel minder dan een huwelijkspartner.
 
Als er kinderen zijn in het gezin, erft de langstlevende partner hooguit het vruchtgebruik (het recht om het genot te hebben van een goed) en erven de kinderen de blote eigendom (het recht om over een goed te beschikken, bv. het te verkopen of weg te schenken).
 
Alle eigen kinderen van de overledene hebben normaliter recht op een gelijk deel in de nalatenschap, ongeacht of het kidneren betreft uit een eerste of uit een latere relatie en ongeacht of de ouders getrouwd waren of niet.
 
Een kind erft daarentegen niet van zijn stiefouder. Het maakt geen verschil uit of de stiefouder getrouwd was met de biologische ouder of niet.
 

Als die regeling u niet zint

Als u niet gelukkig bent met de wettelijke erfopvolging en iets anders wilt (bv. omdat u niet wilt dat een bepaald familielied van u erft), dan kunt u dat. Maar slechts ten dele.  

Soms dat vrij eenvoudig, bv. met een testament, een huwelijkscontract of een schenking.
 
Wel kunt u veelal niet volledig vrij over uw nalatenschap beschikken: er zijn erfgenamen, zoals uw kinderen en uw huwelijkspartner, die het recht hebben om een deel van uw vermogen op te eisen. Men spreekt van "de wettelijke reserve". Als u uw stiefkinderen wilt bevoordelen, kunt u dat dan ook slechts met het deel dat u rest als de reservataire erfgenamen hun minimum hebben gehad.
Tenzij u hebt beslist om de wettelijke reserve vrijwillig te verminderen ten voordele van de stiefkinderen. Dat kan interessant zijn voor partners die aarzelen om te trouwen omdat ze vrezen dat de wettelijke reserve van de huwelijkspartner tot spanningen zal leiden als de stiefkinderen alleen de blote eigendom van de nalatenschap verwerven