Persbericht

Garantie: de consument beter beschermd!

17 maart 2022

Vandaag, op 17 maart 2022 heeft het federaal parlement de wetteksten aangenomen tot omzetting van twee belangrijke Europese richtlijnen inzake koopovereenkomsten tussen consumenten en handelaars. De verlenging van de termijn voor het vermoeden van gebrek aan overeenstemming van zes maanden tot twee jaar is een echte stap voorwaarts voor de consumentenbescherming en een belangrijke overwinning voor Test Aankoop na een lange strijd...

Consumentenbelang op het spel 

De regering werd belast met de omzetting van twee Europese richtlijnen die dateren van 2019. Eén richtlijn is erop gericht om sommige dimensies rond koopovereenkomsten te regelen, de andere focust dan weer op bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud. Beide directives zijn erg belangrijk omdat ze de blauwdruk zijn voor heel wat aspecten van consumentenbescherming de komende jaren. Test Aankoop ziet eindelijk een aantal van haar eisen ingewilligd worden. In januari werd de consumentenorganisatie nog gehoord, met succes zo blijkt als men de vandaag aangenomen teksten leest.

Bewijslast ligt bij de verkoper: een grote stap vooruit!

De wettelijke garantie biedt de consument de mogelijkheid om zich te richten tot de verkoper indien zich binnen de twee eerste jaren volgend op de aankoop van een product een probleem voordoet. Volgens de oude regels geldt dat als het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen de zes maanden na aankoop, de consument niet moet bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop. Na deze termijn van zes maanden wordt de regel omgekeerd en is het aan de consument om te bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het ogenblik van de aankoop en dat het niet te wijten is aan verkeerd gebruik van het apparaat door hem. Dit betekent echter dat het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, is om dit te bewijzen, aldus Test Aankoop. In de nabije toekomst zal de bewijslast voor de gehele duur van de garantie, d.w.z. twee jaar, bij de verkoper liggen.

"Deze verlenging van de vermoedelijke termijn is een grote stap voorwaarts in de consumentenbescherming en een overwinning voor ons als consumentenorganisatie die hiervoor al jaren ijvert", aldus Jens Van Herp, woordvoerder van Test Aankoop.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.