Persbericht

Bijkomende kosten voor dienstencheques: Test Aankoop vraagt orde te scheppen

11 mei 2022

Test Aankoop ontvangt tal vanklachten van consumenten over extra kosten die worden aangerekend bovenop de dienstencheques zelf. Vooral in Wallonië en Brussel is dit een pijnpunt. De consumentenorganisatie merkt op dat de praktijk van het aanrekenen van toeslagen toeneemt. Uit een in 2017 gevoerd onderzoek bleek dat 1/3 van de dienstenchequebedrijven toeslagen aanrekende.  In 2022 geldt dit reeds voor meer dan de helft van de bedrijven (10 van de 19).

De wetgeving inzake dienstencheques voorziet niet in deze mogelijkheid, zodat zij noch uitdrukkelijk is toegestaan, noch verboden. Om bijkomende kosten te mogen aanrekenen moet er echter aan een aantal voorwaarden worden voldaan.  Zo dienen ze vooraf te worden overeenkomen, reëel en redelijk in verhouding zijn met de aangeboden diensten, moeten het onderwerp zijn van een gedetailleerde factuur, enz.

Behalve een toename van het aantal bedrijven dat extra kosten aanrekent stelt Test Aankoop ook vast dat de bedrijven steeds ‘creatiever’ worden in hetgeen er extra van de gebruiker gevraagd wordt.  Waar het oorspronkelijk bleef bij een beperkte administratiekost of verplaatsingskosten zien we nu ook ‘abonnementen’ opduiken.

Zo kregen de Waalse en Brusselse klanten van Domestic Services, dat bij ons onderzoek vorig jaar nog één van de ondernemingen was dat geen extra kosten aanrekende, onlangs bericht dat ze uiterlijk tegen 15 mei moeten kiezen tussen 3 abonnementsformules.  De goedkoopste formule kost 10 euro per maand, het minimum dat men moet betalen om huishulp te blijven krijgen. De duurste formules kosten respectievelijk 15 of 20 euro per maand, waarbij je voor dit bedrag aankoopbonnen krijgt die je in een webshop voor schoonmaakproducten kan gebruiken.  Over deze onderneming alleen al ontvingen we bijna 50 klachten.  Maar ook Het Poetsbureau werkt sinds 1/1/2022 met een vergelijkbaar systeem met 3 formules (resp. 5 / 8 / 20 euro per maand) waarbij je bij de duurdere formules poetsproducten en kortingsbonnen ontvangt. Test Aankoop maakt zich dan ook sterk dat er ook vanuit Vlaanderen meer en meer klachten zullen toestromen.

Wat wij vaststellen is dat de uitleg waarvoor deze extra kosten moeten dienen veel te vaag zijn en het absoluut niet duidelijk is of ze werknemers effectief ten goede komen.  Voor Domestic Services is het systeem van aankoopbonnen eerder een winstgevende handelspraktijk voor het bedrijf dan een manier om de kosten te dekken", verklaart Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "Daarom hebben wij de ministers Crevits, Morréale en Clerfayt opgeroepen in te grijpen door de kosten die door dienstenchequebedrijven kunnen worden gedeclareerd, duidelijk te reguleren", zegt hij.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.