Nieuws

Wettelijke garantie verlengen van 2 naar 3 jaar? Het idee rijpt en wij steunen het!

17 januari 2018

Ander goed nieuws: de bewijslast voor een productiefout aan een toestel zou niet meer bij de consument liggen na 6 maanden gebruik, maar pas na 2 jaar. Daar ijverden we al lang voor.

Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters zou volgens een aantal kranten overwegen om de duur van de wettelijke garantie te verlengen van twee naar drie jaar. Dat zou goed nieuws zijn voor de consument, te meer omdat de debatten die gaande zijn op Europees niveau niet verder lijken te gaan dan een garantietermijn van twee jaar zoals we die nu kennen in ons land. Zoals verwacht is handelsorganisatie Comeos sterk gekant tegen de plannen van Peeters. Ze vrezen dat zij zullen opdraaien voor de kosten van de verlengde garantietermijn en voeren aan dat onlineverkopers zouden worden bevoordeeld op die manier.

Voor ons is drie jaar een goed uitgangspunt maar onvoldoende voor bepaalde producten. Wij pleiten er dan ook voor de garantietermijn voor grote huishoudtoestellen zoals wasmachines en koelkasten op te trekken naar vijf jaar.

De bewijslast wegnemen bij de consument

Tegelijkertijd zou de minister de bewijslast bij een panne willen omdraaien na twee jaar in plaats van na zes maanden. Dat houdt in dat pas na twee jaar de bewijslast bij de consument ligt om aan te tonen dat een panne geen gevolg is van fout gebruik, maar van een productiefout. In Frankrijk en Portugal geldt reeds die periode van twee jaar en wij willen dat België dat voorbeeld volgt.

Onze andere eisen

Ook al zijn de vooruitzichten positief (de voornemens moeten wel in daden worden omgezet), we hebben nog drie andere eisen:

  • Vervangstukken moeten lang genoeg beschikbaar zijn;
  • De levensduur van het product zou op de verpakking moeten staan;
  • Slechts 6 % BTW op herstellingen of een deel van de herstellingskosten fiscaal aftrekbaar maken zoals in Zweden.

Onze strijd tegen vervroegde veroudering

De voorgaande punten passen binnen een groter kader van de strijd tegen vervroegde veroudering. Kortom, dat een fabrikant opzettelijk de levensduur van zijn producten beperkt zodat ze sneller moeten worden vervangen. Om het fenomeen beter te begrijpen, hebben we eind 2016 het meldpunt Te rap kapot gelanceerd. Ondertussen ontvingen we reeds 7 200 meldingen van toestellen die te snel onbruikbaar werden. Herken je dat?

Ga naar het meldpunt Te rap kapot

Hoe meer klachten we ontvangen, hoe beter we je kunnen adviseren welke toestellen betrouwbaar zijn en fabrikanten kunnen stimuleren om duurzame producten te maken.