Nieuws

De verkiezingen belangen álle consumenten aan

22 mei 2019
memorandum voor regionale en federale verkiezingen van 2019

We zitten in de laatste rechte lijn naar het stemhokje. Het ideale moment om onze eisen nog eens in de verf te zetten, de programma’s van de partijen eraan te toetsen, de balans op te maken van wat de ontslagnemende ministers hebben gepresteerd en de rol te onderstrepen van Europa bij de behartiging van de belangen van de consument.

Zondag 26 juni zul je kiezen door wie je wilt worden vertegenwoordigd op gewestelijk, federaal en Europees vlak. Dat is van belang voor het leven van elke dag van álle consumenten.

Wij maakten drie analyses die je op weg kunnen helpen om het juiste bolletje te kleuren.

De partijprogramma’s

Onze experten en lobbyisten hebben de programma’s van alle partijen getoetst aan de prioriteiten die opgesomd staan in het Memorandum dat wij hebben opgesteld voor de regionale en federale verkiezingen van 2019. Om je zo objectief mogelijk te laten zien wat de partijen in petto hebben inzake consumentenbescherming. 

 Onze analyse van de partijprogramma's

Ingevolge de reacties van onze leden, hebben wij ook het partijprogamma van Vlaams Belang overlopen en getoetst aan de 10 prioriteiten die wij naar voren hebben geschoven in aanloop van de verkiezingen van dit jaar. Hierbij hebben we vastgesteld dat de partij in kwestie net als ons de aandacht vestigt op de sterk gestegen prijzen inzake telecommunicatie, elektriciteit en water. Voor ons zijn deze zaken basisgoederen waarvan de betaalbaarheid te allen tijde moet bewaakt worden. Daarnaast vonden wij in het programma nog punten terug rond het geven van premies voor het isoleren van oude woningen met hoog E-peil, het instellen van een laagdrempelig energieloket dat burgers ondersteuning en begeleiding op maat biedt omtrent energie- en waterbesparing, de keuze voor energieleverancier, energierenovatie en energiezuinig bouwen en verbouwen. Vlaams Belang is het met ons eens dat er moet worden geïnvesteerd in energiezuinige oplossingen voor gezinnen (en bedrijven). Indien het Vlaams Belang zich in de toekomst positioneert in dossiers die de bescherming van de consument aangaan of deel zou gaan uitmaken van een regering met standpunten die de consument impacteren, dan spreekt het voor zich dat wij hier vanuit onze expertise en missie als consumentenorganisatie feedback op zullen geven.

De prestaties van onze ministers

Voor de derde keer maakten wij de balans op van wat de ministers die bevoegd zijn voor aspecten die de consument heel in het bijzonder aanbelangen, hebben gepresteerd. Wij komen heel vaak in contact met hen, vergaderen geregeld samen, discussiëren veel en leggen hen allerlei vragen en standpunten voor. Daardoor hebben wij een bevoorrechte inkijk in wat ze doen. En dat delen we graag met je.

 Hoe onze ministers het ervan hebben afgebracht

De fundamentele rol van Europa

Onze CEO, Ivo Mechels, staat erop om het belang van Europa te onderstrepen in dossiers over consumentenbescherming. Europa speelt niet alleen een cruciale rol, het levert ook bijzonder zinvol werk. Via de overkoepelende consumentenorganisatie Beuc kunnen wij op dat niveau ons steentje bijdragen. We nemen deel aan hoorzittingen bij het Europees Parlement, hebben contact met Belgische en Europese parlementsleden, vergaderen met ambtenaren van de Europese Commissie, dienen rechtszaken in bij het Europees Hof van Justitie … We laten geen gelegenheid voorbijgaan om de stem van de consument te laten horen in wat wij prioritair vinden, zoals energie, telecom, handelspraktijken, geplande veroudering, gezondheid en concurrentie.

Hoe onze CEO het verwoordde