Nieuws

Ingebrekestelling ontvangen van Vesting Finance voor een factuur van jaren geleden? Ons advies!

10 april 2018

Een incassobureau eist de betaling van facturen in naam van het failliete postorderbedrijf Neckermann. De verjaringstermijn is in sommige gevallen reeds ruim overschreden. We raden aan om de ingebrekestelling aan te vechten en, vooral, niets te betalen.

Het incassobureau Vesting Finance verstuurde de laatste weken een ingebrekestelling naar ongeveer 3 500 mensen, het merendeel Vlamingen, naar aanleiding van onbetaalde facturen die soms al meer dan 20 jaar oud zijn ! Het gaat om facturen voor zeer diverse aankopen via de aankoopcatalogus van postorderbedrijf Neckermann.

Het is al enkele jaren geleden dat Neckermann failliet werd verklaard door de rechtbank. Eerst in Duitsland, daarna in Nederland en ten slotte ook in België. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om het reisagentschap met dezelfde naam.

Zeer uiteenlopende verjaringstermijnen

De vraag dringt zich nu op : binnen welke termijn kan men nog de betaling van een factuur eisen ? Als de schuld voortkomt uit een contract, geldt als algemene regel een decennium. De schuld vervalt dus als de schuldeiser gedurende 10 jaar niets van zich laat horen.

Maar er zijn veel uitzonderingen op die regel van 10 jaar. Alles hangt af van de aard van de schuldvordering. Zo geldt voor een restaurantrekening een verjaringstermijn van 6 maanden. Voor gewone dagelijkse aankopen is het 1 jaar, voor zorgverlening 2 jaar, voor energiefacturen (water, gas, elektriciteit en telecom) 5 jaar …

De factuur aanvechten en niet betalen

In dit geval hangt er veel onduidelijkheid rond de dossiers (zo is het bijvoorbeeld onmogelijk voor de betrokken personen om te achterhalen over welk product het gaat waar ze nu plots een factuur voor krijgen), waardoor het incassobureau er voor heeft gekozen om geen aanmaningen te versturen. Als je per mail laat weten dat je de factuur aanvecht, lijkt het dossier binnen het uur te worden afgesloten.
Maar wat gebeurt er met degenen die de gevorderde som hebben betaald zonder protest? Voor hen zal het onmogelijk zijn om hun geld nog te recupereren … zelfs als blijkt dat ze niet verplicht waren om te betalen.

In elk geval raden we aan om dit type van (oude) factuur steeds aan te vechten.

We vinden trouwens dat de consument beter zou moeten worden ingelicht omtrent de complexe materie van verjaringstermijnen. Bijvoorbeeld door hem op de factuur zelf aan te sporen om inlichtingen te winnen over verjaringstermijnen vooraleer hij betaalt.

Wij helpen je

Werd je gecontacteerd voor de betaling van een oude Neckermannfactuur ? Worden oude schulden gevorderd waar je het niet mee eens bent ? 

Contacteer onze juristen