Nieuws

Wat als je een rappel krijgt voor een oude factuur?

Stel dat het ziekenhuis je een factuur stuurt voor een behandeling van twee jaar geleden en je niet meteen terugvindt of je die al had betaald of niet. Reageer dan niet overhaast. Want misschien kun je de verjaring inroepen.

26 april 2022
Als je een rappel krijgt voor een oude onbetaalde factuur

Werd je gecontacteerd door een schuldeiser die beweert dat je een oude factuur niet tijdig hebt betaald? Als je je betalingsbewijzen altijd goed hebt bijgehouden, kun je uitzoeken of je die factuur inderdaad over het hoofd had gezien of dat je ze wel degelijk had vereffend. Alleen is niet iedereen even zorgvuldig … 

Maar zelfs als die zoektocht niets oplevert, betaal je beter niet meteen. Mogelijk is de schuld immers al verjaard en dat is een argument om de betaling te betwisten. 

Overhaast te werk gaan kan zelfs in je nadeel uitvallen. Want als je betaalt en pas daarna beseft dat je dat niet had hoeven te doen omdat de schuld verjaard was, zul je dat geld niet meer kunnen terugeisen.

Ga na of de schuld nog niet verjaard is 

Een onbetaalde factuur kan niet eeuwig worden gevorderd. Het verjaringsprincipe is er om je te beschermen tegen laattijdige reacties van sommige schuldeisers. Maar het is niet altijd eenvoudig om te weten of een oude schuld verjaard is of niet. 

Ten eerste omdat de duur en de startdatum van de verjaringstermijn kunnen variëren. Voor een ziekenhuisfactuur is dat bijvoorbeeld 2 jaar, maar voor je elektriciteitsrekening 5 jaar.

Ten tweede omdat de verjaringstermijn door een bepaalde gebeurtenis of handeling uiteindelijk anders kan zijn dan volgens het boekje. Bijvoorbeeld omdat je de schuld hebt erkend door er uitleg over te vragen of door een betalingstermijn te vragen, of omdat het tot een rechtszaak is gekomen.

Een schuld verjaart niet automatisch

Mocht blijken dat de schuld inderdaad verjaard is, dan is het aan jou om dat schriftelijk te melden aan de schuldeiser. Dat initiatief is absoluut noodzakelijk. Een schuld die verjaard is, houdt nu eenmaal niet automatisch op te bestaan, jij moet de verjaring als argument inroepen om de gevraagde betaling te betwisten.

Zit je met vragen?

Wil je meer weten over de verjaring en de diverse termijnen? Dan verwijzen we je graag naar ons dossier over hoelang men de betaling van een schuld van jou kan eisen. Dat bevat onder meer een tabel met de meest voorkomende soorten schulden en hun verjaringstermijn. Je vindt er ook een voorbeelddocument om de verjaring aan de schuldeiser te melden.

In geval van twijfel kun je elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) bellen naar de experts van onze Adviesdienst op het nummer 02 542 34 34.

BEL EEN EXPERT OP VAN DE ADVIESDIENST