Dossier

Wanneer is een schuld verjaard?

04 april 2022
Man en vrouw kijken samen naar brieven met schulden

Je ontvangt plots een factuur van een tijdje geleden die je nog zou moeten betalen. Maar een onbetaalde factuur of schuld kan niet eeuwig worden gevorderd. Het verjaringsprincipe is er om je te beschermen tegen laattijdige reacties van schuldeisers. Maar wat is de wettelijke verjaringstermijn?

Hoelang blijft mijn schuld opeisbaar?

Als je de factuur en/of het betalingsbewijs hebt bewaard, kun je gemakkelijk achterhalen of je hebt betaald. Maar het is alweer lang geleden dat je (al dan niet) betaald hebt en je kunt geen bewijs terugvinden. Wat nu?

De verjaringstermijn beschermt je

Als je geen betalingsbewijs kunt vinden en het om een oude schuld gaat, kun je misschien van de verjaring profiteren. De wet voorziet een periode waarna een bedrag niet langer opgeëist kan worden. Dat is bedoeld om je als debiteur te beschermen en je niet te verplichten om alle betalingsbewijzen eeuwig bij te houden. Maar ook om te voorkomen dat een schuld buitensporig zwaar wordt bij terugkerende betalingen (huren, lasten, enz.) of om een nalatige schuldeiser te straffen die vervolgens een schadevergoeding of verwijlinteresten zou kunnen eisen. Zodra een schuld verjaard is, hoef je het bewijs van de betaling niet langer te bewaren.

Hieronder een tabel met de meest voorkomende schulden en hun verjaringstermijn

De schuld

De termijn waarna je de betaling kunt weigeren op grond van de verjaring

hotel- en restaurantrekening

6 maanden

huurindexering

1 jaar

verkoop van dagdagelijkse goederen bij een handelaar: voeding, kledij …

1 jaar

ereloon van gerechtsdeurwaarder

1 jaar

kosten voor verzorging door medisch of paramedisch personeel: arts, tandarts, verpleger, verpleeghulp, apotheker, logopedist, kinesitherapeut, ambulancedienst, ziekenhuis, woonzorgcentrum enz. 2 jaar 
boete voor verkeersovertreding 2 jaar 
verzekeringspremie 3 jaar 
huur 5 jaar 
periodieke afrekening van elektriciteit, gas, water en telecom 5 jaar
alimentatiegeld of onderhoudsuitkering 5 jaar
fiscale vordering: personenbelasting, autobelasting, onroerende voorheffing enz. 5 jaar
ereloon van advocaat of expert 5 jaar
rekening van dierenarts 10 jaar
factuur van aannemer, architect, elektricien, schilder, loodgieter, cv-installateur enz. 10 jaar
factuur voor onderhoud of herstelling van auto  10 jaar
abonnement, bijvoorbeeld voor sportzaal  10 jaar

 

Opgelet, sommige acties kunnen de termijn onderbreken of opschorten, zoals een rechtsvordering. Je kunt de termijn ook zelf onderbreken door de schuld te "erkennen", bijvoorbeeld door een betalingstermijn aan te vragen. Daarnaast kan het beginpunt van de termijn bovendien verschillen. Bijvoorbeeld, voor de personenbelasting is de termijn 5 jaar vanaf het einde van de tweede maand die volgt op de verzending van het aanslagbiljet, maar voor een gezondheidszorgfactuur is de termijn 2 jaar vanaf de maand die volgt op de maand waarin de zorg werd verleend.

 

Wat te doen als ik een schuld moet betalen?

Je vindt in dit dossier uitleg over de procedure die je moet volgen als wordt gevraagd om een schuld te betalen, inclusief een modelbrief waarmee je eventueel de verjaring kunt inroepen.

 

Heb je twijfels en wil je graag advies?

Je kunt de experts van onze Adviesdienst elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) bellen op het nummer 02 542 34 34. 

BEL EEN EXPERT OP VAN DE ADVIESDIENST