Dossier

Hoelang kan men van je de betaling van een schuld eisen?

12 februari 2020
Verjaring schuld

Een onbetaalde factuur kan niet eeuwig worden gevorderd. Het verjaringsprincipe is er om je te beschermen tegen laattijdige reacties van sommige schuldeisers. Het is echter niet eenvoudig om te weten of een oude schuld verjaard is of niet.

Wanneer is een schuld verjaard?

Stel je een schuldeiser voor die je opeens vraagt om een factuur te betalen waarvan hij beweert dat die onbetaald is. Je valt uit de lucht. Misschien is die betaling echt verschuldigd, misschien ook niet. Je herinnert het je niet meer, dat was lang geleden. Als je de documenten met betrekking tot die betaling (factuur en betalingsbewijs) hebt bewaard, vind je gemakkelijk het antwoord. Maar als dat niet het geval is?

De verjaring beschermt je

Als je geen betalingsbewijs kunt vinden en de schuld oud is, kun je misschien van de verjaring profiteren. De wet voorziet in een periode waarna een bedrag niet langer opgeëist kan worden, zelfs als het verschuldigd is. Om je als debiteur te beschermen en je niet te verplichten om het bewijs van elke betaling eeuwig bij te houden. Maar ook om te voorkomen dat een schuld buitensporig zwaar wordt bij terugkerende betalingen (huren, lasten ...) of om een nalatige schuldeiser te straffen die vervolgens een schadevergoeding of verwijlinteresten zou kunnen eisen. Zodra een schuld verjaard is, hoef je niet langer het bewijs van de betaling ervan te bewaren.

Hier is een tabel met de meest voorkomende schulden en hun verjaringstermijn. Maar opgelet, sommige acties kunnen de termijn onderbreken of opschorten, zoals een rechtsvordering. Je kunt de termijn ook zelf onderbreken door de schuld te "erkennen" (bijvoorbeeld door om een betalingstermijn te vragen). Om de dingen nog "eenvoudiger te maken", kan het beginpunt van de termijn bovendien verschillen. Bijvoorbeeld, voor de personenbelasting is de termijn 5 jaar vanaf het einde van de tweede maand die volgt op de verzending van het aanslagbiljet, maar voor een gezondheidszorgfactuur is de termijn 2 jaar vanaf de maand die volgt op de maand waarin de zorg werd verleend.

De schuld

De termijn waarin de schuld moet worden gevorderd

Huur

5 jaar (maar indexering na 1 jaar)

Verzekeringspremies

3 jaar

Medische kosten

2 jaar

Aankopen bij een handelaar van alledaagse producten (voedingswaren, kleding ...)

1 jaar

Terugkerende facturen: energie, telefoon, water

5 jaar

Werkzaamheden aan onroerend goed

10 jaar

Directe belastingen, autotaks, onroerende voorheffing

5 jaar (maar de belastingautoriteiten kunnen onderzoeken over een termijn van 7 jaar. Het is dus noodzakelijk om uw bewijsstukken gedurende deze 7 jaar bij te houden)

Alimentatie

5 jaar

Hotel- of restaurantrekeningen

6 maanden

Kredieten

10 jaar na het einde van de terugbetaling

Heb je twijfels en wil je graag advies?

Je kunt elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) bellen naar de experts van onze Adviesdienst

BEL 02 542 34 34

Wat moet ik doen als me wordt gevraagd om een schuld te betalen?

Je vindt op de volgende pagina alle uitleg over de te volgen procedure en, indien nodig, een standaardbrief om de verjaring in te roepen.