Nieuws

Is TicketSwap betrouwbaar om tickets te kopen en te verkopen?

09 augustus 2023
TicketSwap betrouwbaar

TicketSwap is een onlineplatform waar op diverse manieren tickets voor allerlei evenementen worden verkocht. Maar is de site wel veilig? Belangrijk om te weten zijn de rol van TicketSwap en je rechten als gebruiker.

TicketSwap is enorm populair om tickets te kopen of verkopen voor festivals, shows, concerten en theatervoorstellingen. Maar hoe werkt het onlineplatform? Welke rol speelt TicketSwap precies bij de ticketverkoop? En is TicketSwap echt betrouwbaar? Hier krijg je een analyse en advies van onze experts.

Hoe werkt TicketSwap?

Er zijn drie manieren waarop tickets worden verkocht op TicketSwap. TicketSwap biedt op drie manieren tickets aan, elk met specifieke gevolgen voor de gebruiker.

1. Verkoop van tickets door de organisator van het evenement (B2C)

Soms verkoopt de organisator rechtstreeks tickets via TicketSwap. In dat geval koop je dus van een professionele verkoper.

2. Verkoop van tickets tussen particulieren (C2C)

Particulieren mogen hun ticket doorverkopen aan andere gebruikers van het platform. In dat geval koop je dus van een particuliere persoon.

3. Samenwerking tussen de organisator van het evenement en TicketSwap (C2C)

TicketSwap kan met organisatoren samenwerken om de doorverkoop van tickets tussen particulieren te vergemakkelijken en veiliger te maken.

Soms werkt TicketSwap ook samen met organisatoren voor speciale verkoopprocedures, zoals SecureSwap. Deze optie is veiliger, doordat het originele ticket van de verkoper ongeldig wordt gemaakt en de koper een geheel nieuw en uniek ticket ontvangt.

tickets kopen via TicketSwap

De overeenkomsten die je aangaat bij gebruik van TicketSwap

Wanneer je gebruikmaakt van TicketSwap, sluit je verschillende overeenkomsten die het gebruik van het platform en je transacties regelen.

1. Gebruikersovereenkomst met TicketSwap

Door een account aan te maken aanvaard je de gebruiksregels van TicketSwap voor al je transacties op de website.

2. Overeenkomst met het lokale filiaal voor de aankoop van een ticket

Als je een ticket koopt, sluit je een overeenkomst met het lokale filiaal van TicketSwap, afhankelijk van de locatie van het evenement. De koper en verkoper betalen elk 5 % kosten aan TicketSwap.

3. Overeenkomst voor verkoop aan een derde

Wanneer je een ticket koopt, ontstaat er een overeenkomst voor de verkoop aan een derde tussen jou en de verkoper.

Verantwoordelijkheden van de gebruikers en bescherming van de consument bij gebruik van TicketSwap

TicketSwap fungeert als tussenpersoon bij deze transacties. Dit zijn de verplichtingen en rechten van de betrokken partijen:

Verantwoordelijkheid van de verkoper

De meeste verkopers op TicketSwap zijn particulieren. Verkopen met de bedoeling winst te maken, is verboden. Als je een ticket koopt van een particulier, geniet je niet van de wettelijke consumentenbescherming.

Bescherming van de koper

Als een organisator tickets verkoopt via TicketSwap, genieten de kopers wel van consumentenbescherming. Het herroepingsrecht is echter niet van toepassing op tickets voor evenementen.

Beschrijving en prijs van de tickets

De verkoper moet nauwkeurige informatie geven over de tickets, ook over eventuele beperkingen, bijvoorbeeld of het een ticket voor een sta- of zitplaats betreft, het stoelnummer enz. TicketSwap kan de informatie corrigeren als ze onjuist is, maar in geval van problemen moet je je wenden tot de verkoper.

De prijzen zijn gereglementeerd en moeten beantwoorden aan de lokale wetgeving. Soms kan TicketSwap ingrijpen en de transactie annuleren, maar daar is het niet toe verplicht. Ook hier is de verkoper verantwoordelijk.

In België is het verboden om een ticket door te verkopen tegen een hogere prijs dan de oorspronkelijke prijs.

Wat doet TicketSwap als het evenement wordt geannuleerd of de tickets niet geldig zijn?

Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de procedures bij annulatie van het evenement of ongeldige tickets:

Annulatie van het evenement

Als het evenement wordt geannuleerd, heeft de koper recht op de terugbetaling van zijn ticket.

  • Voor SecureSwap tickets: geen probleem, de organisator zal contact met je opnemen.
  • Voor andere tickets: de organisator beschikt niet over de gegevens van de koper, aangezien hij niet op de hoogte is van de doorverkoop. Hij zal dus contact opnemen met de verkoper. Weet dat je recht hebt op een terugbetaling. TicketSwap kan je helpen, maar het is de verkoper die je geld moet terugbetalen.

Ongeldige tickets

Als een ticket niet geldig blijkt, treedt TicketSwap op als bemiddelaar tussen de koper en de verkoper om het probleem op te lossen en na te gaan of er sprake is van fraude. Tot 30 dagen na het evenement kun je een klacht indienen bij TicketSwap.

TicketSwap is niet verantwoordelijk voor de terugbetaling, maar kan je wel helpen om klacht in te dienen bij de politie als de verkoper niet meewerkt.

Besluit: is TicketSwap een betrouwbaar platform?

TicketSwap is wel degelijk betrouwbaar, zeker als het gaat om "SecureSwap" tickets, waarbij het platform samenwerkt met de organisator van het evenement.

Ingeval er geen andere officiële doorverkoopprocedure bestaat, is TicketSwap beter dan andere alternatieven, al zijn risico’s nooit uitgesloten.

Houd er rekening mee dat de rol van TicketSwap vrij beperkt is en dat het vooral op de betrouwbaarheid van de verkoper aankomt.

Als het misgaat, zal TicketSwap je normaal gezien proberen te helpen, maar niet terugbetalen.

Tickets kopen via TicketSwap is veel veiliger dan bijvoorbeeld via een Facebook-groep, maar er bestaat nog altijd een reëel risico op fraude.

Kortom, TicketSwap is handig om tickets voor evenementen te kopen en te verkopen, op voorwaarde dat je op de hoogte bent van de overeenkomsten, verantwoordelijkheden en bescherming die met elke transactie gepaard gaan. Als je je daarvan bewust bent, kun je het platform in alle veiligheid gebruiken.

Heb je nog andere vragen over het online kopen en doorverkopen van tickets?

Bekijk ons dossier over dit onderwerp om een beter inzicht te krijgen in de groeiende markt voor online ticketverkoop en advies over hoe je veilig tickets kunt kopen en verkopen.

VEILIG TICKETS KOPEN EN DOORVERKOPEN