Alert

Electro Promo is failliet. Wat nu?

23 juli 2019

De Brusselse webshop Electro Promo, gespecialiseerd in huishoudapparaten, bleek in mei 2019 plots zonder enige verwittiging verdwenen. Ondertussen heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken.

In mei 2019 schreven wel al dat we veel klachten ontvingen over de Brusselse webshop Electro Promo, dat vooral huishoudelektro verkocht. De verkoper reageerde niet op telefoontjes of mails met klachten over bestellingen die waren betaald maar die niet werden geleverd.

We legden uit dat je kon aansluiten bij de strafklacht die de FOD Economie bij het parket van Brussel had ingediend en dat je op onze bemiddeling mocht rekenen omdat wij van onze kant probeerden om voor onze abonnees een oplossing te zoeken bij de managers van het bedrijf.

Maar het heeft niet mogen baten. Op 29/6/2019 heeft de ondernemingsrechtbank van Brussel Electro Promo failliet verklaard. 

Wat nu gedaan?

Zelfs al heb je een strafklacht ingediend, doe zeker online aangifte van je schuldvordering bij het Centraal Register Solvabiliteit (www.regsol.be). Kwestie van te worden opgenomen in de lijst van schuldeisers en op de hoogte te worden gehouden van de evolutie van het faillissement, of er een eventuele overnemer is enz.

Je moet dat doen voor 28/7/2019. Je zult een account moeten aanmaken en € 6 moeten betalen als vergoeding voor administratiekosten.  

De curator die is aangesteld om het faillissement te beheren, is Pol Massart (pol.massart@mdvh.be). De referentie van het faillissement is 20191392.

Maak je beter geen illusies

 Het is lang niet zeker dat je de volledige som zult terugzien die je hebt betaald. Met wat geluk krijg je daar een deel van terug. 

Als consument behoor je immers tot de niet-bevoorrechte schuldeisers. Andere schuldeisers die hoe dan ook voorrang genieten, zijn de fiscus, de RSZ en de banken die een hypotheeklening hadden verstrekt. In de praktijk blijft er bij heel wat faillissementen na de betaling aan die bevoorrechte schuldeisers onvoldoende over voor de anderen. Het geld dat na de vereffening nog rest, wordt proportioneel verdeeld onder al wie zich als schuldeiser heeft gemeld. 

Zit je nog met vragen ?

Abonnees mogen ons altijd mailen via ons contactformulier of telefonisch contact opnemen met onze advocaten op het volgende nummer:

02 892 37 05

Community

Familie & vrije tijd

mobile

Gerelateerde discussies