Nieuws

Overijverige deurwaarder krijgt lik op stuk

22 juni 2018

Een van onze abonnees betwistte een factuur, maar kreeg niettemin een deurwaarder over de vloer. Gesteund door onze advocaten haalde de abonnee zijn gelijk en verkreeg hij dat de deurwaarder een boete moet betalen. Als het jou overkomt: je weet ons te vinden.

Een abonnee ontvangt een pakje dat hij niet heeft besteld: een scheermes met extra mesjes. Wij adviseerden hem om de € 3,90 niet te betalen en het pakje niet terug te sturen. Drie maanden later stuurt de firma een aanmaning. De factuur, inclusief kosten, is gestegen tot € 12,90. Wij schrijven naar de onderneming dat onze abonnee pas zal betalen als ze het bewijs van de bestelling kan voorleggen.

Ingebrekestelling x2

De abonnee krijgt geen bewijs te zien, maar ontvangt een maand later wel een ingebrekestelling via een gerechtsdeurwaarder. Intussen is de gevraagde som opgelopen tot € 52,90. Wij nemen contact op met de deurwaarder om erop te wijzen dat de factuur wordt betwist. Zonder effect, want drie weken later krijgt de abonnee een nieuwe ingebrekestelling.

Disciplinaire boete

Nu is het genoeg geweest. In naam van onze abonnee leggen wij een klacht neer tegen de deurwaarder vanwege het niet naleven van de regels in verband met de minnelijke invordering. De rechtbank belast met de disciplinaire procedure geeft ons gelijk: de deurwaarder mag geen betaling eisen als de factuur wordt betwist. Hij moet daarom een boete betalen aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Ons advies

  • Ben je abonnee en zit je in een gelijkaardige situatie? Aarzel niet om een van onze advocaten te contacteren op 02 892 37 05.
  • Wie onterecht een factuur ontvangt, kan een klacht indienen via onze onlinemodule.

 NAAR ONZE KLACHTENBOX

Onze eisen meer dan ooit gegrond

In tegenstelling tot incassobureaus zijn deurwaarders voor hun invorderingsactiviteiten niet onderworpen aan de controle van de FOD Economie. Dat zouden ze wel moeten zijn. Zo zou de overheid kunnen controleren of de deurwaarders de regels van het invorderen respecteren en kan ze eventueel sancties opleggen. Consumenten die vinden dat hun rechten worden geschonden, moeten nu een procedure starten bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Die is lang en onzeker, en daarom weinig afschrikwekkend voor de deurwaarders. Op een eigen deontologie die misbruiken in het beroep bestraft, hoeven we niet te rekenen. We hopen dat minister van Consumentenzaken Kris Peeters en minister van Justitie Geens naar ons zullen luisteren in de komende maanden.