Dossier

Wat als je ongevraagd via de telefoon een abonnement aangesmeerd kreeg?

26 februari 2020
abonnement ongevraagd via de telefoon aangesmeerd

Nadat ik telefonisch werd benaderd, blijk ik plots geabonneerd op een dienst of een product dat me helemaal niet interesseert. Ik heb dat abonnement nochtans niet via de telefoon aangevraagd! Hoe kan dat? Wat nu?

Let op als een firma je belt en je een aantal vragen stelt: voor je het weet zit je immers opgezadeld met een abonnement waar je niet om hebt gevraagd. Het is namelijk perfect wettelijk om producten gewoon via de telefoon te verkopen. Behalve voor de levering van gas en elektriciteit hoeft jouw akkoord niet schriftelijk te zijn vastgelegd, mondeling toestemmen volstaat. Je moet achteraf alleen een duidelijke bevestiging ontvangen van wat je hebt besteld.

Maar de mensen snappen lang niet altijd dat ze zich volgens de verkoper tot heel wat meer hebben verbonden dan het gratis geschenk of het proefaanbod waar ze denken mee te hebben ingestemd. Wij krijgen daar regelmatig klachten over van onze leden.

Onbewust geabonneerd

Een verkoper belt je om een promotionele aanbieding voor te stellen. In de loop van het gesprek zal deze je op een aantal vragen "ja" proberen te laten antwoorden. Op die manier probeert hij om je op een sluwe manier een abonnement aan te smeren op een bepaalde dienst of een product. En dit zonder dat je het beseft. Dat is ruwweg de techniek.

Het probleem is ook dat je er wellicht niet aan denkt om gebruik te maken van je herroepingsrecht na ontvangst van het product of de dienst in promotie. Je weet immers niet dat je geabonneerd bent.

Wat kun je doen?

  1. Aarzel niet om een promotionele aanbieding te weigeren als die je niet interesseert. Je kunt gerust "neen" zeggen tegen een verkoper die je telefonisch benadert, hoe vriendelijk die ook is. Zeg niet zomaar iets toe opdat men je gerust zou laten. Je bent er pas vanaf als je gewoon inhaakt.

  2. Heb je interesse in zo’n aanbieding, dan ben je natuurlijk vrij om daarop in te gaan. Lees dan bij de levering aandachtig de bijgesloten brief en ga na wat het abonnement precies inhoudt. Aarzel niet om het op te zeggen als het je niet bevalt. Als je een aankoop doet via de telefoon, heb je immers het recht om daarvan af te zien binnen 14 dagen vanaf het moment dat je de aankoop in bezit neemt (doorgaans de leveringsdatum).

  3. Is de bedenktermijn van 14 dagen verstreken, omdat je niet wist dat je had ingestemd om een abonnement te nemen? Dan kom je daar gewoonlijk pas achter op het moment dat je opnieuw een boekje krijgt toegestuurd met een betalingsopdracht erbij. Geen nood, zelfs dan is het nog niet te laat. Kijk goed na welke informatie je hebt gekregen. De firma is namelijk verplicht om je herroepingsrecht te vermelden. Als ze dat niet heeft gedaan, wordt de herroepingstermijn verlengd met één jaar en kun je dus alsnog van die aankoop afzien. Voor zulke gevallen kun je gebruik maken van onze modelbrief Herroeping contract binnen 1 jaar.

In de val getrapt? Advies nodig?

Contacteer een van onze advocaten op het nummer 02 542 34 34 of dien een klacht in via onze Klachtenbox.

IK BEL 02 542 34 34

Ik wil een klacht indienen via de Klachtenbox