Dossier

Omschakeling van arm naar rijk gas: antwoorden op jouw vragen

11 oktober 2017
slecht rijk gas

In 2029 zal Nederland geen gas meer leveren aan 1,6 miljoen Belgische gezinnen. Het nieuwe gas dat gebruikt zal worden, brengt een aantal aanpassingen aan het netwerk met zich mee. Hebben die veranderingen betrekking op jou? Indien ja, wat zijn de gevolgen?

Als je in Brussel, Antwerpen, Vlaams-Brabant of Waals-Brabant woont, heeft de terugtrekking van Nederland als gasleverancier waarschijnlijk betrekking op jou. Dat geldt evenzeer voor enkele gemeenten in de provincies Luik, Henegouwen en Namen.

Geen paniek, het zal geen impact hebben op de gasvoorziening want andere landen (Qatar, Noorwegen, …) leveren reeds gas aan de rest van België en zorgen ervoor dat ook jouw provincie van gas voorzien zal worden.

Het is echter wel zo dat die omschakeling een aantal veranderingen aan het distributienetwerk met zich meebrengt.

Bovendien is het mogelijk dat je drukregelaars bijgesteld moeten worden omdat het nieuwe gas een andere samenstelling heeft. Het Nederlandse gas, het zogenaamde arme (Low of L) gas heeft immers een lagere calorische waarde en zal vervangen worden door rijk (High of H) gas waarvan de druk anders afgesteld wordt.

Heeft de omschakeling betrekking op mij?

Misschien. Enkele gemeentes uit de vermelde provincies krijgen vandaag al rijk gas, andere dan weer niet. Om te kijken welk soort gas er in jouw gemeente gebruikt wordt, surf je naar www.gasverandert.be. Vul je postcode in en je kent meteen het antwoord. 

Gebeurt de omschakeling naar rijk gas overal op hetzelfde moment?

Neen. De omschakeling gebeurt geleidelijk aan per zone, tot in 2029 volgens de huidige planning. Om te weten wanneer jouw gemeente aan de beurt is, surf je naar de website www.gasverandert.be. Je geeft vervolgens je  postcode in om toegang te krijgen tot de planning van je netbeheerder.

Ter info: die planning kan aangepast worden in functie van de werken of als Nederland bijvoorbeeld beslist om sneller te stoppen met het aanleveren van gas.  De vermelde data dienen dus louter ter indicatie.

Wat is het verschil tussen High gas en Low gas?
Het L-gas van Nederland is zogenaamd arm gas omdat je er per m³ iets minder warmte uithaalt dan bij H-gas. Om dat verlies te compenseren wordt het gas tot de woningen verdeeld met een iets hogere gasdruk.
Wat gaat er concreet gebeuren?

Indien je gasdrukregelaar (de regelaar die het drukniveau bepaalt) aan de buitenkant van je woning is geplaatst, word je ingelicht over de datum van de omschakeling maar zul je er geen hinder van ondervinden. Dat is bijvoorbeeld het geval in Brussel en het centrum van Antwerpen waar de regelaar systematisch buiten de woningen geplaatst wordt. In dat geval moet je niet aanwezig zijn wanneer de regelaar afgesteld wordt.

Indien je gasdrukregelaar zich in je woning bevindt, dient een technicus van je netbeheerder bij jou langs te komen. De aanpassingen worden echter snel en gratis uitgevoerd. In sommige gevallen moeten een aantal gastoestellen (vooral een aantal verwarmingsketels) ook afgesteld worden. Dat kun je laten samenvallen met de volgende periodieke controle van je verwarmingsketel.

Moet ik mijn gasmeter vervangen?
Neen. Alle gasmeters kunnen de twee gassoorten meten zonder opnieuw afgesteld te moeten worden.
Moet ik het gasnetwerk in mijn woning aanpassen?
Neen. Het gasnetwerk van de meter tot je toestellen dient niet aangepast te worden. De afstelling gebeurt via de gasdrukregelaar (de regelaar die het drukniveau bepaalt) die zich boven de meter bevindt.
Wordt mijn gastoevoer mogelijk afgesloten?
Neen. De gastoevoer wordt niet afgesloten. Behalve indien de gasdrukregelaar zich in je woning bevindt en je – na verschillende herinneringen – de technicus geen toegang geeft tot je woning. Enkel in dat geval kan je netbeheerder de gastoevoer afsluiten.
Moet ik mijn toestellen die op gas werken vervangen?
Indien je toestel minder dan 40 jaar oud is en in België aangekocht is, hoeft dat niet. Elk toestel dat sinds 1978 in België verkocht wordt, kan zonder aanpassingen op de twee gassoorten functioneren. Enkele oudere toestellen of toestellen uit het buitenland die niet voor ons gasnet geschikt zijn, kunnen niet aangepast worden: in dat geval moet je misschien een aantal onderdelen omwisselen of vervangen. Het is een situatie die geval per geval met de fabrikant van het toestel bekeken moet worden.
Moet ik mijn toestellen laten controleren en afstellen?

Eerst en vooral dien je de code op je toestel na te kijken. Op basis hiervan kun je bepalen of een grondige technische controle en / of afstelling noodzakelijk is.

Met uitzondering van speciale branders, zoals branders die een stookoliebrander vervangen en zelden gebruikt worden door particulieren, dienen de meeste toestellen in theorie niet afgesteld te worden om perfect op rijk gas te kunnen werken.

Sommige verwarmingsketels zijn tijdens de ingebruikname of het onderhoud wel afgesteld om zo goed mogelijk op arm gas te werken of om strikt aan de “EPC”-eisen te voldoen. In dat geval moet de verwarmingsketel opnieuw afgesteld worden na de omschakeling naar rijk gas en in sommige gevallen zelfs tijdens de overgangsperiode, voor die omschakeling.

Hoe weet ik of mijn gastoestel afgesteld moet worden en door wie?

De benamingen die in België het meest voorkomen zijn I2E+, I2E(S) en I2E(R). De benaming I2E(S) of I2E(R) vind je op het typeplaatje van uw toestel. Hier vind je een tabel met de handelingen die je naargelang de code dient uit te voeren:

Categorie toestel I2E+
ou I2
(ouder dan of begin jaren '90)
I2E(S)
ou I2E(S)B
I2E(R)
ou I2E(R)B
ou I2R (ouder dan of begin jaren '90)
I2N
Type toestel
(beperkte lijst)
niet-condenserende boiler, boiler, fornuis, convectors, inserts boiler of condenserende boiler boiler met hoog vermogen (≥ 70 kW) en/of boiler met gasbrander ter vervanging van mazoutbrander boiler nieuw model met automatische gasregelaar (zeldzaam type)
Technische controle nodig? nee ja, tenminste als de installateur bevestigt dat het toestel niet ontregeld is nee, afstellen is nodig nee
Afstellen nodig? nee nee, behalve als de zegel gebroken is om het toestel af te stellen op arm gas ja nee
Aantal afstellingen niet van toepassing indien nodig tijdens de technische controle en na de overschakeling Vanaf de omschakeling
(indien mogelijk: binnen twee maanden voor en na de omschakeling)
niet van toepassing
Andere bijstellingen voor omschakeling nee nee nee nee

Voor andere toestellen ouder dan 1978 of geïmporteerd uit andere landen, zijn de afstellingen voor de omschakeling per geval verschillend. Het is niet uitgesloten dat er onderdelen of zelf het volledig toestel vervangen zullen moeten worden.

Je gebruikelijke verwarmingsspecialist of een technicus van de fabrikant van het toestel kan je inlichten. Je vindt de lijst met erkende technici uit je buurt op de website  gasverandert.be

Wie betaalt de controles en afstellingen?

Uitgezonderd enkele oude toestellen, toestellen die in het buitenland gekocht zijn of toestellen met een ‘speciale’ brander, hoeven de meeste toestellen niet afgesteld te worden om op rijk gas te werken. De consument hoeft dan ook niet te betalen voor technische controles en afstellingen. We vragen aan de autoriteiten om die omschakeling kosteloos te houden door aandacht te besteden aan verschillende punten. Zo moet de consument geïnformeerd worden, dient de visuele controle gestimuleerd te worden en dient er opgetreden te worden tegen alle onwettige of frauduleuze praktijken rond de switch: onnodige aanpassingen, gedwongen verkoop van nieuwe toestellen, onnodige controles, enz.

We vinden dat de kosten voor de technische controle van de I2E(S)-toestellen en hun eventuele afstelling gedragen moeten worden door de professional die de toestellen onwettig afgesteld hebben. 

Wat gebeurt er als mijn toestel niet correct is afgesteld?
Dat is vooral nadelig voor het milieu. De verbranding is niet optimaal en er worden meer vervuilende deeltjes uitgestoten. Er is geen enkel gevaar voor jou en je gezin, geen enkel ontploffingsgevaar en de werking van het toestel wordt haast niet aangetast. Het is echter wel beter om je toestel correct te laten afstellen om te vermijden dat een mogelijk aanwezig defect (een terugslag bijvoorbeeld) versterkt wordt.
Wordt er een officiële controle opgelegd?

Volgens de huidige gegevens waar we over beschikken, zal er geen enkele nieuwe wet zijn die de controle van je gastoestellen verplicht maakt bij de omschakeling van L-gas naar H-gas. Enkel de wetgeving betreffende het onderhoud van gastoestellen zal van toepassing zijn. Je zult dus geen enkele controleur over de vloer krijgen. Je aanspreekpunt tijdens de omschakeling is je verwarmingsspecialist, of eventueel de fabrikant of importeur van je verwarmingsketel.

Let dus op voor eventuele oplichters en bedriegers die zogenaamd je installatie komen controleren. Ze treden je woning binnen, eisen geld van je voor hun “diensten” of kijken zelfs rond om later te kunnen inbreken.

Werken mijn toestellen minder goed met rijk gas?

Na de omschakeling naar rijk gas kan het maximale vermogen van een toestel zelfs een beetje hoger liggen. Dat verandert echter niets voor de meeste toepassingen en is eerder gunstig voor de ogenblikkelijke bereiding van warm water zoals bij een badverwarmer of een wandketel. Tijdens de overgangsperiode, wanneer de druk van het gas een beetje gedaald is en er nog sprake is van arm gas, zullen die boilers tijdelijk iets minder krachtig zijn en zal het water misschien iets minder hard stromen als je dezelfde temperatuur wilt behouden. Maar algemeen genomen zou je geen enkel verschil mogen merken.

Moet ik iets betalen voor deze omschakeling?

Volgens de informatie van de sector zijn de werken aan het gasnet inbegrepen in het huidige budget van Fluxys en de netbeheerders. Je zult dus geen bijkomende factuur ontvangen. 

Verandert mijn gebruik na mijn omschakeling naar High-gas?

Indien je exact dezelfde temperatuur wenst, zul je een beetje minder rijk dan arm gas verbruiken. Je zult dat merken op je meter maar niet op je factuur. Als je vandaag arm gas gebruikt, zul je iets meer m³ verbruiken om hetzelfde vermogen op te wekken als met rijk gas. Dat verschil, dat te wijten is aan de lagere calorische waarde van arm gas, wordt gecompenseerd via een andere conversiefactor wanneer het aantal m³ wordt omgezet in het aantal gefactureerde kWh.

Voor hetzelfde comfort verbruik je iets minder m³ maar niet minder kWh wanneer je rijk gas gebruikt. Het is uiteindelijk een nuloperatie.