Persbericht

Test Aankoop vraagt aan de Europese Commissie de implementatie van een geharmoniseerde eco-score te versnellen

10 maart 2021

Test Aankoop verneemt dat Colruyt het initiatief eco-score opstart voor 2500 van haar producten. Dit label informeert over de ecologische impact van de desbetreffende producten. Een gelijkaardig initiatief - de Färmoscoop - werd eveneens gelanceerd in de maand februari door de coöperatieve bio supermarkten Färm.

Het ter beschikking stellen van dit type labels haakt in op de groeiende vraag van consumenten om toegang te hebben tot betrouwbare informatie om de ecologische impact van hun producten te kennen die ze in hun supermarket kopen.

De eco-score bestaat al in Frankrijk sinds januari 2021 en kwam er op privé-initiatief van Yuka, Open Food Facts, Etiquettable, Marmiton en anderen. De eco-score van Colruyt baseert zich op dezelfde methodologie van onze franse buren.

De aanpak wordt in Frankrijk wel bekritiseerd omwille van het feit dat de Franse databank Agribalyse wordt gebruikt om de omgevingsimpact te berekenen op basis van het rendement van een afgewerkt product per kilogram of liter. Dit systeem bevoordeelt op significante wijze intensieve productiemethoden waarbij de paradoxale situatie kan ontstaan dat een kip die afkomstig is uit een legbatterij een betere score krijgt dan een kip uit een kleinschalige bioboerderij met vrije uitloop. Om deze verbeterpunten op te vangen werkt de franse eco-score – en dus ook het systeem van Colruyt – met een bonus malus systeem dat 5 bijkomende complementaire criteria opneemt zoals het productiesysteem (bijvoorbeeld bio), de herkomst, het beschikken over een circulaire verpakking, enz..

We juichen Colruyt’s initiatief toe omdat het een antwoord biedt op de grote vraag van consumenten om de ecologische impact van hun product te kennen” zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “We vrezen echter een wildgroei van labels door individuele privé-initiatieven wat verwarring kan veroorzaken bij een consument die net meer éénduidige en correcte info wil.Daarom roept Test Aankoop de Europese commissie op, die hierover een voorstel wil lanceren in 2024, om de werkzaamheden te versnellen om tegemoet te komen aan de vragen van Europese consumenten”.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.