Nieuws

Zijn zoomende of skypende mede-eigenaars de nieuwe trend?

21 april 2021
algemene vergadering mede-eigenaars

Als mede-eigenaars door corona fysiek niet kunnen bijeenkomen voor hun algemene vergadering, mag de syndicus een digitale vergadering beleggen. Het alternatief? De vergadering uitstellen of schriftelijk laten verlopen.

In 2020 konden heel wat algemene vergaderingen (AV) van mede-eigenaars door de coronamaatregelen fysiek niet plaatsvinden en werden ze uitgesteld. Je riskeert hetzelfde scenario in 2021. Want de syndicus mag voor alle gewone jaarlijkse AV die normaal zouden moeten plaatsvinden tussen 1/10/2020 en 30/6/2021, beslissen om ze uit te stellen naar 2022, naar de normale vijftiendaagse periode zoals die is vastgelegd in het reglement van interne orde van het gebouw. In dat geval wordt zijn mandaat evenals dat van de raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen automatisch verlengd.

Mede-eigenaars die het niet zien zitten dat de AV nog maar eens een jaar wordt uitgesteld, hebben echter het recht als ze aan ten minste één vijfde komen van alle aandelen van de gemeenschappelijke delen, om toch een AV bijeen te roepen. Daarvoor moeten ze een aangetekende brief sturen naar de syndicus.

Uitstel van de AV is hoe dan ook niet mogelijk wanneer dringend iets moet worden beslist, zoals bij grote werken die niet kunnen wachten of wanneer de mede-eigenaars de syndicus willen ontslaan.

Wanneer fysiek bijeenkomen nog altijd niet mag omwille van de coronamaatregelen, kun je twee wegen uit: 

  • digitaal vergaderen. Daar werd een wettelijk kader voor gecreëerd;
  • schriftelijk vergaderen. Dat kan nu makkelijker.

De eerste mogelijkheid is vooral haalbaar als het aantal mede-eigenaars niet al te groot is, maar voor grotere eniteiten kan de tweede een oplossing bieden.

Digitaal vergaderen

Er kan worden bekeken of er vanop afstand kan worden vergaderd, via digitale weg. Dat is een nieuwe mogelijkheid die eind december 2020 in het Burgerlijk Wetboek werd toegevoegd. Daardoor zal die formule dus ook na de coronapandemie blijven bestaan. 

De syndicus zal aangeven via welk platform de vergadering zal worden georganiseerd, bijvoorbeeld via Zoom, Teams of Skype, en hoe je concreet kunt deelnemen.

Als je niet digitaal kunt deelnemen, kun je een volmacht geven of kun je toch fysiek deelnemen aan de vergadering indien dat coronagewijs mogelijk is.

Schriftelijk vergaderen

Als niet fysiek of digitaal kan worden vergaderd, kan een schriftelijke stemming worden georganiseerd. Dat is een procedure die eigenlijk al bestond. Ze werd evenwel slechts zeer uitzonderlijk toegepast omdat het akkoord van alle mede-eigenaars vereist was voor een beslissing. Eind december 2020 werd beslist om die procedure tot 30/6/2021 te versoepelen:

  • Het volstaat dat de helft van de mede-eigenaars, goed voor ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen, aan de stemming deelneemt. 
  • De meerderheid vereist om een beslissing goed te keuren is dezelfde als ging het om een fysieke vergadering. De regels verschillen al naargelang het agendapunt. Voor belangrijke werken in de gemeenschappelijke delen bijvoorbeeld moet door twee derden van de aandelen een "ja" worden uitgesproken.

Als mede-eigenaar zul je een brief krijgen van de syndicus met een aantal vragen waarop je met "ja" of "neen" moet antwoorden. Bijvoorbeeld: “Geeft u kwijting aan de syndicus voor het voorbije boekjaar?” en “Keurt u de rekeningen van het afgelopen boekjaar goed?”. 

Je hebt dan, gerekend vanaf de datum van de verzending van die brief, drie weken de tijd om je antwoord met de post of elektronisch op te sturen. Voor iets dat dringend moet worden beslist, bedraagt die termijn acht dagen.

Het nadeel van de schriftelijke procedure is dat er geen debat wordt gevoerd en dat de syndicus misbruik kan maken van de procedure om lastige vragen te vermijden.

Zit je met vragen?

Heb je nog andere vragen over de gevolgen van de coronapandemie? 

Lees dan zeker ons dossier met veelgestelde vragen over je geld en je rechten in tijden van corona.

Je kunt ook altijd bellen naar onze gratis hulplijn op het nummer 0800 29 510, elke werkdag van 9 tot 18 uur (15.45 uur op vrijdag).

BEL 0800 29 510