Dossier

Plafond niet conform het bouwplan

29 maart 2019
plafond niet conform

Op de dag van de voorlopige oplevering zul je met de projectontwikkelaar en zijn architect bijeenkomen om kamer na kamer te inspecteren en na te gaan of alles conform de plannen en het bestek werd uitgevoerd. Wat te doen wanneer bv. het plafond lager is dan beschreven in het bouwplan?

Laat je voor de voorlopige oplevering bijstaan door een eigen architect.

Proces-verbaal van voorlopige oplevering

De procedure staat in de wet en moet ook in de koopovereenkomst worden opgenomen. De projectontwikkelaar of zijn architect moet een proces-verbaal van voorlopige oplevering opmaken, waarin, al naargelang het geval, wordt vastgesteld dat:

  • de oplevering wordt geweigerd omdat de werkzaamheden niet af zijn;
  • de werkzaamheden aanvaard zijn;
  • de werkzaamheden aanvaard zijn behoudens een aantal werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd. Laat in dat geval in het proces-verbaal bepalen tegen wanneer die werkzaamheden afgerond moeten zijn.

Verzoeningscommissie Bouw

Als er zich tijdens of na de bouwwerkzaamheden technische geschillen voordoen, kun je je tot de Verzoeningscommissie Bouw wenden indien je dat zo in de koopovereenkomst hebt laten bepalen of, mocht dat niet het geval zijn, als de projectontwikkelaar daarmee akkoord gaat.

Die commissie heeft vier troeven:

  1. Snel: de verzoening wordt meestal na enkele weken bereikt.
  2. Goedkoop: de behandeling van een bouwgeschil kost gemiddeld € 275 plus btw per partij, wat niet te vergelijken is met de kosten van een gerechtelijke procedure.
  3. Specialistisch: de commissie doet een beroep op een 300-tal deskundigen van over heel het land, met ten minste tien jaar ervaring.
  4. Doeltreffend: in het merendeel van de gevallen wordt een verzoening bereikt waar alle bouwpartners zich in kunnen vinden.

Contactadres:
Verzoeningscommissie Bouw, Espace Jacqmotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel; e-mail: info@bouwverzoening.be; tel. 02 504 97 86; fax 02 504 97 84