Antwoord van expert

Discussie over kosten die syndicus aanrekent

01 december 2020
Stephanie Seldrum

Vrijwel alle appartementsgebouwen hebben een syndicus die het gebouw in naam van de mede-eigenaars beheert. Geregeld ontstaat er discussie over de kosten die hij doorrekent. Zoals bij ons lid Stéphanie Seldrum. 

Stéphanie Seldrum uit Durnal: “De syndicus van het gebouw waar ik een appartement bezit, rekent de kosten volledig aan mij door om de schade te herstellen die binnen in de lift werd aangebracht door de kinderen van mijn huurder. Zij waren in paniek geslagen toen de lift blokkeerde. De schade werd als vandalisme erkend en dus komt de verzekering van de mede-eigendom niet tussen. Om die reden wendt de syndicus zich tot mij, onder het mom dat hij geen contractuele band heeft met de huurder. Is dat geen vreemde redenering?”

Het antwoord van onze expert

Jij zou dat geld uiteraard achteraf van de huurder kunnen terugeisen, maar normaliter is er geen enkele reden waarom jij de kosten in eerste instantie zou moeten betalen. Het algemene principe is namelijk dat de syndicus de kosten voor de herstelling van gemeenschappelijke delen moet voorleggen aan de persoon die aansprakelijk is voor de schade. Ongeacht of dat een huurder is of een complete buitenstaander. Wij zien slechts één mogelijke uitzondering daarop: als de statuten van het gebouw zouden bepalen dat wanneer een huurder schade toebrengt aan de gemeenschappelijke delen, is het aan de verhuurder-eigenaar om de herstellingskosten op zich te nemen.

Een probleem? Wij kunnen je helpen

Heb je ook een probleem? Aarzel niet, neem contact op met de experts van onze Adviesdienst.

Contacteer onze Adviesdienst