Antwoord van expert

Discussie over kosten die syndicus aanrekent

01 december 2020
Stephanie Seldrum

Vrijwel alle appartementsgebouwen hebben een syndicus die het gebouw in naam van de mede-eigenaars beheert. Geregeld ontstaat er discussie over de kosten die hij doorrekent. Zoals bij ons lid Stéphanie Seldrum. 

Stéphanie Seldrum uit Durnal: “De syndicus van het gebouw waar ik een appartement bezit, rekent de kosten volledig aan mij door om de schade te herstellen die binnen in de lift werd aangebracht door de kinderen van mijn huurder. Zij waren in paniek geslagen toen de lift blokkeerde. De schade werd als vandalisme erkend en dus komt de verzekering van de mede-eigendom niet tussen. Om die reden wendt de syndicus zich tot mij, onder het mom dat hij geen contractuele band heeft met de huurder. Is dat geen vreemde redenering?”

Het antwoord van onze expert

Jij zou dat geld uiteraard achteraf van de huurder kunnen terugeisen, maar normaliter is er geen enkele reden waarom jij de kosten in eerste instantie zou moeten betalen. Het algemene principe is namelijk dat de syndicus de kosten voor de herstelling van gemeenschappelijke delen moet voorleggen aan de persoon die aansprakelijk is voor de schade. Ongeacht of dat een huurder is of een complete buitenstaander. Wij zien slechts één mogelijke uitzondering daarop: als de statuten van het gebouw zouden bepalen dat wanneer een huurder schade toebrengt aan de gemeenschappelijke delen, is het aan de verhuurder-eigenaar om de herstellingskosten op zich te nemen.

Een probleem? Wij kunnen je helpen

Heb je ook een probleem? Aarzel niet, neem contact op met de experts van onze Adviesdienst.

Contacteer onze Adviesdienst

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

2 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/07/2021

Nog een vraag mbt de Surfside kollaps in Florida onlangs. In Belgie wordt steeds vaker nieuwe appartementsgebouwen voorzien van ondergrondse garages en bergingen. Grond is tenslotte duur. Maar met de vaak vrij hoge grondwaterstanden en in de toekomst mogelijk hogere zeespiegel met alle gevolgen, zou het misschien niet denkbeeldig zijn dat ook bij ons deze vaker voorkomende ondergrondse constructies best regelmatig zouden moeten geinspecteerd worden. Vraag is of er hiervoor voldoende wetgeving bestaat in Belgie en indien niet, of we hier stilaan moeten beginnen denken ?

Meld je aan om toegang te krijgen.

03/07/2021

Ik heb geen ervaring te delen maar wel een paar vragen. Wij zochten enige tijd een bestaand appartement te kopen maar hebben uiteindelijk voor een koop op plan gekozen omdat we bij de bestaande appartementen steeds moesten vaststellen dat ondanks Syndicus, nergens onderhoudsplannen op lange termijn bestaan en dus ook geen provisies hiervoor aangelegd wordt. Maw als je een 2ehands appartement koopt, heb je steeds een groot vraagteken mbt welke nakende kosten op je afkomt mbt grote kosten naarmate gebouw ouder wordt. In Zweden bv zijn onderhoudsplannen v minimum 25 jaar verplicht, en er wordt gepland voor water/afvoer vernieuwing elke 35j, vensters rond 60-70j, elektriciteit rond 70 j etc. Mits inspecties wordt de uitvoering dan meer in detail vastgelegd. Resultaat is dat er fondsen meestal voorzien zijn en dat je als 2de koper weet dat de staat v/h gebouw steeds OK zal zijn en dat niet alles uitgeleefd wordt. Waarom kan dat niet in Belgie ook ?

Community

Woning & energie

Gerelateerde discussies